Siódmy miesiąc prac za nami 

Zakończyliśmy kolejny miesiąc prac nad budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu skoncentrowaliśmy się na budowie stacji “Rondo Polsad” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Co jeszcze udało się nam zrealizować? 

4 i 18 stycznia odbyła się sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele Partnera Prywatnego oraz Podmiotów Samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy.   

W oczekiwaniu na ich ocenę i zatwierdzenie, na początku stycznia, przedstawiliśmy mieszkańcom przygotowaną dokumentację obrazującą czasową organizację ruchu (etap 2.3). Jednakże przypominamy – projekt nie jest jeszcze ostateczny i podlega obecnie opiniowaniu przez ZDMK, ZTP, MPK oraz Policję i zatwierdzeniu Miejskiego Inżyniera Ruchu. Więcej

Odpowiadając na zgłoszenia i potrzeby kierowców, od 11 stycznia wprowadziliśmy modyfikacje do obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te objęły fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. Więcej

W połowie stycznia otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Krakowa decyzję o modyfikacji zakresu Polecenia Zmiany numer 4. Spowodowało to powrót do realizacji projektu, w obszarze ul. Lublańskiej, zgodnie z wydaną decyzją ZRID. Więcej

W drugiej połowie miesiąca rozpoczęliśmy osadzanie pierwszych prefabrykatów pod budowę Sudołu Dominikańskiego. Nowy kanał będzie miał długość ok. 400 m i składać się będzie ze 191 żelbetowych prefabrykatów.  Więcej

Co w lutym? 

Od początku lutego nasz Punkt Informacyjny działa dłużej. W poniedziałki jesteśmy czynni od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni powszednie od 8.00 do 17.00. Zapraszamy! Więcej

Pod koniec lutego planujemy wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – etap 2.3. Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie wyłącznie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Ponadto, ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych. Więcej

W zakresie prac związanych z budową tunelu będziemy kontynuować budowę stacji “Rondo Polsad” oraz rozpoczniemy mobilizację nowej stacji bentonitowej dla robót geotechnicznych na Rondzie Młyńskim. Wkrótce pojawi się tam dodatkowy sprzęt głębiący ściany szczelinowe. W dalszym ciągu będziemy prowadzić prace związane z budową kolejnych platform technologicznych. Roboty rozpoczniemy również pod Estakadą im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego.  

Niezmiennie będziemy również budować nowy kanału Sudołu Dominikańskiego oraz przebudowywać sieci podziemne.  

Czytaj dalej

Przebudowa licząca 335 kilometrów  

Powstająca linia tramwajowa do Mistrzejowic to o wiele więcej niż tylko budowa torowiska łączącego istniejącą pętlę w Mistrzejowicach ze skrzyżowaniem ulic Mogilskiej i Jana Pawła II. To także projekt obejmujący przebudowę aż 335 kilometrów istniejącej infrastruktury. 

Przebudowa infrastruktury podziemnej w dużym mieście to złożony proces, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów. W północnej części Krakowa obejmuje ona modernizacje sieci wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, a także przebudowę Sudołu Dominikańskiego. Ich łączna długość wynosi aż 335 kilometrów. Przebudowa jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpiecznej i trwałej infrastruktury.   

Rodzaje przebudowywanych sieci:  

 • Sieci wodociągowe – przebudowane zostanie 5,23 kilometrów.  
 • Sieci ciepłownicze – przebudowane zostanie 1,02 kilometra.  
 • Sieci kanalizacyjne – przebudowane zostanie 9,41 kilometra.  
 • Sieci gazowe – przebudowane zostanie 2,92 kilometra.  
 • Sudół Dominikański – przebudowane zostanie 0,39 kilometra. Sudół Dominikański to podziemna rzeka, o której pisaliśmy tutaj.
 • Sieci elektroenergetyczne – przebudowane zostanie 45,54 kilometra.  
 • Sieci teletechniczne – przebudowane zostanie 270,56 kilometra.  

Przebudowa infrastruktury podziemnej to złożony proces, który wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji działań. Prace prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i odbywają się etapami. Po zakończeniu prac nad nowym elementem (np. rurą magistralną wykonaną z żeliwa sferoidalnego), następuje przepięcie, a następnie demontaż starej infrastruktury. Obecnie koncentrujemy się na tworzeniu nowej infrastruktury podziemnej, a przepięcia planowane są na okres poza sezonem grzewczym.  

