Technologia BIM

Budowa tunelu w ramach powstającej linii tramwajowej do Mistrzejowic to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu.  Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM. Na czym polega? Wyjaśniamy. 

Building Information Modeling (BIM) to zaawansowana metoda tworzenia, zarządzania i analizy informacji dotyczących projektu budowlanego, który zawiera bardzo szczegółowe dane i obejmuje szeroki zakres procesów. BIM łączy wszystkie istotne zasoby informacyjne dotyczące projektu (techniczne, geometryczne, kosztowe, inne), dzięki czemu możliwe jest korzystanie z kompleksowej platformy. 

Co to znaczy, czyli powiedz to “nie po inżyniersku” 

BIM to technologia używana w branży budowlanej, która pomaga w tworzeniu, zarządzaniu i analizowaniu informacji o budynkach lub infrastrukturze w sposób cyfrowy i 3D. Wyobraź sobie, że budowa jest jak puzzle, ale zamiast używać kartonowych kawałków, korzystamy z wirtualnych elementów, które można przemieszczać, obracać i dostosowywać w dowolny sposób. 

W BIM każdy element obiektu jest modelowany w trójwymiarze. Jednocześnie, każdy z tych obiektów ma przypisane dane, takie jak materiały, wymiary, właściwości techniczne czy informacje dotyczące kosztów. To jakbyśmy do każdego elementu dodali z opisem tego, czego dotyczy do czego może być użyty. 

Ta technologia umożliwia współpracę między różnymi specjalistami zaangażowanymi w proces budowy, takimi jak architekci, inżynierowie, projektanci instalacji, czy konstruktorzy. Dzięki BIM mogą oni pracować na jednym wspólnym modelu, co ułatwia komunikację i eliminuje błędy wynikające z niezgodności między różnymi dokumentami czy rysunkami. 

Dodatkowo, BIM pozwala na symulowanie różnych scenariuszy i analizowanie wpływu zmian na cały projekt, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji na każdym etapie budowy. Innymi słowy, dzięki BIM możemy lepiej planować, projektować i budować, co prowadzi do bardziej efektywnych projektów budowlanych. 

Przy projektach realizowanych w formule PPP partner odpowiada za kompleksową realizację od projektowania przez wykonanie po utrzymanie przez określona liczbę lat. W tym przypadku potrzebna jest efektywna komunikacja i przepływ danych między wieloma interesariuszami jak: zamawiający, projektanci, administracja, gestorzy, zarządcy poszczególnych elementów infrastruktury, wykonawcy, wewnętrzne działy firmy, inspektorzy nadzoru, podwykonawcy.  

Dzięki dostępowi do obszernych danych zespoły z różnych branż mogą pracować nad projektem jednocześnie, na bieżąco widząc wprowadzane zmiany. Technologia BIM poprawia efektywność procesu budowy redukując ryzyko błędów i kolizji, optymalizując koszty oraz przyspieszając realizację projektu. W kontekście budowy Tramwaju do Mistrzejowic, wdrożenie BIM stało się niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prowadzenia projektu z najwyższymi standardami jakościowymi. 

Czytaj dalej

Przebudowa licząca 335 kilometrów  

Powstająca linia tramwajowa do Mistrzejowic to o wiele więcej niż tylko budowa torowiska łączącego istniejącą pętlę w Mistrzejowicach ze skrzyżowaniem ulic Mogilskiej i Jana Pawła II. To także projekt obejmujący przebudowę aż 335 kilometrów istniejącej infrastruktury. 

Przebudowa infrastruktury podziemnej w dużym mieście to złożony proces, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów. W północnej części Krakowa obejmuje ona modernizacje sieci wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, a także przebudowę Sudołu Dominikańskiego. Ich łączna długość wynosi aż 335 kilometrów. Przebudowa jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpiecznej i trwałej infrastruktury.   

Rodzaje przebudowywanych sieci:  

 • Sieci wodociągowe – przebudowane zostanie 5,23 kilometrów.  
 • Sieci ciepłownicze – przebudowane zostanie 1,02 kilometra.  
 • Sieci kanalizacyjne – przebudowane zostanie 9,41 kilometra.  
 • Sieci gazowe – przebudowane zostanie 2,92 kilometra.  
 • Sudół Dominikański – przebudowane zostanie 0,39 kilometra. Sudół Dominikański to podziemna rzeka, o której pisaliśmy tutaj.
 • Sieci elektroenergetyczne – przebudowane zostanie 45,54 kilometra.  
 • Sieci teletechniczne – przebudowane zostanie 270,56 kilometra.  

