Planowane wyłączenia wody

Informujemy, że w nocy 09.04.2024 od godziny 23:00 do 05:00 z powodu planowanych prac na sieci wodociągowej nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte budynki numer 34 B oraz 38 przy ulicy Lublańskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Oficjalna informacja: Wodociągi Miasta Krakowa

Czytaj dalej

Przebudowa ulicy Krzesławickiej

Od 8 kwietnia planowane są prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. W związku z tym, że będą prowadzone w istniejącej jezdni, dostęp do posesji będzie zapewniony przez wykonywaną obecnie podbudowę torowiska.

Po przepięciu wodociągu rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej. Następnie rozpoczną się prace drogowe.

Dodatkowo, zostaną podjęte odpowiednie działania informacyjno-organizacyjne. Przed przystąpieniem do prac pojawią się informacje dla mieszkańców ulicy Krzesławickiej. Dojazdy zostaną oznakowane, a teren prac będzie ogrodzony. Ciąg pieszy wzdłuż przebudowanego odcinka zostanie zachowany. Po wykonaniu zakresu drogowego jezdnia zostanie udostępniona dla mieszkańców, a prace będą kontynuowane w zakresie torowiska.

Prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj dalej

Zmiany w Punkcie Informacyjnym

Punkt Informacyjny KST IV wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Od 5 lutego będzie czynny w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni powszednie od 8.00 do 17.00. Zapraszamy!

Punkt Informacyjny znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biura budowy oraz niemal w połowie trasy powstającej linii tramwajowej. W placówce mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu inwestycji, w tym o technologii budowy, harmonogramie prac, postępach i obowiązującej organizacji ruchu.

Niezmiennie, do dyspozycji mieszkańców pozostaje możliwość kontaktu mailowego pod adresem: info@tramwajdomistrzejowic.pl oraz pod numerem telefonu: 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Zapraszamy do odwiedzenia nas!

Czytaj dalej

Czym jest czasowa organizacja ruchu – wyjaśniamy

Budowa linii tramwajowej, nowych dróg, sieci podziemnych, ciągów dla pieszych i rowerzystów w samym środku miasta stanowi ogromne wyzwanie. Aby sprawnie zarządzać ruchem drogowym w trakcie prowadzenia prac, konieczne jest zastosowanie czasowej organizacji ruchu.

Kiedy wprowadzana jest czasowa organizacja ruchu?

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych, które ingerują w pas drogowy. Przy jej tworzeniu bierze się pod uwagę m.in. kolejność wykonywania prac, ich zgodność z planami właścicieli sieci podziemnych (gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych czy energetycznych), zastosowaną technologię robót oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Prace przy dużych miejskich inwestycjach infrastrukturalnych wymagają etapowania, aby zapewnić odpowiednią kolejność przebudowy poszczególnych elementów infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu możliwej płynności ruchu na ulicach i zminimalizowaniu utrudnień. Warto podkreślić, że poszczególne etapy zmian planowane są jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jednak podlegają one bieżącym korektom wydawanym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, nawet w trakcie ich obowiązywania.

Kim jest Miejski Inżynier Ruchu?

Czasową organizację ruchu zatwierdza Miejski Inżynier Ruchu (MIR) po zaopiniowaniu projektu przez Policję, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego. Analizuje on otrzymane dokumenty nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, lecz także z perspektywy potrzeb mieszkańców Krakowa. Stanowi to wyzwanie, gdyż wymaga odnalezienia złotego środka i planowania organizacji ruchu tak, aby umożliwić przeprowadzanie remontów i inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji utrudnień dla mieszkańców. W celu poprawy bezpieczeństwa lub usprawnienia ruchu Miejski Inżynier Ruchu może wprowadzić zmiany do funkcjonującej już w terenie czasowej organizacji ruchu.

Jak się to robi?

Czasowa organizacja ruchu to zawsze rodzaj kompromisu, który stara się znaleźć równowagę między różnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników ruchu drogowego. Każdy z nas podróżuje w różny sposób – samochodem, pieszo czy na rowerze, inni korzystają z transportu publicznego.

Projektanci czasowej organizacji ruchu starają się uwzględnić te zróżnicowane potrzeby, aby minimalizować zakłócenia. Jednakże, ze względu na ograniczone zasoby – głównie ograniczenia przestrzenne – przy tak dużych inwestycjach czasowe organizacje ruchu zawsze będą powodowały uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu.

Czasowa organizacja ruchu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. To nie tylko kwestia pracowników Wykonawcy, ale także troski o uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów. Z pozoru niewielkie zmiany, takie jak zwężenia czy ograniczenia prędkości, pełnią istotną funkcję. Nawet jeśli nie ma bezpośrednich robót w danym miejscu, te regulacje mają zasadnicze znaczenie w minimalizowaniu ryzyka wypadków i utrzymaniu bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy

 • O zmianach organizacji ruchu kołowego mieszkańcy będą informowani 7 dni wcześniej. Informacje będą dostępne m.in. na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w radiu, prasie oraz na tablicach informacyjnych rozwieszonych w mieście.
 • W planach mamy minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje
 • Niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy
 • Poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego
Czytaj dalej

Punkt Informacyjny KST IV

Od 11 grudnia startuje Punkt Informacyjny Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Znajdziecie go w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców.

