Utrudnienia na ul. Dobrego Pasterza

W najbliższy poniedziałek, 4 września, mieszkańców Krakowa czekają chwilowe trudności związane z przejazdem przez ulicę Dobrego Pasterza. Prowadzone będą prace przygotowawcze związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic.

4 września od godziny 9:00 zostanie wprowadzone tymczasowe zwężenie jezdni na ulicy Dobrego Pasterza (na wysokości Hotelu Swing).

Utrudnienia będą obowiązywały jedynie przez kilka godzin. Ruch pieszy sterowany będzie przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników wykonawcy.  Po zakończeniu prac ciągi komunikacyjne zostaną przywrócone do pełnych szerokości.

Przepraszamy za niedogodności

Czytaj dalej

Lokalizacja przystanków na trasie Tramwaju do Mistrzejowic

Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej najważniejsze i najczęściej zadawane pytanie brzmi: gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki tramwajowe? Odpowiadamy.

Na terenie inwestycji występuje nie tylko gęsta zabudowa mieszkaniowa, ale także obszary generujące duży ruch, takie jak strefy biurowe, centra handlowe, kino czy park wodny. W związku z tym lokalizacje przystanków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do tych miejsc.

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków tramwajowych, które umiejscowiono: 

 • na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, 
 • w rejonie ul. Ugorek, 
 • w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika, 
 • w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny), 
 • w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza, 
 • przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej, 
 • przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina, 
 • przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia, 
 • na przebudowanej pętli Mistrzejowice. 

Każdy przystanek będzie wyposażony w wiatę chroniącą przed słońcem i deszczem. Dodatkowo tam, gdzie było to technicznie możliwe, na peronach tramwajowych i autobusowych zaprojektowano nowe nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu antykompresyjnego, korzenie klonów pospolitych ‘Globosum’ będą miały swobodną przestrzeń do rozwoju pod chodnikiem i jezdnią.

Do przystanków podziemnych okolicy Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu będzie się można dostać schodami tradycyjnymi, windami i schodami ruchomymi. W przestrzeniach podziemnych przewidziane są rampy i miejsca do wsiadania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [więcej informacji].

Czytaj dalej

Ograniczenia w ruchu na ulicy Meissnera

Od najbliższej środy, 16 sierpnia, mieszkańców części ulicy Meissnera czekają czasowe utrudnienia związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic. Tymczasowo zostanie wprowadzony zakaz parkowania.

Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w dniu 16.08.2023, od godziny 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu, która potrwa do 4 dni roboczych.

Wprowadzana organizacja ruchu będzie polegała na zakazie parkowania:

 • Wzdłuż ul. Meissnera (strona zachodnia, na odcinku między ul. Pilotów a ul. Chałupnika) oraz
 • Na parkingu przy Meissnera 4, 6,  wzdłuż zieleńca, gdzie znajdują się drzewa.

Od strony bloków parkowanie będzie możliwe.

Mieszkańcy podczas prowadzonych robót będą mieli możliwość zaparkowania swoich samochodów przy stadionie Klubu Sportowego Wieczysta Kraków. Osoby chcące skorzystać z tego rozwiązania proszone są o przesłanie swojego adresu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Informacje te zostaną wykorzystane tylko w celu weryfikacji osób parkujących na wyznaczonym terenie. Prosimy je wysyłać na adres: info@tramwajdomistrzejowic.pl

Chodniki znajdujące się na terenie prowadzonych prac zostaną tymczasowo ogrodzone lub będą monitorowane przez pracowników budowy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej

Minął pierwszy miesiąc prac

Minął już miesiąc od rozpoczęcia budowy Tramwaju do Mistrzejowic. W tym czasie prace skoncentrowane były na przygotowaniu terenu pod przebudowę infrastruktury podziemnej oraz miejsca pod budowę przyszłego torowiska.