Przebudowa infrastruktury podziemnej to złożony proces, który wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji działań. Prace prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i odbywają się etapami. Po zakończeniu prac nad nowym elementem (np. rurą magistralną wykonaną z żeliwa sferoidalnego), następuje przepięcie, a następnie demontaż starej infrastruktury. Obecnie koncentrujemy się na tworzeniu nowej infrastruktury podziemnej, a przepięcia planowane są na okres poza sezonem grzewczym.  

Sieci podziemne umieszcza się głównie pod chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz w pasach zieleni. Pozwala to na łatwy dostęp do instalacji w czasie naprawy lub prac konserwacyjnych. W przypadku naprawy nie wymaga to naruszania nawierzchni jezdni, co minimalizuje zakłócenia w ruchu drogowym. 

Przebieg sieci podziemnych w zbliżeniu do budynków.

Czytaj dalej

Czasowa organizacja ruchu (etap 2.3) – projekt gotowy, czekamy na zatwierdzenie!

W związku z trwającą budową tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, od drugiej połowy lutego kierowców czekają zmiany w ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu (etap 2.3) został już przygotowany i przekazany służbom miejskim. W oczekiwaniu na ich ocenę i zatwierdzenie, przedstawiamy przygotowaną dokumentację. 

Zanim zmiany zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać, czasową organizację ruchu musi zatwierdzić jeszcze Miejski Inżynier Ruchu (MIR), po zaopiniowaniu projektu przez służby miejskie, tj. Policję, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego. Proces  jest w toku, jednak już  udostępniamy  mieszkańcom  Krakowa pierwsze informacje dotyczące przewidywanych zmian. Przedstawiony projekt może ułatwić zrozumienie przyszłych zmian w ruchu drogowym:

 • Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.
 • Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsad do ronda Barei – będzie CAŁKOWICIE WYŁĄCZONA. 
 • Ponadto, ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych 

Zmiany w organizacji ruchu związane będą z kontynuacją głębienia ścian szczelinowych.

Jednocześnie przypominamy – projekt NIE JEST jeszcze ostateczny i podlega obecnie opiniowaniu przez ZDMK, ZTP, MPK oraz Policję i zatwierdzeniu Miejskiego Inżyniera Ruchu. Przedstawione zmiany znajdują się w fazie oceny i mogą podlegać pewnym modyfikacjom.  Informajca publikowana jest w związku z Państwa prośbami, by tego typu materiały, nawet w wersji nieostatecznej, publikować jak najwcześniej. Ostateczny plan COR (etap 2.3) przedstawimy 7 dni wcześniej, poprzez naszą stronę internetową, media społecznościowe, radio, prasę oraz tablice informacyjne rozmieszczone na terenie inwestycji.


Czytaj dalej

Zmiany w rejonie Ronda Polsad 

Odpowiadając na zgłoszenia i potrzeby kierowców, od 11 stycznia wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te obejmować będą fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. 

Na części ul. Lublańskiej, jadąc od ronda Barei w kierunku ronda Polsad, wyznaczone zostaną dwa pasy ruchu – jeden pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, którzy będą tamtędy przechodzić.   

Na al. Bora-Komorowskiego, przy dojeździe do ronda Polsad, pas do jazdy na wprost zostanie nieznacznie skorygowany za pomocą odpowiednich oznakowań. 

Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac budowlanych, zostanie wyznaczony dodatkowy zjazd przy sklepie Castorama, służący wyłącznie jako dojazd dla pojazdów budowlanych oraz dostaw do CH Castorama. Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian, tak jak do tej pory. 

Czytaj dalej

Życzymy Wesołych Świąt!

Zespół „Tramwaju do Mistrzejowic” oraz firma Gülermak życzą Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech będą pełne miłości, radości i niezapomnianych chwil w gronie najbliższych, a nadchodzący rok niech przyniesie wiele sukcesów!

Dodatkowo pragniemy poinformować, że w dniach 23.12.2023 – 03.01.2024 nasz Punkt Informacyjny oraz infolinia będą nieczynne.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w nowym roku!

Czytaj dalej

Jak wyglądało nasze ostatnie 12 miesięcy?

Rok 2023 upłynął pod znakiem wielu wyzwań na budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najistotniejszych wydarzeń minionego roku.

Nowy rok rozpoczęliśmy od pozytywnego wydarzenia – 30 stycznia podpisaliśmy umowę bezpośrednią, dotyczącą IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. To zakończenie kilkuletnich prac dokumentacyjnych i prac nad sfinansowaniem największego w Polsce projektu transportowego.

