Punkt Informacyjny KST IV

Od 11 grudnia startuje Punkt Informacyjny Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Znajdziecie go w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców.

Punkt Informacyjny znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biura budowy. Pawilon, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada stanowisko recepcyjne oraz salę konferencyjną dla grupy około 30 osób. Budynek o powierzchni prawie 100 m2 został wyposażony w nowoczesny sprzęt audiowizualny i konferencyjny oraz posiada klimatyzację. Na miejscu mieszkańcy mogą uzyskać kluczowe informacje dotyczące technologii budowy, harmonogramu prac, postępu projektu, tymczasowej organizacji ruchu oraz finansowania inwestycji.

W Punkcie Informacyjnym, prowadzone będą także bezpłatne zajęcia dla dzieci „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Podczas warsztatów młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywać będą wiedzę na temat technologii budowy tramwaju, różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Zajęcia zostaną urozmaicone o zadania plastyczne i ruchowe, ćwiczenia w grupach, a także o prezentacje multimedialne.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście lub do kontaktu mailowego pod adresem info@tramwajdomistrzejowic.pl lub telefonicznego pod numerem 722 22 00 88.  Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od 18 listopada wejdzie w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Jak dokładnie będą wyglądały zmiany?

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku). 
 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo.
 • Na Rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek. 
 • Sygnalizacja świetlna na Rondzie Młyńskim zostanie wyłączona. 
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce. 
 • Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej. 
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od Ronda Polsad, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego “Krokus”.
 • Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach.

 • Przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • Na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsad zostanie przeniesiony:
  • Dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od Ronda Polsad do Ronda Berei),
  • Dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z Ronda Polsad

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00 i potrwa do połowy przyszłego roku.

Informacje na temat czasowej organizacji ruchu obowiązującej od 21 października [link]

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od 18 listopada wejdzie w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Jak dokładnie będą wyglądały zmiany?

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku). 
 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo.
 • Na Rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek. 
 • Sygnalizacja świetlna na Rondzie Młyńskim zostanie wyłączona. 
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce. 
 • Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej. 
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od Ronda Polsad, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego “Krokus”.
 • Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach.

 • Przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • Na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsad zostanie przeniesiony:
  • Dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od Ronda Polsad do Ronda Berei),
  • Dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z Ronda Polsad

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00 i potrwa do połowy przyszłego roku.

Informacje na temat czasowej organizacji ruchu obowiązującej od 21 października [link]

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej

Październikowa Rada Budowy z udziałem strony społecznej  

W czwartek, 5 października, miała miejsca druga Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Zebraliśmy dla Was skrót odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i mieszkańców.

Poniżej znajduje się streszczenie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi. 

Transmisja z II Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa [link] oraz pod pytaniami.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. 

Jak będzie zorganizowany ruch 1 listopada, w trakcie Wszystkich Świętych?  

Partner Prywatny: Planowane jest opóźnione otwarcie relacji ul. 29-listopada z ulicą Powstańców w związku z inną inwestycją realizowaną przez Miasto.Jeśli na naszym zakresie będą wprowadzane nowe organizacje ruchu, to będą one przejezdne w każdym z kierunków – wszystkie relacje skrętne na rondzie Polsadu będą zachowane.  

Więcej od: 21:00. 

Na kiedy planowana jest przebudowa ciepłociągu przy ul. Meissnera 4 i 6? 

Partner Prywatny: Prace nad budową ciepłociągu planowane są wstępnie na listopad, ale samo przepięcie  planowane jest poza okresem grzewczym.  

Podmiot Publiczny: Jeżeli mówimy o mediach, to jest tak, że najpierw budujemy nowy element, gdy jest on już skończony, to robimy przepięcie, a stary demontujemy, tak aby utrudnień i przerw w dostępie do mediów było jak najmniej. Utrudniania te będą wtedy godzinowe.   

Więcej od: 22:00. 

Czy możemy się spodziewać wycinki drzew w listopadzie?  

Partner Prywatny: Jeśli projekt po naniesieniu zmian będzie zaakceptowany przez wszystkie jednostki miejskie, to przystąpimy do wycinki drzew w okolicy ul. Lublańskiej i ul. Pszona, która jest obecnie w tym zakresie wstrzymana. Na ulicy Jancarza pozostało jedno drzewo i zostanie ono wycięte w najbliższym czasie. Dotychczas było ono pozostawione ze względu na aktywne gniazdo. Obecnie gniazdo jest już nieaktywne. 

Więcej od: 26:45. 

Czy zostanie przygotowany plan sytuacyjny na ortofotomapie? Prośba o udostępnienie dla mieszkańców zaktualizowanej listy drzew przeznaczonych do wycinki. 

