Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej

Październikowa Rada Budowy z udziałem strony społecznej  

W czwartek, 5 października, miała miejsca druga Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Zebraliśmy dla Was skrót odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i mieszkańców.

Poniżej znajduje się streszczenie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi. 

Transmisja z II Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa [link] oraz pod pytaniami.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. 

Jak będzie zorganizowany ruch 1 listopada, w trakcie Wszystkich Świętych?  

Partner Prywatny: Planowane jest opóźnione otwarcie relacji ul. 29-listopada z ulicą Powstańców w związku z inną inwestycją realizowaną przez Miasto.Jeśli na naszym zakresie będą wprowadzane nowe organizacje ruchu, to będą one przejezdne w każdym z kierunków – wszystkie relacje skrętne na rondzie Polsadu będą zachowane.  

Więcej od: 21:00. 

Na kiedy planowana jest przebudowa ciepłociągu przy ul. Meissnera 4 i 6? 

Partner Prywatny: Prace nad budową ciepłociągu planowane są wstępnie na listopad, ale samo przepięcie  planowane jest poza okresem grzewczym.  

Podmiot Publiczny: Jeżeli mówimy o mediach, to jest tak, że najpierw budujemy nowy element, gdy jest on już skończony, to robimy przepięcie, a stary demontujemy, tak aby utrudnień i przerw w dostępie do mediów było jak najmniej. Utrudniania te będą wtedy godzinowe.   

Więcej od: 22:00. 

Czy możemy się spodziewać wycinki drzew w listopadzie?  

Partner Prywatny: Jeśli projekt po naniesieniu zmian będzie zaakceptowany przez wszystkie jednostki miejskie, to przystąpimy do wycinki drzew w okolicy ul. Lublańskiej i ul. Pszona, która jest obecnie w tym zakresie wstrzymana. Na ulicy Jancarza pozostało jedno drzewo i zostanie ono wycięte w najbliższym czasie. Dotychczas było ono pozostawione ze względu na aktywne gniazdo. Obecnie gniazdo jest już nieaktywne. 

Więcej od: 26:45. 

Czy zostanie przygotowany plan sytuacyjny na ortofotomapie? Prośba o udostępnienie dla mieszkańców zaktualizowanej listy drzew przeznaczonych do wycinki. 

Partner Prywatny: Taką listę  udostępnimy, gdy będziemy mieli ostatecznie uzgodnione rozwiązania układu drogowego. Nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd. Prace projektowe trwają, staramy się to zrobić jak najszybciej. Udostępnimy dopiero po ostatecznym uzgodnieniu z zarządcą drogi i uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. policji, ZDMK oraz MIR. 

Więcej od: 32:20. 

Kiedy będą dostępne wizualizacje inwestycji? 

Podmiot Publiczny: W związku ze zmianami w projekcie Miasto udostępni wizualizacje po uzyskaniu ostatecznych decyzji, oraz naniesieniu na materiały graficzne wszystkich korekt.  

Więcej od: 34:45. 

Jak będzie wyglądać ruch na ul. Bohomolca po oddaniu inwestycji? Czy będą korki? 

Podmiot Publiczny: Nie ma przedstawicieli miasta, którzy odpowiadają za strategię rozwoju miasta, więc nikt z nas nie jest w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi. To pytanie należy kierować do Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Więcej od: 37:00. 

Ile będą miały pasy jezdne i buspas na ul. Młyńskiej?  

Podmiot Publiczny: Pasy ruchu zgodnie z obecną koncepcją będą miały szerokość 3 m, natomiast buspas 3,5 m.  

Partner Prywatny: Nie posiadamy jednak ostatecznego uzgodnienia z MIR i ZDMK, więc szerokości nie są formalnie potwierdzone. 

Więcej od: 40:40. 

Co z drzewami rosnącymi na skarpie w okolicy ul. Pszona? 

Partner Prywatny: Na pewno zostaną usunięte drzewa znajdujące się w połowie wysokoci skarpy. Drzewa, które rosną na szczycie skarpy, będziemy starali się zachować. Mur oporowy chcemy przesunąć bliżej ul. Meissnera. 

Więcej od: 43:50. 