9 maja, otrzymaliśmy Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Uzyskanie ZRID-u było dla nas kamieniem milowy, otwierającym drogę do rozpoczęcia budowy linii tramwajowej. Więcej: [link]

Budowa Szybkiego Tramwaju IV w Krakowie spotkała się z intensywnymi reakcjami społecznymi. W związku z tym podjęliśmy wysiłki w celu złagodzenia obaw mieszkańców. Odbył się szereg spotkań konsultacyjnych, podczas których zebrane zostały opinie i uwagi lokalnej społeczności. Dążąc do uwzględnienia głosu mieszkańców, dokonaliśmy modyfikacji projektu, mających na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na otaczające środowisko oraz komfort codziennego życia mieszkańców. Od jesieni mieszkańcy biorą również udział w radach budowy (najpierw raz w miesiącu, następnie w cyklach dwutygodniowych).

W czerwcu wprowadziliśmy I etap czasowej organizacji ruchu, a od lipca rozpoczęliśmy prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury i budową linii tramwajowej. Całe lato upłynęło nam na intensywnych przygotowaniach terenu, obejmującym m.in. wyburzenia, wycinkę drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą oraz prace związane z przebudową sieci podziemnych.

Wrzesień rozpoczęliśmy od spotkania z mieszkańcami. Rady Budowy, w których uczestniczy strona społeczna, to doskonała okazja, by móc dowiedzieć się bezpośrednio od przedstawicieli Partnera Prywatnego oraz Podmiotów samorządowych o prowadzonej inwestycji. 

Początkiem jesieni rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsad”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę. Do końca września prowadziliśmy także oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Od lipca udało się nam zinwentaryzować blisko 500 mieszkań. 

W pierwszym tygodniu października w okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego, przystąpiliśmy do zasadniczej części robót geotechnicznych oraz rozpoczęliśmy wykopy o głębokości przekraczającej 20 metrów, tworząc ściany szczelinowe stacji podziemnej „Rondo Polsad”. Więcej o tym czym są ściany szczelinowe znajdziecie: [link]

Od 21 października mieszkańców północnej części Krakowa obowiązuje 2 etap tymczasowej organizacji ruchu, związany z przebudową sieci podziemnych oraz budową tunelu. Zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych obejmują ulice Lublańską, Młyńską oraz aleje Bora Komorowskiego. Natomiast od 18 listopada dodatkowe zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawiły się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Więcej: [link] 

W tym samym czasie na naszym placu budowy pojawiła się głębiarka “Lucjan”, co oznaczało powrót do głębienia ścian szczelinowych oraz budowy podziemnego przystanku “Rondo Polsad”. Więcej: [link]

W przedostatnim miesiącu roku odwiedziliśmy również przedszkola w ramach edukacyjnych warsztatów “Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Poprzez zabawę pokazywaliśmy najmłodszym jak wygląda budowa linii tramwajowej oraz omawialiśmy kwestie bezpieczeństwa obowiązujące na budowie. Więcej: [link] 

W grudniu skupiliśmy się na realizacji projektu budowy stacji  “Rondo Polsad”. Rozpoczęliśmy także prace na rondzie Młyńskim, w tym budowę platform roboczych dla stacji “Rondo Młyńskie”, budowę wyjść ze stacji komory rozjazdowej dla pre-metra – w zakresie ścian szczelinowych oraz budowę nowego Sudołu Dominikańskiego. 

Mijający rok to czas, w którym rozpoczęliśmy zasadnicze prace nad budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W nadchodzącym 2024 roku praca będzie kontynuowana, a jej efekty staną się jeszcze bardziej widoczne. Skupimy się na budowie tunelu, który przebiegać będzie pod rondem Młyńskim i rondem Polsadu, przebudowie i budowie Sudołu Dominikńskiego oraz infrastruktury podziemnej.

Czytaj dalej

Podsumowanie listopadowych prac

Jak wygląda teren naszej inwestycji po 5 miesiącach prac? Co udało nam się zrobić w listopadzie oraz co planujemy w grudniu? Odpowiadamy.

Od listopada Rady Budowy z udziałem strony społecznej odbywają się dwa razy w miesiącu. Podczas trzeciego i czwartego spotkania przedstawiciele Partnera Prywatnego, Podmiotów samorządowych i mieszkańcy koncentrowali się głównie na tematyce związanej z aktualną organizacją ruchu. 

Od 18 listopada obowiązuje etap 2.2 czasowej organizacji ruchu. Dodatkowe zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawiły się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Zmiany te obowiązują wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października. Więcej informacji zarówno o etapie 2 jak również o etapie 2.2: [link], [link]

W ostatnim tygodniu miesiąca na plac budowy wjechała głębiarka “Lucjan”, oznacza to powrót do głębienia ścian szczelinowych oraz budowy podziemnego przystanku “Rondo Polsad”.