– Naszym pierwszym zadaniem było odpowiednio przygotować teren, dlatego prace zaczęliśmy od usuwania elementów kolidujących. Wiązało się to z wyburzeniem kilku lokali użytkowych oraz wycinką drzew. Rozpoczęliśmy także prace nad przebudową sieci wodociągowej na południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz rozebraliśmy wał ziemny przy ul. Krzesławickiej – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak. – Wielkimi krokami zbliżamy się do robót zasadniczych, dlatego rozpoczęliśmy także proces inwentaryzacji budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji – dodaje.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem inwentaryzacji w swoich budynkach, nadal mają możliwość zgłoszenia swojego udziału. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący pierwszy miesiąc prac:

Czytaj dalej

Startuje budowa linii do Mistrzejowic. Co wiemy o ograniczeniach?

Wykonawca nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic wkrótce rozpocznie zasadnicze roboty budowlane. Została wydana decyzja ZRID, która umożliwiła rozpoczęcie prac. Jakich zmian w ruchu mogą się spodziewać mieszkańcy okolic inwestycji? Pytamy o to kierownika budowy.

Rozpoczyna się budowa nowej linii tramwajowej od ul. Mogilskiej przez ul. Meissnera, Młyńską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Jancarza aż do pętli w Mistrzejowicach. Spróbujmy prześledzić tę trasę pod kątem tego, jakie utrudnienia czekają mieszkańców.

Wojciech Janosz, kierownik budowy, firma Gülermak: Nowa linia będzie się rozpoczynać od skrzyżowania z ul. Mogilską, które będzie przebudowywane na samym końcu realizacji kontraktu. Wpięcie nowego torowiska do istniejącego i zmiany w tym rejonie planowane są zatem dopiero w 2025 roku.

Dalej mamy ul. Meissnera i budowę torowiska pomiędzy jezdniami.

Tak, torowisko będzie budowane w pasie dzielącym jezdnie, ale wiąże się to z koniecznością wcześniejszej przebudowy podziemnych instalacji. Aby uwolnić miejsce pod nowe torowisko, kluczowe jest przeniesienie magistrali ciepłowniczej o długości ponad kilometra. Oprócz niej przebudowujemy też magistrale wodociągowe, sieć teletechniczną, energetyczną, gazową– wszystkie sieci, jakie można spotkać w mieście. Instalacje znajdą się głównie pod chodnikami i drogami dla rowerów, trzeba je wszystkie ułożyć i uporządkować. Będzie to duża część zadania i tak naprawdę przez pierwszy rok realizacji prace będą prowadzone wzdłuż całej ul. Meissnera. Co ważne, uwzględniamy wytyczne MPEC związane z sezonem grzewczym.

Z jakimi utrudnieniami muszą się tu liczyć mieszkańcy?

Na ul. Meissnera od ul. Mogilskiej do skrzyżowania z ulicami Chałupnika i Pszona ruch będzie prowadzony po dwóch istniejących jezdniach po jednym pasie w każdym kierunku- w zależności od tego, gdzie w danym momencie będą prowadzone prace po wewnętrznych lub zewnętrznych pasach ruchu. Pojawią się ograniczenia w parkowaniu. Będą też wprowadzane ograniczenia dla ruchu pieszego i rowerowego, ale będziemy się starali je minimalizować.

Dochodzimy do ronda Młyńskiego, gdzie skala zmian będzie znacznie większa niż na Meissnera. Czy to się przełoży też na ruch w czasie inwestycji?

Odcinek pomiędzy rondami Młyńskim i Barei to zdecydowanie najtrudniejszy fragment inwestycji, ponieważ powstaje tutaj tunel tramwajowy. Żeby go wykonać, musimy przesunąć 400-metrowy podziemny odcinek Sudołu Dominikańskiego, który dziś poprowadzony jest w pasie oddzielającym jezdnie ul. Młyńskiej pomiędzy rondem Młyńskim a ul. Miechowity. W ramach naszych prac ciek przełożony zostanie pod zachodnią jezdnię, w tym celu trzeba przebudować wszystkie istniejące sieci podziemne, w tym magistralę wodociągową, której nie możemy wyłączyć. Konieczne jest wykonanie specjalnych tymczasowych bypassów.

W zależności od warunków terenowych i atmosferycznych przełożenie Sudołu powinniśmy wykonać do ok. 15. miesiąca inwestycji. Trzy pierwsze miesiące poświęcimy na przekładki sieci, a potem planowana jest budowa nowego Sudołu. To oznacza głębokie wykopy. Zachodnia jezdnia ul. Młyńskiej od ul. Pilotów do skrzyżowania z ul. Miechowity oraz zachodnia jezdnia ul. Meissnera do skrzyżowania z ul. Chałupnika będzie zamknięta. Ruch będzie się odbywał po jezdni wschodniej. Po przystąpieniu do budowy na tym odcinku tunelu nastąpi kolejny etap organizacji ruchu, o którym poinformujemy wyprzedzająco.