Punkt Informacyjny znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biura budowy. Pawilon, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada stanowisko recepcyjne oraz salę konferencyjną dla grupy około 30 osób. Budynek o powierzchni prawie 100 m2 został wyposażony w nowoczesny sprzęt audiowizualny i konferencyjny oraz posiada klimatyzację. Na miejscu mieszkańcy mogą uzyskać kluczowe informacje dotyczące technologii budowy, harmonogramu prac, postępu projektu, tymczasowej organizacji ruchu oraz finansowania inwestycji.

W Punkcie Informacyjnym, prowadzone będą także bezpłatne zajęcia dla dzieci „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Podczas warsztatów młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywać będą wiedzę na temat technologii budowy tramwaju, różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Zajęcia zostaną urozmaicone o zadania plastyczne i ruchowe, ćwiczenia w grupach, a także o prezentacje multimedialne.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście lub do kontaktu mailowego pod adresem info@tramwajdomistrzejowic.pl lub telefonicznego pod numerem 722 22 00 88.  Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej

Zamknięte pasy i zwężenia na rondzie Polsadu 

Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu w związku z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu.  

W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic w okolicy ronda Polsadu będą prowadzone roboty związane z planowaną przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów tych robót jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jest to największy kolektor zbierający i odprowadzający wodę deszczową z obszaru ulicy Lublańskiej, jego średnica wynosi aż 1400 mm (to przeciętny wzrost 9-10-latka!).  

Kolektor zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie. Dodatkowo rozpoczniemy prace nad przebudową kanalizacji sanitarnej (o średnicy 600 mm) odbierającej ścieki z kompleksu biurowo-usługowego oraz zabudowy mieszkaniowej na północ od Estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego oraz kanalizacji teletechniczna Orange i Netia.  

W związku z tymi pracami mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu. 

Jakie zmiany nas czekają?  

 • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w ul. Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. Bora Komorowskiego).
 • Na ul. Lublańskiej (jadąc od 29-go Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji zbiorowej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku Bora Komorowskiego. 
 • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu, na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu, na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) zostanie wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji zbiorowej.

Zmiany będą obowiązywać aż do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.  

Poglądowa mapa wyznaczenia buspasów:

Źródło: Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl) 

Czytaj dalej

Lokalizacja przystanków na trasie Tramwaju do Mistrzejowic

Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej najważniejsze i najczęściej zadawane pytanie brzmi: gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki tramwajowe? Odpowiadamy.

Na terenie inwestycji występuje nie tylko gęsta zabudowa mieszkaniowa, ale także obszary generujące duży ruch, takie jak strefy biurowe, centra handlowe, kino czy park wodny. W związku z tym lokalizacje przystanków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do tych miejsc.

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków tramwajowych, które umiejscowiono: 

 • na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, 
 • w rejonie ul. Ugorek, 
 • w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika, 
 • w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza, 
 • przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej, 
 • przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina, 
 • przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia, 
 • na przebudowanej pętli Mistrzejowice. 

Każdy przystanek będzie wyposażony w wiatę chroniącą przed słońcem i deszczem. Dodatkowo tam, gdzie było to technicznie możliwe, na peronach tramwajowych i autobusowych zaprojektowano nowe nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu antykompresyjnego, korzenie klonów pospolitych ‘Globosum’ będą miały swobodną przestrzeń do rozwoju pod chodnikiem i jezdnią.

Do przystanków podziemnych okolicy Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu będzie się można dostać schodami tradycyjnymi, windami i schodami ruchomymi. W przestrzeniach podziemnych przewidziane są rampy i miejsca do wsiadania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [więcej informacji].

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 31 maja, zastępca prezydenta Andrzej Kulig przedstawił plany dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym radni mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji kontraktu z firmy Gülermak oraz projektantom. Dzięki temu mieliśmy okazję omówić różne aspekty inwestycji, takie jak harmonogram prac, wpływ budowy na lokalne społeczności i środowisko. Podczas sesji odbyła się także dyskusja z udziałem radnych i uczestników, po której wiceprezydent Andrzej Kulig zobowiązał się do zorganizowania spotkań z mieszkańcami. 

Miasto zaprasza na spotkania 

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowy, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji.  

Odbędzie się 5 spotkań z udziałem przedstawicieli partnera prywatnego, przedstawicieli jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej: 

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online, aby sprawnie omówić szczegóły terenu i umożliwić dostęp do prezentacji graficznych, planów oraz innych dokumentów dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ta forma komunikacji pozwoli również na udział osób z różnych lokalizacji i umożliwi aktywny udział mieszkańców w dyskusji. 

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Rozpoczął się I etap tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem publicznym a Partnerem prywatnym, plac budowy został oficjalnie przekazany 1 czerwca generalnemu wykonawcy – firmie Gülermak. 

Od piątku 2 czerwca obowiązuje I etap tymczasowej organizacji ruchu. O lokalnych zamknięciach chodników oraz odcinkowym zamknięciu pasów ruchu można przeczytać [tutaj]. 

Czytaj dalej