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Więcej [link].  

28 listopada odwiedziliśmy jedno z Krakowskich przedszkoli w ramach prowadzonych warsztatów „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”.  

“Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic” to bezpłatne zajęcia edukacyjne podczas których młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywają wiedzę na temat technologii budowy tramwaju i różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Więcej: [link] 

Jakie prace planowane są na grudzień? 

W grudniu skupimy się na budowie tunelu, a dokładnie na budowie Stacji „Rondo Polsad”. Rozpoczniemy również prace na rondzie Młyńskim, w tym budowę platform roboczych dla stacji “Rondo Młyńskie”, budowę wyjść ze stacji oraz komory rozjazdowej dla pre-metra – w zakresie ścian szczelinowych.  

Najbardziej wymagającym fragmentem inwestycji jest odcinek między rondami Młyńskim a Barei, gdzie powstaje tunel tramwajowy. Aby go zrealizować, konieczne jest przesunięcie 400-metrowego podziemnego odcinka Sudołu Dominikańskiego, który obecnie przebiega w pasie oddzielającym jezdnie ul. Młyńskiej między rondem Młyńskim a ul. Miechowity. W grudniu realizować będziemy prace związane z budową nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. 

Kontynuowana będzie również przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych.  

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący piąty miesiąc prac:

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej

Październikowa Rada Budowy z udziałem strony społecznej  

W czwartek, 5 października, miała miejsca druga Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Zebraliśmy dla Was skrót odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i mieszkańców.

Poniżej znajduje się streszczenie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi. 

Transmisja z II Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa [link] oraz pod pytaniami.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. 

Jak będzie zorganizowany ruch 1 listopada, w trakcie Wszystkich Świętych?  

Partner Prywatny: Planowane jest opóźnione otwarcie relacji ul. 29-listopada z ulicą Powstańców w związku z inną inwestycją realizowaną przez Miasto.Jeśli na naszym zakresie będą wprowadzane nowe organizacje ruchu, to będą one przejezdne w każdym z kierunków – wszystkie relacje skrętne na rondzie Polsadu będą zachowane.  

Więcej od: 21:00. 

Na kiedy planowana jest przebudowa ciepłociągu przy ul. Meissnera 4 i 6? 

Partner Prywatny: Prace nad budową ciepłociągu planowane są wstępnie na listopad, ale samo przepięcie  planowane jest poza okresem grzewczym.  

Podmiot Publiczny: Jeżeli mówimy o mediach, to jest tak, że najpierw budujemy nowy element, gdy jest on już skończony, to robimy przepięcie, a stary demontujemy, tak aby utrudnień i przerw w dostępie do mediów było jak najmniej. Utrudniania te będą wtedy godzinowe.   

Więcej od: 22:00. 

Czy możemy się spodziewać wycinki drzew w listopadzie?  

Partner Prywatny: Jeśli projekt po naniesieniu zmian będzie zaakceptowany przez wszystkie jednostki miejskie, to przystąpimy do wycinki drzew w okolicy ul. Lublańskiej i ul. Pszona, która jest obecnie w tym zakresie wstrzymana. Na ulicy Jancarza pozostało jedno drzewo i zostanie ono wycięte w najbliższym czasie. Dotychczas było ono pozostawione ze względu na aktywne gniazdo. Obecnie gniazdo jest już nieaktywne. 

Więcej od: 26:45. 

Czy zostanie przygotowany plan sytuacyjny na ortofotomapie? Prośba o udostępnienie dla mieszkańców zaktualizowanej listy drzew przeznaczonych do wycinki. 

Partner Prywatny: Taką listę  udostępnimy, gdy będziemy mieli ostatecznie uzgodnione rozwiązania układu drogowego. Nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd. Prace projektowe trwają, staramy się to zrobić jak najszybciej. Udostępnimy dopiero po ostatecznym uzgodnieniu z zarządcą drogi i uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. policji, ZDMK oraz MIR. 

Więcej od: 32:20. 

Kiedy będą dostępne wizualizacje inwestycji? 

Podmiot Publiczny: W związku ze zmianami w projekcie Miasto udostępni wizualizacje po uzyskaniu ostatecznych decyzji, oraz naniesieniu na materiały graficzne wszystkich korekt.  

Więcej od: 34:45. 

Jak będzie wyglądać ruch na ul. Bohomolca po oddaniu inwestycji? Czy będą korki? 