A co z przecięciem Ronda Polsadu i al. Bora-Komorowskiego? Będzie powtórka z korków, jakie mieliśmy na Opolskiej z powodu budowy innej linii tramwajowej?

Budowa podziemnego przystanku pod rondem Polsadu to newralgiczna część kontraktu. Jest to obiekt o dużej kubaturze, z dwoma poziomami podziemnymi, skalą porównywalny do stacji metra. Prace w tym rejonie będą trwały przez cały okres budowy, czyli przez ok. 31 miesięcy.

Ograniczenia są nieuniknione. W pierwszych miesiącach będą wykonywane przekładki sieci na zasadzie pokonywania jezdni etapami w poprzek jezdni Al. Bora Komorowskiego. W praktyce będzie to wymagało wyłączenia dwóch pasów i skumulowaniu ruchu na jednym – zamiennie lewym, prawym, środkowym, Kiedy już będziemy się zajmować ścianami szczelinowymi podziemnego obiektu, konieczne będzie wyłączenie jezdni wschodniej ul. Młyńskiej od ul. Miechowity do Ronda Polsadu wzdłuż przyszłej stacji po jednej stronie i poprowadzenie ruchu dwukierunkowo po drugiej. To z pewnością będzie duże wyzwanie, ale w przeciwieństwie do sytuacji na ul. Opolskiej, tutaj przez cały czas możliwy będzie ruch na wprost górą, przez estakadę. Naszymi pracami ingerujemy w ważne arterie miejskie prowadzące ruch z południa na północ i ze wschodu na zachód, dla których nie ma idealnych alternatyw, dlatego utrudnień nie da się uniknąć. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

Pokonaliśmy skrzyżowanie i zmierzamy na północ. Co będzie się działo w rejonie ul. Lublańskiej?

W pierwszym półroczu kontraktu będziemy w tym miejscu przebudowywać sieci podziemne ulokowane poza jezdnią. Kiedy prace będą już zaawansowane, wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej nie będzie dostępna dla ruchu. Będzie on prowadzony dwukierunkowo po jezdni zachodniej. Ten etap to już jednak kwestia kolejnego roku. Po wykonaniu odcinka tunelu ruch wróci na jezdnię wschodnią, a prace będą wykonywane na jezdni zachodniej.

Przed ul. Dobrego Pasterza tramwaj wyjeżdża na powierzchnię.

Tak, na tym odcinku linia tramwajowa jest prowadzona po południowej stronie ul. Dobrego Pasterza, a więc nie ma większej ingerencji w jezdnię. W pierwszym okresie realizacji przygotowujemy miejsce pod budowę nowego torowiska. Będą się pojawiać utrudnienia, ale będą to np. czasowe wyłączenia ruchu, ręczne kierowanie ruchem, zamknięcia odcinków chodników. Na co dzień będziemy się starali poruszać w śladzie przyszłego torowiska.

Dalej na wschód mamy przejście torowiska na drugą stronę ulicy, ale prace w tym miejscu będą wykonywane na dalszych etapach realizacji, tj. najwcześniej w drugiej połowie 2024r.

Dojechaliśmy do wąskiej ul. Krzesławickiej.

Nie ma tu miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów, dlatego na tym krótkim fragmencie projektu, po ul. Krzesławickiej, rowerzyści będą się poruszać jezdnią. Zaprojektowano wydzielony chodnik i miejsca do zawracania na końcu ulicy.

Prace na ul. Krzesławickiej rozpoczną się już w tym roku od przygotowania terenu pod przyszłe torowisko. Będziemy w kontakcie z jej mieszkańcami, dostęp do posesji będzie zapewniony.

Pozostał jeszcze ostatni odcinek, a więc ciąg ulic Bohomolca i Jancarza.