Sieci podziemne umieszcza się głównie pod chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz w pasach zieleni. Pozwala to na łatwy dostęp do instalacji w czasie naprawy lub prac konserwacyjnych. W przypadku naprawy nie wymaga to naruszania nawierzchni jezdni, co minimalizuje zakłócenia w ruchu drogowym. 

Przebieg sieci podziemnych w zbliżeniu do budynków.

Czytaj dalej

Zmiany w Punkcie Informacyjnym

Punkt Informacyjny KST IV wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Od 5 lutego będzie czynny w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni powszednie od 8.00 do 17.00. Zapraszamy!

Punkt Informacyjny znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biura budowy oraz niemal w połowie trasy powstającej linii tramwajowej. W placówce mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu inwestycji, w tym o technologii budowy, harmonogramie prac, postępach i obowiązującej organizacji ruchu.

Niezmiennie, do dyspozycji mieszkańców pozostaje możliwość kontaktu mailowego pod adresem: info@tramwajdomistrzejowic.pl oraz pod numerem telefonu: 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

Zapraszamy do odwiedzenia nas!

Czytaj dalej

Zmiany hydrotechniczne w korycie Sudołu Dominikańskiego 

Budowa tunelu wiąże się z koniecznością dostosowania terenu do nowych potrzeb transportowych. W przypadku Tramwaju do Mistrzejowic, jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania.  

Projekt zakłada wyburzenie istniejącego fragmentu cieku Sudołu Dominikańskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Macieja Miechowity do połączenia z kanałem biegnącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. W śladzie starego segmentu wybudowany zostanie tunel tramwajowy, a woda zostanie poprowadzona pod zachodnią jezdnią ul. Młyńskiej, równolegle do likwidowanej trasy. Długość przebudowywanego kanału wyniesie 388,65 m, a wraz z komorami ok. 400 m. 

Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz technologii realizacji, które zapewnią trwałość i szczelność oraz umożliwią wykonanie przedsięwzięcia w warunkach miejskich zgodnie z założeniami harmonogramu. Nowy kanał składa się ze 191 żelbetowych prefabrykatów o wymiarach wewnętrznych 3,00 x 2,25 x 2 m. Ciężar każdego z nich osiąga wartość 10,8 tony, to tyle co 200 kapibar! Każdy z elementów osadzany jest w specjalnie przygotowanym wykopie, zabezpieczonym wcześniej obudową ze szczelnych ścianek Larsena w świetle nowego kanału, a następnie precyzyjnie montowany do pozostałych segmentów.   

Pod koniec zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy osadzanie pierwszych prefabrykatów i wykonaliśmy już 24 metry nowego kanału! 

Ścianka Larsena to stalowa konstrukcja stosowana w inżynierii geotechnicznej, mająca na celu stabilizację skarp, nasypów lub wykopów. 

Czytaj dalej

Stanowisko Wykonawcy w sprawie wycinki drzew Przy ul. Lublańskiej  

W nawiązaniu do prac przeprowadzanych na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa o modyfikacji Polecenia Zmiany nr 4, zamieszczamy stanowisko Wykonawcy dotyczące ich przebiegu.

W dniu wczorajszym kontynuowaliśmy wycinkę drzew oraz krzewów po zachodniej stronie ulicy Lublańskiej na odcinku od ronda Barei do ronda Polsadu. Prace odbywały się na wysokości przedszkola.

Drzewa i krzewy o nieznacznych obwodach są tam nierównomiernie rozkrzewione i mają mocno poprzerastane i splątane korony. Część z konarów drzew przechodzi nad ogrodzeniem przedszkola i kieruje się w stronę terenu przedszkola.

Prace prowadziliśmy pod ciągłym nadzorem naszych kierowników i przy pełnej zgodzie z zasadami BHP. Teren robót był wygrodzony przed dostępem osób postronnych. Byliśmy również w stałym kontakcie z Panią Dyrektor przedszkola.

