Spotkanie w sprawie organizacji ruchu drogowego

We wtorek, 24 października przedstawiciele rady dzielnicy III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta omówili organizację ruchu, która od 21 października obowiązuje w rejonie ronda Polsadu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: rady dzielnicy III, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK (IR UMK), Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) oraz wykonawcy prac, firmy Gülermak. 

Reprezentanci dzielnicy podzielili się swoimi uwagami odnośnie obecnej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ronda Polsadu. Były to uwagi i propozycje jakie wpływały do rady od mieszkańców oraz propozycje zgłoszone przez nich samych. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również przedstawiciele ZTP. Ponadto odczytano raport przygotowany przez dyspozytorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Była to zasadnicza część spotkania, która pozwoliła zapoznać się przedstawicielom IR UMK oraz wykonawcy z obrazem sytuacji, z punktu widzenie uczestników ruchu.

Miejski Inżynier Ruchu zadeklarował przeanalizowanie zgłoszonych uwag, które dotyczyły wdrożenia konkretnych rozwiązań, np. wydłużanie pasa dla autobusów, likwidacja lewoskrętów, korekty przejść dla pieszych czy programów sygnalizacji świetlnej. Przedstawiciele wykonawcy zgłosili pełną gotowość do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.

Ustalono, że ewentualne korekty zostaną wprowadzone w terminie do 9 listopada, ponieważ kierowcy uczą się teraz, nowej organizacji ruchu – na początku każdej inwestycji jest to trudniejszy okres. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu, na ruch w tym rejonie wpłynie święto przypadające 1 listopada. Z typową sytuacją ruchową, będziemy mieli do czynienia od 2 listopada i w oparciu o nią będzie można podejmować dalsze decyzje.

W czwartek, 9 listopada, odbędzie kolejna, trzecia już narada z udziałem przedstawicieli mieszkańców. Wtedy podjęte zostaną ewentualnie kolejne kroki, poza korektami, jakie będzie można wprowadzić miedzy 2 a 9 listopada.

Wykonawca prac zobowiązał się, że co tydzień będzie raportował ,za pośrednictwem ZDMK, informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Tak, by uzupełnić już podejmowane działania komunikacyjne, kanałami jakimi dysponuje dzielnica.

ZDMK i wszystkie inne zaangażowane w realizację zadania jednostki pozostają w stałym kontakcie. Dziękujemy za wszystkie przesłane nam uwagi, które będą teraz analizowane.

źródło: zdmk.krakow.pl

Czytaj dalej

Podsumowanie wrześniowych prac  

Trzeci miesiąc budowy tramwaju do Mistrzejowic za nami. Rozpoczęliśmy prace przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu” oraz przygotowywaliśmy teren pod nową organizację ruchu. Co jeszcze zrealizowaliśmy we wrześniu?  

Na początku miesiąca, 7 września, odbyła się pierwsza Rada Budowy z udziałem strony społecznej oraz dziennikarzy, na której kierownictwo budowy podsumowało dotychczasowy postęp prac i zapowiedziało nadchodzące roboty.    

W połowie września rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsadu”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę.  

Kontynuowaliśmy także przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.  

Do końca września prowadziliśmy oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Zinwentaryzowaliśmy blisko 500 mieszkań.   

Czym zajmujemy się w październiku?  

Z początkiem października rozpoczęliśmy głębienie ponad 20-metrowych wykopów w okolicy Ronda Polsadu i tworzenie pierwszych ścian szczelinowych podziemnej stacji. 

Od 21 października będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego będą występować zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.  Więcej informacji znajduje się [tutaj]  

Nadal wstrzymane są prace w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona). Wycinka roślinności na tych obszarach będzie możliwa po uzyskaniu formalnych zatwierdzeń zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego od Podmiotu Publicznego.   

Zapraszamy na krótki film dokumentujący trzeci miesiąc prac:  

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej

Październikowa Rada Budowy z udziałem strony społecznej  

W czwartek, 5 października, miała miejsca druga Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Zebraliśmy dla Was skrót odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i mieszkańców.

Poniżej znajduje się streszczenie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi. 

Transmisja z II Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa [link] oraz pod pytaniami.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. 

Jak będzie zorganizowany ruch 1 listopada, w trakcie Wszystkich Świętych?  

Partner Prywatny: Planowane jest opóźnione otwarcie relacji ul. 29-listopada z ulicą Powstańców w związku z inną inwestycją realizowaną przez Miasto.Jeśli na naszym zakresie będą wprowadzane nowe organizacje ruchu, to będą one przejezdne w każdym z kierunków – wszystkie relacje skrętne na rondzie Polsadu będą zachowane.  

Więcej od: 21:00. 

Na kiedy planowana jest przebudowa ciepłociągu przy ul. Meissnera 4 i 6? 

Partner Prywatny: Prace nad budową ciepłociągu planowane są wstępnie na listopad, ale samo przepięcie  planowane jest poza okresem grzewczym.  