Na ul. Bohomolca większe utrudnienia planujemy dopiero w przyszłym roku, w okresie wakacyjnym, kiedy ruch samochodowy będzie mniejszy. Wcześniej zajmujemy się sieciami podziemnymi, utrzymując ruch dwukierunkowy. Prace będą prowadzone głównie poza obrębem obecnej jezdni. Gruntownie przebudowany zostanie odcinek w rejonie ul. Kniaźnina aż do zaprojektowanego przejazdu tramwajowego. Idąc dalej na północ ingerencja w układ drogowy będzie stosunkowo niewielka, związana np. z wykonaniem dodatkowego pasa do skrętu w ul. Reduta i Załuskich.

A kiedy utrudnienia odczują pasażerowie korzystający z obecnej pętli Mistrzejowice?

Roboty na samej pętli planujemy w drugim półroczu przyszłego roku. Założenie jest takie, że utrudnienia nie mogą się nałożyć z tymi na ulicy Mogilskiej. Pętla będzie gotowa wcześniej, zyska zupełnie nowy standard, zmieni się jej obecny układ i zasadzimy tam też wiele nowych drzew.

Na jak długo trzeba będzie wyłączyć torowisko od ronda Piastowskiego do Mistrzejowic?

Zakładamy, że będzie to okres ok. pięciu miesięcy. Ruch autobusowy będzie się odbywał bez przeszkód, więc komunikacja zostanie zachowana. Torowisko musimy zamknąć, ponieważ trzeba rozebrać całą pętlę i gruntownie ją przebudować wraz z siecią trakcyjną. Prace będą dotyczyć również fragmentu starego torowiska i sieci trakcyjnej w kierunku wschodnim wraz ze zmianą wysokościową.

Co wiemy na tym etapie o komunikacji zbiorowej?

Autobusy będą kursować wzdłuż istniejących linii przez cały czas, możliwe są jedynie zmiany w lokalizacji przystanków i ewentualne korekty tras. W zakresie komunikacji tramwajowej w pierwszym roku kontraktu pętla tramwajowa Mistrzejowice będzie funkcjonować bez zmian, ograniczenia pojawią się w drugiej połowie 2024 roku, wyłączenie komunikacji tramwajowej wzdłuż ul. Mogilskiej to kwestia ostatniego półrocza kontraktu (w 2025 roku).

źródło: lovekrakow.pl

Czytaj dalej

Inwentaryzacja stanu budynków w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji

W związku z nadchodzącymi pracami budowlanymi wykonawca przeprowadzi inwentaryzację istniejącego stanu budynków, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Dzięki przeprowadzeniu analizy przed rozpoczęciem prac, mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca będą mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z planem i nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji dla otoczenia.

Budynki wskazane przez Projektanta znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, zgodnie z załączoną mapą poglądową, zostaną zinwentaryzowane przez firmę specjalistyczną po otrzymaniu zgłoszenia i zgody na takie czynności. Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna, dlatego wykonujemy ją bezpośrednio przed rozpoczęciem prac mogących mieć potencjalnie wpływ na budynek.

Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków i lokali polegają na zwięzłym opisie konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej i spisaniu protokołu z opisem ich aktualnego stanu technicznego.

Budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną zinwentaryzowane zakresie elewacji, udostępnionych wnętrz, ogrodzenia, otoczenia, zieleni, podjazdów oraz chodników. Pozostałe rodzaje budynków podlegają prospekcji w zakresie elewacji oraz dostępnych ciągów komunikacyjnych, garaży podziemnych (jeśli istnieją), ogrodzenia, zieleni.

Oględziny planowane są od połowy lipca do końca sierpnia 2023 roku, lecz nie później niż przed rozpoczęciem prac na danym terenie.

Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Do Zarządów Spółdzielni skierowano wnioski o poinformowanie mieszkańców o prowadzonych pracach. Prosimy o reagowanie na pojawiające się ogłoszenia.

Osobą kierującą tymi pracami w terenie jest Mateusz Szubiński, tel. 669 667 776

Można zgłaszać się również się bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy podawać dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88.

Osoby wykonujące inwentaryzację uzgodnią każdorazowo termin wykonania prac bezpośrednio z właścicielem. Inwentaryzacja trwa w zależności od wielkości lokalu i skomplikowania maksymalnie kilka godzin.

Po inwentaryzacji zostanie sporządzany raport. Właściciel może otrzymać egzemplarz dokumentu niezwłocznie po jej przeprowadzeniu lub w uzgodnionym terminie.