Partner Prywatny: Taką listę  udostępnimy, gdy będziemy mieli ostatecznie uzgodnione rozwiązania układu drogowego. Nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd. Prace projektowe trwają, staramy się to zrobić jak najszybciej. Udostępnimy dopiero po ostatecznym uzgodnieniu z zarządcą drogi i uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. policji, ZDMK oraz MIR. 

Więcej od: 32:20. 

Kiedy będą dostępne wizualizacje inwestycji? 

Podmiot Publiczny: W związku ze zmianami w projekcie Miasto udostępni wizualizacje po uzyskaniu ostatecznych decyzji, oraz naniesieniu na materiały graficzne wszystkich korekt.  

Więcej od: 34:45. 

Jak będzie wyglądać ruch na ul. Bohomolca po oddaniu inwestycji? Czy będą korki? 

Podmiot Publiczny: Nie ma przedstawicieli miasta, którzy odpowiadają za strategię rozwoju miasta, więc nikt z nas nie jest w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi. To pytanie należy kierować do Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Więcej od: 37:00. 

Ile będą miały pasy jezdne i buspas na ul. Młyńskiej?  

Podmiot Publiczny: Pasy ruchu zgodnie z obecną koncepcją będą miały szerokość 3 m, natomiast buspas 3,5 m.  

Partner Prywatny: Nie posiadamy jednak ostatecznego uzgodnienia z MIR i ZDMK, więc szerokości nie są formalnie potwierdzone. 

Więcej od: 40:40. 

Co z drzewami rosnącymi na skarpie w okolicy ul. Pszona? 

Partner Prywatny: Na pewno zostaną usunięte drzewa znajdujące się w połowie wysokoci skarpy. Drzewa, które rosną na szczycie skarpy, będziemy starali się zachować. Mur oporowy chcemy przesunąć bliżej ul. Meissnera. 

Więcej od: 43:50. 

Czy będą ekrany akustyczne na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Na ul. Krzesławickiej zgodnie z postanowieniem RDOŚ na etapie ponownej oceny, nie mamy zaprojektowanych ekranów akustycznych.  

Podmiot Publiczny: Zgodnie z warunkami wydanego postanowienia RDOŚ i decyzji ZRID po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji przewidziano konieczność wykonania analizy porealizacyjnej. W przypadku uzyskania wyników analizy wskazujących na konieczność budowy ekranów odrębną procedurą administracyjną Inwestor będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na ich budowę. 

Więcej od: 48:50. 

Jak będzie wyglądał ruch na ulicy Młyńskiej przy wjeździe na rondo Polsadu ze strony wschodniej czy wszystkie pasy zostaną zablokowane, czy tylko jeden?   

Partner Prywatny: Relacja północ południe zostanie zachowana, jednak znacząco zredukowana.  

Kierowcy, jadąc od ronda Młyńskiego, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku, będą musieli zmienić jezdnię na lewą. Jezdnia znajdująca się po wschodniej (prawej) stronie zostanie całkowicie zamknięta. Tutaj jeden ciąg będzie prowadzony aż do ulicy Lublańskej. 

Więcej od: 51:00. 

Czy istnieje możliwość rezygnacji z budowanego chodnika na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Pytanie będzie skierowane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.   

Na Krzesławickiej mamy już połączony ruch rowerowy i samochodowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyklucza się dołożenie do tego samego przekroju pieszych.   

Rozwiązanie połączenia ruchu samochodowego z rowerowym oraz osobno pieszego powoduje jak najmniejsze zajęcie terenu częścią utwardzoną, pozostawiając więcej miejsca na teren zielony.  

Więcej od: 55:11. 

Jak długo będą trwały obecne utrudnienia na ulicy Młyńskiej?  

Partner Prywatny: Najbliższa planowana zmiana organizacji ruchu jest przewidziana na drugą połowę października.   

Przywrócenie pełnego funkcjonowanie ronda Polsadu nastąpi jednocześnie z zakończeniem kontraktu. Zakres prac, który obejmuje przebudowę Sudołu Dominikańskiego, budowę tunelu i przebudowę ciepłociągu jest na tyle skomplikowaną operacją, że będzie to trwać praktycznie przez cały czas realizacji inwestycji, czyli na pewno 2 lub 2,5 lat.  

Więcej od: 59:20. 

Czy są planowane jakieś zmiany w kursach linii autobusowych, które jeżdżą od ronda Barei w stronę ronda Młyńskiego?   

Podmiot Publiczny: Rada Budowy nie ma takiej wiedzy. 

Więcej od: 1:02:50. 

 

Czytaj dalej

Drugi miesiąc prac za nami

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało nam się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął nam pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicy Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Dokończyliśmy także rozbiórkę istniejącego wału ziemnego na ulicy Krzesławickiej oraz rozpoczęliśmy budowę murów oporowych.

Wyburzyliśmy również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, zdemontowaliśmy napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.  

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Czym będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach?