Podmiot Publiczny: Jeżeli mówimy o mediach, to jest tak, że najpierw budujemy nowy element, gdy jest on już skończony, to robimy przepięcie, a stary demontujemy, tak aby utrudnień i przerw w dostępie do mediów było jak najmniej. Utrudniania te będą wtedy godzinowe.   

Więcej od: 22:00. 

Czy możemy się spodziewać wycinki drzew w listopadzie?  

Partner Prywatny: Jeśli projekt po naniesieniu zmian będzie zaakceptowany przez wszystkie jednostki miejskie, to przystąpimy do wycinki drzew w okolicy ul. Lublańskiej i ul. Pszona, która jest obecnie w tym zakresie wstrzymana. Na ulicy Jancarza pozostało jedno drzewo i zostanie ono wycięte w najbliższym czasie. Dotychczas było ono pozostawione ze względu na aktywne gniazdo. Obecnie gniazdo jest już nieaktywne. 

Więcej od: 26:45. 

Czy zostanie przygotowany plan sytuacyjny na ortofotomapie? Prośba o udostępnienie dla mieszkańców zaktualizowanej listy drzew przeznaczonych do wycinki. 

Partner Prywatny: Taką listę  udostępnimy, gdy będziemy mieli ostatecznie uzgodnione rozwiązania układu drogowego. Nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd. Prace projektowe trwają, staramy się to zrobić jak najszybciej. Udostępnimy dopiero po ostatecznym uzgodnieniu z zarządcą drogi i uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. policji, ZDMK oraz MIR. 

Więcej od: 32:20. 

Kiedy będą dostępne wizualizacje inwestycji? 

Podmiot Publiczny: W związku ze zmianami w projekcie Miasto udostępni wizualizacje po uzyskaniu ostatecznych decyzji, oraz naniesieniu na materiały graficzne wszystkich korekt.  

Więcej od: 34:45. 

Jak będzie wyglądać ruch na ul. Bohomolca po oddaniu inwestycji? Czy będą korki? 

Podmiot Publiczny: Nie ma przedstawicieli miasta, którzy odpowiadają za strategię rozwoju miasta, więc nikt z nas nie jest w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi. To pytanie należy kierować do Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Więcej od: 37:00. 

Ile będą miały pasy jezdne i buspas na ul. Młyńskiej?  

Podmiot Publiczny: Pasy ruchu zgodnie z obecną koncepcją będą miały szerokość 3 m, natomiast buspas 3,5 m.  

Partner Prywatny: Nie posiadamy jednak ostatecznego uzgodnienia z MIR i ZDMK, więc szerokości nie są formalnie potwierdzone. 

Więcej od: 40:40. 

Co z drzewami rosnącymi na skarpie w okolicy ul. Pszona? 

Partner Prywatny: Na pewno zostaną usunięte drzewa znajdujące się w połowie wysokoci skarpy. Drzewa, które rosną na szczycie skarpy, będziemy starali się zachować. Mur oporowy chcemy przesunąć bliżej ul. Meissnera. 

Więcej od: 43:50. 

Czy będą ekrany akustyczne na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Na ul. Krzesławickiej zgodnie z postanowieniem RDOŚ na etapie ponownej oceny, nie mamy zaprojektowanych ekranów akustycznych.  

Podmiot Publiczny: Zgodnie z warunkami wydanego postanowienia RDOŚ i decyzji ZRID po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji przewidziano konieczność wykonania analizy porealizacyjnej. W przypadku uzyskania wyników analizy wskazujących na konieczność budowy ekranów odrębną procedurą administracyjną Inwestor będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na ich budowę. 

Więcej od: 48:50. 

Jak będzie wyglądał ruch na ulicy Młyńskiej przy wjeździe na rondo Polsadu ze strony wschodniej czy wszystkie pasy zostaną zablokowane, czy tylko jeden?   

Partner Prywatny: Relacja północ południe zostanie zachowana, jednak znacząco zredukowana.  

Kierowcy, jadąc od ronda Młyńskiego, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku, będą musieli zmienić jezdnię na lewą. Jezdnia znajdująca się po wschodniej (prawej) stronie zostanie całkowicie zamknięta. Tutaj jeden ciąg będzie prowadzony aż do ulicy Lublańskej. 

Więcej od: 51:00. 

Czy istnieje możliwość rezygnacji z budowanego chodnika na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Pytanie będzie skierowane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.   

Na Krzesławickiej mamy już połączony ruch rowerowy i samochodowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyklucza się dołożenie do tego samego przekroju pieszych.   

Rozwiązanie połączenia ruchu samochodowego z rowerowym oraz osobno pieszego powoduje jak najmniejsze zajęcie terenu częścią utwardzoną, pozostawiając więcej miejsca na teren zielony.  

Więcej od: 55:11. 

Jak długo będą trwały obecne utrudnienia na ulicy Młyńskiej?  

Partner Prywatny: Najbliższa planowana zmiana organizacji ruchu jest przewidziana na drugą połowę października.   