Przykładowy protokół z oględzin:

Czytaj dalej

Odpowiedź na postulaty mieszkańców

Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował ustosunkowanie się do postulatów, które w trakcie spotkań informacyjnych zgłaszali mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy zmiany, które uwzględniliśmy po przeprowadzonych analizach.

Postulat 1 – rezygnacja z dodatkowych pasów ruchu na ul. Młyńskiej, Pilotów (od strony Sadzawki)

Zaakceptowano możliwość skrócenia dodatkowego pasa ruchu w rejonie ul. Sadzawki, wskazując jednocześnie, że długość podziału pasów ruchu na pasy do ruchu w lewo/na wprost oraz prawo/na wprost zostanie dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu.

Postulat 2 – ul. Meissnera 4-6 – przesunięcie ścieżki rowerowej na stronę od jezdni

Zaakceptowano przedstawione rozwiązanie w zakresie przebiegu chodnika bezpośrednio przy krawędzi ul. Meissnera 4-6.

Postulat 3 – ul. Meissnera 4-6 – odtworzenie szpaleru drzew od strony parkingu

W związku z wprowadzeniem zmiany z pkt. 2 zostało  wygospodarowane miejsce do wprowadzenia dodatkowych nasadzeń zieleni.

Postulat 4 – ul. Lublańska – przeprojektowanie odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w taki sposób, aby zachować jak największą liczbę drzew, uwzględniając np. „pływające” ścieżki rowerowe zaproponowane przez wykonawcę podczas konsultacji społecznych w terenie

Postulat wyniesienia ścieżki rowerowej i chodnika względem jezdni zachodniej ul. Lublańskiej wymaga szczegółowej analizy powiązania wysokościowego terenów przyległych, celem uniknięcia skarpowania terenu i podcięcia bryły korzeniowej drzew. Rozwiązanie zostało polecone do wprowadzenia i będzie ostatecznie uzgodnione po przedstawieniu rozwiązań projektowych na etapie uzgodnienia projektu wykonawczego.

Postulat 5 – utrzymanie prawoskrętu z ul. Krzesławickiej w ul. Dobrego Pasterza

Postulat został zaakceptowany. Wymaga on opracowania stosownej dokumentacji i przeprowadzenia właściwych procedur.

Postulat 6 – utworzenie prawoskrętu z ul. Dobrego Pasterza w Bora-Komorowskiego (zakończenie ulicy Dobrego Pasterza)

Postulowany zakres prac znajduje się poza przedmiotem inwestycji. Wykonawca potwierdził, że na czas budowy wykona prawo skręt z ul. Dobrego Pasterza w ul. Bora-Komorowskiego jako rozwiązanie tymczasowe w technologii nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych. Wykonanie prawoskrętu w konstrukcji docelowej wymaga przełożenia kolidującej infrastruktury podziemnej.

Postulat 7 – remont ul. Aliny i Jana Brzechwy oraz nieotwieranie łącznika pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką

Zakres remontu ul. Aliny i ul. Brzechwy jest poza przedmiotem inwestycji, natomiast nie będzie otwierany łącznik pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką.

Postulat 8 – zachowanie jak największej liczby drzew przy ul. Młyńskiej, w sąsiedztwie bloków numer 7, 11, 14 pomiędzy ul. Młyńską Boczną a ul. Pilotów

W celu ochrony większej liczby drzew zmieniono przebieg ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Wietnamu.

Postulat 9 – przeprojektowanie ścieżki rowerowej w celu zachowania drzew na wysokości Fiołkowej, Janickiego, Ugorek

Zostanie zmieniony przebieg ścieżki rowerowej i chodnika przy skarpie w rejonie ul. Pszona, co wymaga przeprojektowania m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nowego uzgodnienia ZUDP w tym zakresie, a także opracowania nowego projektu ścian oporowych.

Postulat 10 – ponowna analiza stanu młodych drzew z możliwością przesadzenia jak największej liczby

Prace prowadzone są na bieżąco przez specjalistów Zarządu Zieleni Miejskiej.

Postulat 11 – budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej

Postanowiono, że ekrany na odcinku ul. Lublańskiej od ronda Barei zostaną wykonane zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w 2017 r. dla tej inwestycji.

