Znak drogowy, skrzyżowanie ul.Lublańskiej-Młyńskiej-Bora-komorowskiego

Organizacja ruchu w czasie prac przygotowawczych

Po przekazaniu działek pod budowę nowego połączenia do Mistrzejowic ruszą prace porządkowe, przygotowujące teren do rozpoczęcia zasadniczych robót. W pierwszym etapie mieszkańców czekają krótkotrwałe i lokalne zawężenia pasów ruchu, chodników lub dróg dla rowerów wzdłuż całej inwestycji oraz ograniczenia na rondzie Polsadu.

Nie da się rozpocząć robót bez odpowiedniego przygotowania placu budowy – usunięcia kolidujących z nią obiektów, organizacji zaplecza budowy czy zabezpieczenia terenu. Z punktu widzenia użytkowników ruchu na etapie prac porządkowych istotne będą działania prowadzone po zewnętrznej stronie pasa drogowego i w pasie dzielącym jezdnie. Wykonawca będzie prowadził wycinkę drzew i rozbiórkę obiektów, a także niezbędne przepięcia sieci. Będą one postępowały sukcesywnie począwszy od skrzyżowania ulic Mogilskiej, Lema, Meissnera i al. Jana Pawła II w kierunku pętli w Mistrzejowciach, co wiąże się z lokalnymi zawężeniami pasa drogowego czy odcinkowymi wyłączeniami ciągów pieszych i rowerowych z użytkowania. Miejsce wykonywania prac będzie odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała bez zmian. W razie potrzeby istniejące przystanki będą czasowo wyłączane z użytku, a w ich pobliżu wyznaczone zostaną przystanki zastępcze.

Dodatkowo już w początkowym okresie budowy prowadzona będzie przebudowa kanalizacji deszczowej, której celem jest zmiana sposobu odwodnienia estakady nad rondem Polsadu. Organizację ruchu, która będzie podzielona na kilka podetapów przedstawiono na schematach poniżej.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy Tramwaju do Mistrzejowic

  • w planach jest minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje
  • niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy
  • osobnymi projektami organizacji ruchu mogą być obejmowane skrzyżowania, aby zapewnić ich maksymalną przepustowość przy wykonywaniu bieżących prac
  • przez cały okres przewidziany na wykonanie robót utrzymany będzie ruch linii autobusowych kursujących wzdłuż budowy oraz ruch kołowy na estakadzie nad rondem Polsadu (al. Bora-Komorowskiego)
  • poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego
  • tymczasowe zmiany w kursowaniu komunikacji tramwajowej przez ul. Mogilską i al. Jana Pawła II oraz docierającej do pętli w Mistrzejowicach planowane są na 2025 rok
Czytaj dalej
Osoba poruszająca się o lasce na pasie ostrzegawczym

Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się projektanci nowoczesnych miast. Dzięki infrastrukturze, która towarzyszy inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic”, osoby z niepełnosprawnością wzroku wkrótce zyskają nową przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku doświadczają różnych niebezpieczeństw w trakcie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby dotrzeć do pracy, szkoły czy sklepu, muszą pokonać wiele barier architektonicznych. Nie wszystkie z nich da się usunąć, ale wiele można odpowiednio wcześniej zasygnalizować i zaprojektować w sposób polepszający dostępność

W projekcie Tramwaju do Mistrzejowic na przystankach podziemnych Rondo Młyńskie i Rondo Polsadu zaprojektowano specjalne fakturowe oznaczenia nawierzchni, które pozwalają osobom z ograniczeniami wzroku na wygodne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego. Dzięki czterem rodzajom płytek fakturowych wbudowanych w posadzkę osoby poruszające się przy pomocy laski dla niewidomych są w stanie rozróżnić dotykowo fakturę nawierzchni.

– Wszystkie przewidziane rodzaje fakturowych oznaczeń nawierzchni są istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ponieważ ułatwiają im poruszanie się w przestrzeni miejskiej i zwiększają ich bezpieczeństwo – mówi Łukasz Jaworski, koordynator ds. architektury z firmy Gulermak.

Jakie rodzaje fakturowych oznaczeń nawierzchni zastosujemy?