Podmiot Publiczny: Nie ma przedstawicieli miasta, którzy odpowiadają za strategię rozwoju miasta, więc nikt z nas nie jest w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi. To pytanie należy kierować do Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Więcej od: 37:00. 

Ile będą miały pasy jezdne i buspas na ul. Młyńskiej?  

Podmiot Publiczny: Pasy ruchu zgodnie z obecną koncepcją będą miały szerokość 3 m, natomiast buspas 3,5 m.  

Partner Prywatny: Nie posiadamy jednak ostatecznego uzgodnienia z MIR i ZDMK, więc szerokości nie są formalnie potwierdzone. 

Więcej od: 40:40. 

Co z drzewami rosnącymi na skarpie w okolicy ul. Pszona? 

Partner Prywatny: Na pewno zostaną usunięte drzewa znajdujące się w połowie wysokoci skarpy. Drzewa, które rosną na szczycie skarpy, będziemy starali się zachować. Mur oporowy chcemy przesunąć bliżej ul. Meissnera. 

Więcej od: 43:50. 

Czy będą ekrany akustyczne na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Na ul. Krzesławickiej zgodnie z postanowieniem RDOŚ na etapie ponownej oceny, nie mamy zaprojektowanych ekranów akustycznych.  

Podmiot Publiczny: Zgodnie z warunkami wydanego postanowienia RDOŚ i decyzji ZRID po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji przewidziano konieczność wykonania analizy porealizacyjnej. W przypadku uzyskania wyników analizy wskazujących na konieczność budowy ekranów odrębną procedurą administracyjną Inwestor będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na ich budowę. 

Więcej od: 48:50. 

Jak będzie wyglądał ruch na ulicy Młyńskiej przy wjeździe na rondo Polsadu ze strony wschodniej czy wszystkie pasy zostaną zablokowane, czy tylko jeden?   

Partner Prywatny: Relacja północ południe zostanie zachowana, jednak znacząco zredukowana.  

Kierowcy, jadąc od ronda Młyńskiego, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku, będą musieli zmienić jezdnię na lewą. Jezdnia znajdująca się po wschodniej (prawej) stronie zostanie całkowicie zamknięta. Tutaj jeden ciąg będzie prowadzony aż do ulicy Lublańskej. 

Więcej od: 51:00. 

Czy istnieje możliwość rezygnacji z budowanego chodnika na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Pytanie będzie skierowane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.   

Na Krzesławickiej mamy już połączony ruch rowerowy i samochodowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyklucza się dołożenie do tego samego przekroju pieszych.   

Rozwiązanie połączenia ruchu samochodowego z rowerowym oraz osobno pieszego powoduje jak najmniejsze zajęcie terenu częścią utwardzoną, pozostawiając więcej miejsca na teren zielony.  

Więcej od: 55:11. 

Jak długo będą trwały obecne utrudnienia na ulicy Młyńskiej?  

Partner Prywatny: Najbliższa planowana zmiana organizacji ruchu jest przewidziana na drugą połowę października.   

Przywrócenie pełnego funkcjonowanie ronda Polsadu nastąpi jednocześnie z zakończeniem kontraktu. Zakres prac, który obejmuje przebudowę Sudołu Dominikańskiego, budowę tunelu i przebudowę ciepłociągu jest na tyle skomplikowaną operacją, że będzie to trwać praktycznie przez cały czas realizacji inwestycji, czyli na pewno 2 lub 2,5 lat.  

Więcej od: 59:20. 

Czy są planowane jakieś zmiany w kursach linii autobusowych, które jeżdżą od ronda Barei w stronę ronda Młyńskiego?   

Podmiot Publiczny: Rada Budowy nie ma takiej wiedzy. 

Więcej od: 1:02:50. 

 

Czytaj dalej

Reportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023

Trwa budowa 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Ostatnie tygodnie upłynęły na intensywnym przygotowywaniu terenu, przebudowie infrastruktury podziemnej oraz tworzeniu miejsca pod budowę przyszłego torowiska.

Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV) rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca. Nowa linia poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców Mistrzejowic i Prądnika Czerwonego, którzy obecnie korzystają głównie z linii autobusowych.

W reportażu, który powstał specjalnie dla Was, zobaczycie pierwsze roboty budowlane oraz prace towarzyszące m.in. inwentaryzację dróg oraz oględziny mieszkań i budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Przyjrzeliśmy się też pracy nadzoru przyrodniczego. Tworzą go ornitolodzy i teriolodzy. Ich praca polega m.in. na sprawdzaniu czy na drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma żadnych aktywnych gniazd, które mogłyby być zamieszkane zwierzęta

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Dzięki oku naszej kamery zobaczycie to na własne oczy.

Czytaj dalej