Tak jak wspomniałem jedna z gałęzi drzewa zlokalizowanego na wysokości końca ostatniego przęsła (sam narożnik terenu przedszkola) przy południowej stronie ogrodzenia była usytuowana bezpośrednio nad ogrodzeniem.

Nasi pracownicy w sposób kontrolowany dokonali opuszczenia tej gałęzi na ogrodzenie, a następnie przełożyli ją ręcznie na nad nim. W pobliżu nie było dzieci, a nasze służby czuwały nad całym procesem technologicznym wycinki.

Całe ogrodzenie przedszkola biegnące wzdłuż ulicy Lublańskiej (równolegle do niej) jest przewidziane do demontażu, więc nie ma tutaj mowy o powstaniu szkody na rzecz osób trzecich. Obecnie ogrodzenie nadal pełni swoja funkcję, jest szczelne i nie zostało uszkodzone, a o jego demontażu powiadomimy ze stosownym wyprzedzeniem dyrekcję przedszkola.

Czytaj dalej

10,5/11, czyli jak zmieniamy projekt KST IV

Podczas dzisiejszej, siódmej już, prowadzonej z udziałem mieszkańców, rady budowy poruszane były kwestie sposobu realizacji inwestycji w rejonie ul. Lublańskiej. W sierpniu ubiegłego roku Prezydent Krakowa zadeklarował, że do projektu KST4 wprowadzone zostaną zmiany postulowane przez mieszkańców, mieszczące się w ramach decyzji ZRID. Dziś, po przedstawieniu przez Partnera Prywatnego wyników analiz finansowych, formalnych i technicznych, możemy potwierdzić, że 10 z 11 zmian zostanie wprowadzonych do projektu.

Dla 10 zaproponowanych zmian istnieje możliwość ich wprowadzenia, bez wpływu na termin realizacji zadania. W przypadku korekty na ulicy Lublańskiej, od ronda Polsad do ronda Barei, po stronie zachodniej, nie ma takiej możliwości. Po konsultacjach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad inwestycją, została podjęta decyzja, aby zrealizować go zgodnie z wydaną decyzją ZRID.

Koszt prac w tym obszarze został oszacowany na 6 milionów złotych. Dodatkowo, miasto musiałoby pokryć koszty finansowania kredytu związane z przedłużeniem realizacji projektu, na poziomie około 10 milionów złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na wprowadzenie korekt w dokumentacji, ponownych uzgodnień i procedowanie samej decyzji, projektant oszacował czas pozyskania decyzji na około 6 miesięcy. Oznacza to wzrost kosztów realizacji projektu o 50–60 milionów złotych.

Natomiast wprowadzone zostaną korekty szerokości pasów ruchu i rodzaju nasadzeń zamiennych. Przestrzeń uzyskana poprzez zwężenie wewnętrznych pasów ruchu do szerokości 3 metrów będzie przeznaczona na zagospodarowanie zielenią po stronie zewnętrznej. Podniesione zostaną standardy projektowanych nasadzeń – obwód drzew będzie wynosić 20–24 cm, lub więcej, w miarę możliwości. Zastosowane zostaną gatunki dobrze radzące sobie w warunkach miejskich. Ponadto propozycja projektanta pozwala na wykonanie nasadzeń drzewa w dwóch płaszczyznach, co spowoduje, że bilans zieleni się nie zmieni a jej jakość znacznie wzrośnie. Pozostawiona zostanie rezerwa pozwalająca na wprowadzenie w razie potrzeby ekranów akustycznych.

Raz jeszcze zapewniamy, że wspólnie z Partnerem Prywatnym dokładamy wszelkich starań, by odpowiedzieć na wpływające do nas oczekiwania mieszkańców. Zachęcamy do kontaktu poprzez punkt informacyjny oraz infolinię. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć na Państwa pytania.

W serwisie YouTube znajdą Państwo zapisy rad budów, a w nich szczegółowe wyjaśnienia osób prowadzących inwestycję w zakresie wprowadzonych korekt, zakresu inwestycji oraz bieżącego postępu prac.

tel. 722 22 00 88 (poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 16.00)

e-mail: info@tramwajdomistrzejowic.pl

www.tramwajdomistrzejowic.pl
VII Rada Budowy tramwaju do Mistrzejowic, KST4 w dn. 18.01.2024, Dzielnica III i Dzielnica

źródło: ZDMK.pl

Czytaj dalej

Podsumowanie prac w grudniu

Szósty miesiąc prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic już za nami.  W grudniu kontynuowaliśmy budowę stacji „Rondo Polsad” oraz nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. Czym jeszcze się zajmowaliśmy? 