We wrześniu przystąpimy do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze.

Dodatkowo przewidujemy usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, na przykład w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy o podanie w wiadomości dokładnego adresu oraz numer telefonu).

Czytaj dalej

Oględziny budynków potrwają do końca września

Do końca września przyjmujemy zgłoszenia od osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu nieruchomości znajdujących się w strefie wpływu budowy. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzonych oględzin.

 • Gdzie można znaleźć informacje o prowadzonych oględzinach?

Najważniejsze informacje wraz z mapą oraz danymi do kontaktu można znaleźć na naszej stronie [link]

 • Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków polegają na wykonaniu zwięzłego opisu konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz spisaniu protokołu z opisem aktualnego stanu technicznego.

 • Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zbiera zgłoszeń, można zgłaszać się również bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (potrzebny jest dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88

 • Czy pracownicy przeprowadzający oględziny mają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane konieczne są do przeprowadzania ekspertyz technicznych, obecnie przeprowadzane są oględziny budynków do czego uprawnienia nie są konieczne.

 • Dlaczego wskazane budynki zostały wybrane do inwentaryzacji? Kto dokonał wyboru tych budynków i mieszkań oraz na podstawie jakich kryteriów?

Budynki znajdujące się w tzw. strefie wpływu budowy wskazał Projektant. Zostały one wytypowane na podstawie prognoz oddziaływania inwestycji. Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami wybranymi do oględzin znajduje się tutaj.

 • Dlaczego warto się zgłosić do inwentaryzacji?

Dzięki inwentaryzacji Mieszkańcy, Władze miasta oraz Wykonawca będą mieli pełną dokumentację dotyczącą stanu nieruchomości. Oględziny mieszkań i budynków przeprowadzane są przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pomoże to rozwiać wszelkie wątpliwości i jednoznacznie ocenić ewentualny wpływ robót na sąsiadujące obiekty.

 • Czy mogę się zgłosić do inwentaryzacji, jeśli mam dużo pęknięć na ścianach?

Tak, można zgłosić się do inwentaryzacji, nawet jeśli jest dużo pęknięć na ścianach. Inwentaryzacja polega na udokumentowaniu aktualnego stanu budynku. Pęknięcia na ścianach lub inne zniszczenia zostaną opisane i sfotografowane.

 • Dlaczego inwentaryzacja nie została przeprowadzona przed projektowaniem?

Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna i odzwierciedlać rzeczywisty stan nieruchomości, dlatego wykonywana jest bezpośrednio przed rozpoczęciem głębokich wykopów / prac budowlanych.  

 • Czy budowa KST 4 jest bezpieczna dla budynków i mieszkań?

Tak, projekt KST4 otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia i został odpowiednio zaprojektowany. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz przepisami prawymi.

 • Do kiedy można się zgłosić?

Inwentaryzacje są przeprowadzane od połowy lipca do końca września 2023 roku. Na przełomie września i października planowane jest rozpoczęcie pierwszych głębokich wykopów w okolicy Ronda Polsadu.

 • Jakie badania geotechniczne były wykonywane wcześniej?

Pierwsze wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez Miasto Kraków jeszcze na etapie przygotowania dokumentacji do przetargu na wyłonienie Wykonawcy. Kolejne wykonał zespół Wykonawcy i Projektanta na etapie Projektu Budowlanego. Następne badania wykonano już na etapie projektu wykonawczego.

Ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania została już przygotowana na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

Czytaj dalej

Lokalizacja przystanków na trasie Tramwaju do Mistrzejowic

Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej najważniejsze i najczęściej zadawane pytanie brzmi: gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki tramwajowe? Odpowiadamy.

Na terenie inwestycji występuje nie tylko gęsta zabudowa mieszkaniowa, ale także obszary generujące duży ruch, takie jak strefy biurowe, centra handlowe, kino czy park wodny. W związku z tym lokalizacje przystanków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do tych miejsc.

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków tramwajowych, które umiejscowiono: 

 • na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, 
 • w rejonie ul. Ugorek, 
 • w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika, 
 • w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza, 
 • przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej, 
 • przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina, 
 • przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia, 
 • na przebudowanej pętli Mistrzejowice. 

Każdy przystanek będzie wyposażony w wiatę chroniącą przed słońcem i deszczem. Dodatkowo tam, gdzie było to technicznie możliwe, na peronach tramwajowych i autobusowych zaprojektowano nowe nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu antykompresyjnego, korzenie klonów pospolitych ‘Globosum’ będą miały swobodną przestrzeń do rozwoju pod chodnikiem i jezdnią.

Do przystanków podziemnych okolicy Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu będzie się można dostać schodami tradycyjnymi, windami i schodami ruchomymi. W przestrzeniach podziemnych przewidziane są rampy i miejsca do wsiadania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [więcej informacji].

Czytaj dalej