  • Pas ostrzegawczy to płyta fakturowa z guzkowatymi wypustkami ułożona poprzecznie do kierunku ruchu, która sygnalizuje zbliżanie się do niebezpieczeństwa lub przeszkody. W przypadku projektu Tramwaj do Mistrzejowic, to np. krawędź peronu, krawędź schodów lub drzwi do windy,
  • Pas prowadzący tworzą płyty z podłużnymi rowkami, które pozwalają odczytać kierunek ruchu i umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku łatwiejszą orientację w przestrzeni,
  • Pole uwagi to kwadratowa płyta z wypustkami, która informuje o zmianie kierunku poruszania się lub skrzyżowaniu pasów prowadzących,
  • Pole oczekiwania to płyta fakturowa również o kształcie kwadratu, lecz większego, która wskazuje osobie z niepełnosprawnością wzroku miejsce oczekiwania na nadjeżdżający tramwaj. Jest to punkt, gdzie powinny zatrzymać się drzwi tramwaju, aby pasażer mógł swobodnie dostać się do środka.

Fakturowe oznaczenia nawierzchni to tylko jedno z rozwiązań, które pomagają osobom niedowidzącym poruszać się w przestrzeni publicznej – Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej liczby opraw oświetleniowych i jego natężenia oraz wykorzystanie dźwiękowych sygnalizatorów, które informują o nadjeżdżającym tramwaju lub autobusie – dodaje Łukasz Jaworski.

Poprawa dostępności przestrzeni publicznej pozwoli na zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego, co wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczenia powietrza. Warto zatem podjąć działania na rzecz dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, aby stworzyć miasta bardziej przyjazne dla wszystkich.

Czytaj dalej
Zdjęcie podglądowe schodów ruchomych. Źródło: wizualizacja wykonana na potrzeby innych projektów Gulermak

Windy i ruchome schody zwiozą pasażerów na podziemne przystanki

Linia tramwajowa do Mistrzejowic pokona aż dwa krakowskie ronda bezkolizyjnie – pod ziemią. Pokonywanie różnicy poziomów nie dla wszystkich jest łatwe, a dla części użytkowników może być wręcz niemożliwe. Dlatego projekt przewiduje bezpieczne windy i schody ruchome.

Dostęp do poszczególnych kondygnacji podziemnego przystanku Rondo Polsadu, z którego w ciągu godziny może skorzystać nawet 1600 pasażerów zapewnią przede wszystkim schody tradycyjne. Projekt przewiduje jednak także sześć par schodów ruchomych, a więc aż 12 biegów. Gdyby tak połączyć je w jeden ciąg, zaprowadziłyby pasażerów na wysokość ok. 60 m, czyli aż na Wieżę Mariacką!

Wracając na ziemię: schody będą nachylone pod kątem 30 stopni, a ich szerokość użytkowa wyniesie 1m. Dla bezpieczeństwa krawędzie poszczególnych stopni oznaczone zostaną kontrastowym kolorem, a ciągi wyposażone w dynamiczną sygnalizację świetlną zakazująca lub dopuszczająca wejście na schody. Dodatkowo praca schodów będzie całodobowo monitorowana przez system BMS, a także nadzorowana przez wykwalifikowany personel przystanku.

Windą na peron

Do podziemi nowoczesnego przystanku będzie się można dostać również windami. Choć przeznaczone dla każdego użytkownika, dedykowane są szczególnie osobom starszym, z ograniczoną mobilnością oraz opiekunom z dziećmi w wózkach. Nie zabraknie udogodnień dla osób niewidomych. Przyciski na sterowania wewnątrz oraz na panelu przywołania zostaną wyposażone w alfabet Braille’a. Pojawi się również system informacji głosowej.

Wymiary wind umożliwiają swobodne przemieszczanie się większej grupy pasażerów – tych z walizkami, bagażami, plecakami, a także umożliwią przewóz rowerów. Jako dodatkowe udogodnienie projektanci przewidzieli na przykład podgrzewane progi drzwiowe ułatwiające otwieranie i zamykanie drzwi w okresie zimowym, kiedy naniesiony śnieg może zamarznąć.  A podłogi? Pod stopami pasażerowie zobaczą płyty kamienne harmonizujące z pozostałymi posadzkami. Windy zaprojektowano także na przystanku Rondo Młyńskie znajdującym się na poziomie -1, ale w półotwartym, zabezpieczonym wykopie.

Technologia na wiele lat

Wnętrza kabin zostaną wykończone w wykonaniu wandaloodpornym ze stali nierdzewnej. Będą monitorowane, a sygnał wizualny będzie transmitowany do pomieszczenia nadzoru 24/7. Dla bezpiecznego i skutecznego działania zarówno windy, jak i opisywane wcześniej schody ruchome będą regularnie konserwowane i kontrolowane. Posłużą pasażerom przez wiele lat!

Czytaj dalej