W grudniu, wyjątkowo ze względu na okres świąteczny, odbyła się tylko jedna Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Na spotkaniu mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmianą w projekcie ul. Lublańskiej i porozmawiać z przedstawicielami Partnera Prywatnego i Podmiotów Samorządowych o interesujących ich kwestiach.  

11 grudnia otworzyliśmy Punkt Informacyjny, gdzie krakowianie mogą uzyskać informacje dotyczące m.in. technologii budowy, postępu prac czy organizacji ruchu. Znajduje się on w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza oraz Strzelców i jest czynny w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00. Zapraszamy! Więcej

12 grudnia spotkaliśmy się z przedstawicielami Miasta Kraków, aby przedstawić aktualne postępy naszych prac. Rozmawialiśmy o różnych aspektach projektu, w szczególności o przebudowie wielokilometrowej infrastruktury podziemnej. 

Przez cały miesiąc nasze prace koncentrowały się na budowie tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, szczególnie na budowie stacji „Rondo Polsad” oraz nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. 

Rozpoczęliśmy również prace na rondzie Młyńskim, obejmujące budowę:  

 • wykonanie wykopów wstępnych oraz platform roboczych dla budowy ścian szczelinowych stacji “Rondo Młyńskie” oraz komory rozjazdowej kolejnego etapu KST,  
 • platform roboczych dla budowy wyjść ze stacji  
 • przekładki sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową konstrukcji tunelowej 

Co czeka nas w styczniu?  

Od 11 stycznia wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te obejmować będą fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. Więcej

W styczniu nasza głębiarka, znana jako “Lucjan”, będzie kontynuować prace związane z głębieniem ścian szczelinowych pod stację “Rondo Polsad”. Będziemy również prowadzić prace związane z budową platform roboczych dla stacji “Rondo Młyńskie” oraz budową nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowana będzie przebudowa licznych sieci podziemnych. 

Czytaj dalej

Czym jest czasowa organizacja ruchu – wyjaśniamy

Budowa linii tramwajowej, nowych dróg, sieci podziemnych, ciągów dla pieszych i rowerzystów w samym środku miasta stanowi ogromne wyzwanie. Aby sprawnie zarządzać ruchem drogowym w trakcie prowadzenia prac, konieczne jest zastosowanie czasowej organizacji ruchu.

Kiedy wprowadzana jest czasowa organizacja ruchu?

Czasowa organizacja ruchu wprowadzana jest w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych, które ingerują w pas drogowy. Przy jej tworzeniu bierze się pod uwagę m.in. kolejność wykonywania prac, ich zgodność z planami właścicieli sieci podziemnych (gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych czy energetycznych), zastosowaną technologię robót oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Prace przy dużych miejskich inwestycjach infrastrukturalnych wymagają etapowania, aby zapewnić odpowiednią kolejność przebudowy poszczególnych elementów infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu możliwej płynności ruchu na ulicach i zminimalizowaniu utrudnień. Warto podkreślić, że poszczególne etapy zmian planowane są jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jednak podlegają one bieżącym korektom wydawanym przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, nawet w trakcie ich obowiązywania.

Kim jest Miejski Inżynier Ruchu?

Czasową organizację ruchu zatwierdza Miejski Inżynier Ruchu (MIR) po zaopiniowaniu projektu przez Policję, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego. Analizuje on otrzymane dokumenty nie tylko pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, lecz także z perspektywy potrzeb mieszkańców Krakowa. Stanowi to wyzwanie, gdyż wymaga odnalezienia złotego środka i planowania organizacji ruchu tak, aby umożliwić przeprowadzanie remontów i inwestycji, przy jednoczesnej minimalizacji utrudnień dla mieszkańców. W celu poprawy bezpieczeństwa lub usprawnienia ruchu Miejski Inżynier Ruchu może wprowadzić zmiany do funkcjonującej już w terenie czasowej organizacji ruchu.