Czy będą ekrany akustyczne na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Na ul. Krzesławickiej zgodnie z postanowieniem RDOŚ na etapie ponownej oceny, nie mamy zaprojektowanych ekranów akustycznych.  

Podmiot Publiczny: Zgodnie z warunkami wydanego postanowienia RDOŚ i decyzji ZRID po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji przewidziano konieczność wykonania analizy porealizacyjnej. W przypadku uzyskania wyników analizy wskazujących na konieczność budowy ekranów odrębną procedurą administracyjną Inwestor będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na ich budowę. 

Więcej od: 48:50. 

Jak będzie wyglądał ruch na ulicy Młyńskiej przy wjeździe na rondo Polsadu ze strony wschodniej czy wszystkie pasy zostaną zablokowane, czy tylko jeden?   

Partner Prywatny: Relacja północ południe zostanie zachowana, jednak znacząco zredukowana.  

Kierowcy, jadąc od ronda Młyńskiego, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku, będą musieli zmienić jezdnię na lewą. Jezdnia znajdująca się po wschodniej (prawej) stronie zostanie całkowicie zamknięta. Tutaj jeden ciąg będzie prowadzony aż do ulicy Lublańskej. 

Więcej od: 51:00. 

Czy istnieje możliwość rezygnacji z budowanego chodnika na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Pytanie będzie skierowane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.   

Na Krzesławickiej mamy już połączony ruch rowerowy i samochodowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyklucza się dołożenie do tego samego przekroju pieszych.   

Rozwiązanie połączenia ruchu samochodowego z rowerowym oraz osobno pieszego powoduje jak najmniejsze zajęcie terenu częścią utwardzoną, pozostawiając więcej miejsca na teren zielony.  

Więcej od: 55:11. 

Jak długo będą trwały obecne utrudnienia na ulicy Młyńskiej?  

Partner Prywatny: Najbliższa planowana zmiana organizacji ruchu jest przewidziana na drugą połowę października.   

Przywrócenie pełnego funkcjonowanie ronda Polsadu nastąpi jednocześnie z zakończeniem kontraktu. Zakres prac, który obejmuje przebudowę Sudołu Dominikańskiego, budowę tunelu i przebudowę ciepłociągu jest na tyle skomplikowaną operacją, że będzie to trwać praktycznie przez cały czas realizacji inwestycji, czyli na pewno 2 lub 2,5 lat.  

Więcej od: 59:20. 

Czy są planowane jakieś zmiany w kursach linii autobusowych, które jeżdżą od ronda Barei w stronę ronda Młyńskiego?   

Podmiot Publiczny: Rada Budowy nie ma takiej wiedzy. 

Więcej od: 1:02:50. 

 

Czytaj dalej

Zakończyliśmy prowadzenie inwentaryzacji budynków i mieszkań

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie podziemnego przystanku oraz tunelu zakończyliśmy przyjmować zgłoszenia od osób chętnych na oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Od lipca zinwentaryzowano niemal 500 mieszkań.  

W połowie lipca informowaliśmy Państwa o możliwości zgłoszenia się do przeprowadzenia oględzin istniejącego stanu budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji wyznaczonej przez projektanta [link]. Ze względu na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w najbliższych dniach przeprowadzimy ostatnie z umówionych wcześniej inwentaryzacji.  

Oględziny zostały przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, aby mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca mieli pewność, że roboty przebiegają zgodnie z pierwotnymi założeniami.  

Właściciele nieruchomości, u których przeprowadzono inwentaryzację są uprawnieni do otrzymania kopii protokołu. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: info@tramwajdomistrzejowic.pl.  

Dziękujemy za współpracę i liczne zgłoszenia. 

Czytaj dalej

Zamknięte pasy i zwężenia na rondzie Polsadu

Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu w związku z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia orazzwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu.

W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic w okolicy ronda Polsadu będą prowadzone roboty związane z planowaną przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów tych robót jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jest to największy kolektor zbierający i odprowadzający wodę deszczową z obszaru ulicy Lublańskiej, jego średnica wynosi aż 1400 mm (to przeciętny wzrost 9-10-latka!).


Kolektor zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie. Dodatkowo rozpoczniemy prace nad przebudową kanalizacji sanitarnej (o średnicy 600 mm) odbierającej ścieki z kompleksu biurowo-usługowego oraz zabudowy mieszkaniowej na północ od Estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego oraz kanalizacji teletechniczna Orange i Netia.