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/273524,26,komunikat,tramwaj_do_mistrzejowic__znamy_wyniki_analiz_postulatow_mieszkancow.html

Czytaj dalej

Rusza budowa Tramwaju do Mistrzejowic

Już w najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczynamy pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej. 

W najbliższych tygodniach nasze działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Niemniej jednak, naszym najwyższym celem jest ominięcie drzew oraz krzewów, które zlokalizowane są na terenach, na których analizujemy możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa zadeklarował w czwartek, 29 czerwca, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do czasu publikacji odpowiedzi będziemy kontynuować prace, unikając terenów, które mogą być poddane korektom.

Na początku skupimy się na pracach po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu, zmierzając w kierunku ronda Młyńskiego. Następnie będziemy pracować w rejonie ulicy Lublańskiej po stronie wschodniej w kierunku ronda Barei, a później od ronda Barei do Mistrzejowic. Na końcu prace będą prowadzone od ronda Młyńskiego do alei Jana Pawła II oraz w okolicy ulicy Lublańskiej po stronie zachodniej z uwagi na rozpatrywanie postulatów mieszkańców.

Już od poniedziałku na trasie inwestycji pojawią się znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych oraz wycince drzew. W związku z I etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz czasowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby minimalizować utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców podczas realizacji tych prac.

I etap tymczasowej organizacji ruchu

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 31 maja, zastępca prezydenta Andrzej Kulig przedstawił plany dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym radni mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji kontraktu z firmy Gülermak oraz projektantom. Dzięki temu mieliśmy okazję omówić różne aspekty inwestycji, takie jak harmonogram prac, wpływ budowy na lokalne społeczności i środowisko. Podczas sesji odbyła się także dyskusja z udziałem radnych i uczestników, po której wiceprezydent Andrzej Kulig zobowiązał się do zorganizowania spotkań z mieszkańcami. 

Miasto zaprasza na spotkania 

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowy, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji.  

Odbędzie się 5 spotkań z udziałem przedstawicieli partnera prywatnego, przedstawicieli jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej: 

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online, aby sprawnie omówić szczegóły terenu i umożliwić dostęp do prezentacji graficznych, planów oraz innych dokumentów dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ta forma komunikacji pozwoli również na udział osób z różnych lokalizacji i umożliwi aktywny udział mieszkańców w dyskusji. 

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Rozpoczął się I etap tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem publicznym a Partnerem prywatnym, plac budowy został oficjalnie przekazany 1 czerwca generalnemu wykonawcy – firmie Gülermak. 

Od piątku 2 czerwca obowiązuje I etap tymczasowej organizacji ruchu. O lokalnych zamknięciach chodników oraz odcinkowym zamknięciu pasów ruchu można przeczytać [tutaj]. 

Czytaj dalej

Majowa konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa

26 maja w krakowskim magistracie zorganizowano ostatnią przed rozpoczęciem prac konferencję prasową. Przedstawiciele władz miasta oraz wykonawcy – firmy Gülermak podsumowali dotychczasową pracę nad inwestycją oraz plan zagospodarowania zieleni wokół nowej linii.

− Kraków, jak wszystkie duże metropolie, zmaga się z negatywnymi następstwami zmian klimatycznych. Niezwykle istotne jest, by przeciwdziałać objawom tych zmian, takim jak podtopienia czy zalania. Wiele części naszego miasta staje się wyspami ciepła, dlatego prowadzimy szereg różnych działań, które te problemy ograniczają. Jednym z ważniejszych zadań w tym zakresie jest utrzymywanie, a nawet rozbudowa terenów zielonych, co pozostaje w kolizji z inwestycjami, które z natury rzeczy łączą się z przygotowaniem terenu pod różnego rodzaju obiekty: kubaturowe czy liniowe. Naszym zamiarem jest, by inwestycja z jednej strony zrealizowała swoje cele – skomunikowała ważne obszary miasta, które do tej pory były pozbawione tego rodzaju komunikacji szynowej, a jednocześnie byśmy to zrobili w sposób przyjazny środowisku – mówił wiceprezydent Andrzej Kulig.

Już w czerwcu po przekazaniu wykonawcy działek pod plac budowy rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze.

Zapis transmisji:

Czytaj dalej