Jak się to robi?

Czasowa organizacja ruchu to zawsze rodzaj kompromisu, który stara się znaleźć równowagę między różnymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników ruchu drogowego. Każdy z nas podróżuje w różny sposób – samochodem, pieszo czy na rowerze, inni korzystają z transportu publicznego.

Projektanci czasowej organizacji ruchu starają się uwzględnić te zróżnicowane potrzeby, aby minimalizować zakłócenia. Jednakże, ze względu na ograniczone zasoby – głównie ograniczenia przestrzenne – przy tak dużych inwestycjach czasowe organizacje ruchu zawsze będą powodowały uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu.

Czasowa organizacja ruchu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. To nie tylko kwestia pracowników Wykonawcy, ale także troski o uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów. Z pozoru niewielkie zmiany, takie jak zwężenia czy ograniczenia prędkości, pełnią istotną funkcję. Nawet jeśli nie ma bezpośrednich robót w danym miejscu, te regulacje mają zasadnicze znaczenie w minimalizowaniu ryzyka wypadków i utrzymaniu bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy

 • O zmianach organizacji ruchu kołowego mieszkańcy będą informowani 7 dni wcześniej. Informacje będą dostępne m.in. na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w radiu, prasie oraz na tablicach informacyjnych rozwieszonych w mieście.
 • W planach mamy minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje
 • Niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy
 • Poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego
Czytaj dalej

Czasowa organizacja ruchu (etap 2.3) – projekt gotowy, czekamy na zatwierdzenie!

W związku z trwającą budową tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, od drugiej połowy lutego kierowców czekają zmiany w ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu (etap 2.3) został już przygotowany i przekazany służbom miejskim. W oczekiwaniu na ich ocenę i zatwierdzenie, przedstawiamy przygotowaną dokumentację. 

Zanim zmiany zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać, czasową organizację ruchu musi zatwierdzić jeszcze Miejski Inżynier Ruchu (MIR), po zaopiniowaniu projektu przez służby miejskie, tj. Policję, Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego. Proces  jest w toku, jednak już  udostępniamy  mieszkańcom  Krakowa pierwsze informacje dotyczące przewidywanych zmian. Przedstawiony projekt może ułatwić zrozumienie przyszłych zmian w ruchu drogowym:

 • Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.
 • Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsad do ronda Barei – będzie CAŁKOWICIE WYŁĄCZONA. 
 • Ponadto, ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych 

Zmiany w organizacji ruchu związane będą z kontynuacją głębienia ścian szczelinowych.

Jednocześnie przypominamy – projekt NIE JEST jeszcze ostateczny i podlega obecnie opiniowaniu przez ZDMK, ZTP, MPK oraz Policję i zatwierdzeniu Miejskiego Inżyniera Ruchu. Przedstawione zmiany znajdują się w fazie oceny i mogą podlegać pewnym modyfikacjom.  Informajca publikowana jest w związku z Państwa prośbami, by tego typu materiały, nawet w wersji nieostatecznej, publikować jak najwcześniej. Ostateczny plan COR (etap 2.3) przedstawimy 7 dni wcześniej, poprzez naszą stronę internetową, media społecznościowe, radio, prasę oraz tablice informacyjne rozmieszczone na terenie inwestycji.


Czytaj dalej

Zmiany w rejonie Ronda Polsad 

Odpowiadając na zgłoszenia i potrzeby kierowców, od 11 stycznia wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te obejmować będą fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. 

Na części ul. Lublańskiej, jadąc od ronda Barei w kierunku ronda Polsad, wyznaczone zostaną dwa pasy ruchu – jeden pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, którzy będą tamtędy przechodzić.   

Na al. Bora-Komorowskiego, przy dojeździe do ronda Polsad, pas do jazdy na wprost zostanie nieznacznie skorygowany za pomocą odpowiednich oznakowań. 

Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac budowlanych, zostanie wyznaczony dodatkowy zjazd przy sklepie Castorama, służący wyłącznie jako dojazd dla pojazdów budowlanych oraz dostaw do CH Castorama. Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian, tak jak do tej pory. 

Czytaj dalej