W związku z tymi pracami mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu.

Jakie zmiany nas czekają?

 • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w ul. Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. Bora Komorowskiego)
 • Na ul. Lublańskiej (jadąc od 29-go Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji zbiorowej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku Bora Komorowskiego.
 • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu, na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu, na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) zostanie wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji zbiorowej.

Zmiany będą obowiązywać aż do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej

Zamknięte pasy i zwężenia na rondzie Polsadu 

Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu w związku z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu.  

W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic w okolicy ronda Polsadu będą prowadzone roboty związane z planowaną przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów tych robót jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jest to największy kolektor zbierający i odprowadzający wodę deszczową z obszaru ulicy Lublańskiej, jego średnica wynosi aż 1400 mm (to przeciętny wzrost 9-10-latka!).  

Kolektor zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie. Dodatkowo rozpoczniemy prace nad przebudową kanalizacji sanitarnej (o średnicy 600 mm) odbierającej ścieki z kompleksu biurowo-usługowego oraz zabudowy mieszkaniowej na północ od Estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego oraz kanalizacji teletechniczna Orange i Netia.  

W związku z tymi pracami mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu. 

Jakie zmiany nas czekają?  

 • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w ul. Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. Bora Komorowskiego).
 • Na ul. Lublańskiej (jadąc od 29-go Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji zbiorowej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku Bora Komorowskiego. 
 • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu, na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu, na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) zostanie wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji zbiorowej.

Zmiany będą obowiązywać aż do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.  

Poglądowa mapa wyznaczenia buspasów:

Źródło: Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl) 

Czytaj dalej

Nocne awaryjne zajęcie jezdni Ronda Polsadu   

W nocy z 27 na 28 września miało miejsce awaryjne zajęcie jezdni Ronda Polsadu. Prowadzone prace związane były z koniecznością zapewnienia drożności infrastruktury podziemnej.   

Roboty zostały przeprowadzone w godzinach nocnych, tak by zminimalizować niedogodności dla mieszkańców i kierowców.    

Rozumiemy, że prowadzone prace mogły być uciążliwe, jednak były one konieczne. Dostęp do ciągów komunikacyjnych został w pełni przywrócony przed porannym szczytem komunikacyjnym. 

Nasi pracownicy, po przeanalizowaniu stanu instalacji stwierdzili, że konieczne mogą być dalsze, punktowe ingerencje w infrastrukturę podziemną.  

Przepraszamy za wszelkie niegodności i dziękujemy za wyrozumiałość. 

Czytaj dalej

Reportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023

Trwa budowa 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Ostatnie tygodnie upłynęły na intensywnym przygotowywaniu terenu, przebudowie infrastruktury podziemnej oraz tworzeniu miejsca pod budowę przyszłego torowiska.

Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV) rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca. Nowa linia poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców Mistrzejowic i Prądnika Czerwonego, którzy obecnie korzystają głównie z linii autobusowych.

W reportażu, który powstał specjalnie dla Was, zobaczycie pierwsze roboty budowlane oraz prace towarzyszące m.in. inwentaryzację dróg oraz oględziny mieszkań i budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Przyjrzeliśmy się też pracy nadzoru przyrodniczego. Tworzą go ornitolodzy i teriolodzy. Ich praca polega m.in. na sprawdzaniu czy na drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma żadnych aktywnych gniazd, które mogłyby być zamieszkane zwierzęta

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Dzięki oku naszej kamery zobaczycie to na własne oczy.

Czytaj dalej

Podsumowanie drugiego miesiąca prac

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął nam pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicy Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Dokończyliśmy także rozbiórkę istniejącego wału ziemnego na ulicy Krzesławickiej oraz rozpoczęliśmy budowę murów oporowych.

Wyburzyliśmy również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, zdemontowaliśmy napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.  

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Czym będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach?

We wrześniu przystąpimy do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze.

Dodatkowo przewidujemy usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, na przykład w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy o podanie w wiadomości dokładnego adresu oraz numer telefonu).

Poniżej link do filmu przedstawiającego postęp po drugim miesiącu prac:

Czytaj dalej