Przywrócenie pełnego funkcjonowanie ronda Polsadu nastąpi jednocześnie z zakończeniem kontraktu. Zakres prac, który obejmuje przebudowę Sudołu Dominikańskiego, budowę tunelu i przebudowę ciepłociągu jest na tyle skomplikowaną operacją, że będzie to trwać praktycznie przez cały czas realizacji inwestycji, czyli na pewno 2 lub 2,5 lat.  

Więcej od: 59:20. 

Czy są planowane jakieś zmiany w kursach linii autobusowych, które jeżdżą od ronda Barei w stronę ronda Młyńskiego?   

Podmiot Publiczny: Rada Budowy nie ma takiej wiedzy. 

Więcej od: 1:02:50. 

 

Czytaj dalej

Zakończyliśmy prowadzenie inwentaryzacji budynków i mieszkań

W związku z rozpoczęciem prac przy budowie podziemnego przystanku oraz tunelu zakończyliśmy przyjmować zgłoszenia od osób chętnych na oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Od lipca zinwentaryzowano niemal 500 mieszkań.  

W połowie lipca informowaliśmy Państwa o możliwości zgłoszenia się do przeprowadzenia oględzin istniejącego stanu budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji wyznaczonej przez projektanta [link]. Ze względu na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w najbliższych dniach przeprowadzimy ostatnie z umówionych wcześniej inwentaryzacji.  

Oględziny zostały przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, aby mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca mieli pewność, że roboty przebiegają zgodnie z pierwotnymi założeniami.  

Właściciele nieruchomości, u których przeprowadzono inwentaryzację są uprawnieni do otrzymania kopii protokołu. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: info@tramwajdomistrzejowic.pl.  

Dziękujemy za współpracę i liczne zgłoszenia. 

Czytaj dalej

Reportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023

Trwa budowa 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Ostatnie tygodnie upłynęły na intensywnym przygotowywaniu terenu, przebudowie infrastruktury podziemnej oraz tworzeniu miejsca pod budowę przyszłego torowiska.

Budowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV) rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca. Nowa linia poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców Mistrzejowic i Prądnika Czerwonego, którzy obecnie korzystają głównie z linii autobusowych.

W reportażu, który powstał specjalnie dla Was, zobaczycie pierwsze roboty budowlane oraz prace towarzyszące m.in. inwentaryzację dróg oraz oględziny mieszkań i budynków w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Przyjrzeliśmy się też pracy nadzoru przyrodniczego. Tworzą go ornitolodzy i teriolodzy. Ich praca polega m.in. na sprawdzaniu czy na drzewach przeznaczonych do wycinki nie ma żadnych aktywnych gniazd, które mogłyby być zamieszkane zwierzęta

W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Dzięki oku naszej kamery zobaczycie to na własne oczy.

Czytaj dalej

Drugi miesiąc prac za nami

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało nam się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął nam pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicy Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Dokończyliśmy także rozbiórkę istniejącego wału ziemnego na ulicy Krzesławickiej oraz rozpoczęliśmy budowę murów oporowych.

Wyburzyliśmy również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, zdemontowaliśmy napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.  

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Czym będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach?

We wrześniu przystąpimy do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze.

Dodatkowo przewidujemy usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, na przykład w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy o podanie w wiadomości dokładnego adresu oraz numer telefonu).

Czytaj dalej

Oględziny budynków potrwają do końca września

Do końca września przyjmujemy zgłoszenia od osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu nieruchomości znajdujących się w strefie wpływu budowy. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzonych oględzin.

 • Gdzie można znaleźć informacje o prowadzonych oględzinach?

Najważniejsze informacje wraz z mapą oraz danymi do kontaktu można znaleźć na naszej stronie [link]

 • Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków polegają na wykonaniu zwięzłego opisu konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz spisaniu protokołu z opisem aktualnego stanu technicznego.

 • Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zbiera zgłoszeń, można zgłaszać się również bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (potrzebny jest dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88

 • Czy pracownicy przeprowadzający oględziny mają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane konieczne są do przeprowadzania ekspertyz technicznych, obecnie przeprowadzane są oględziny budynków do czego uprawnienia nie są konieczne.

 • Dlaczego wskazane budynki zostały wybrane do inwentaryzacji? Kto dokonał wyboru tych budynków i mieszkań oraz na podstawie jakich kryteriów?

Budynki znajdujące się w tzw. strefie wpływu budowy wskazał Projektant. Zostały one wytypowane na podstawie prognoz oddziaływania inwestycji. Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami wybranymi do oględzin znajduje się tutaj.

 • Dlaczego warto się zgłosić do inwentaryzacji?

Dzięki inwentaryzacji Mieszkańcy, Władze miasta oraz Wykonawca będą mieli pełną dokumentację dotyczącą stanu nieruchomości. Oględziny mieszkań i budynków przeprowadzane są przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pomoże to rozwiać wszelkie wątpliwości i jednoznacznie ocenić ewentualny wpływ robót na sąsiadujące obiekty.

 • Czy mogę się zgłosić do inwentaryzacji, jeśli mam dużo pęknięć na ścianach?

Tak, można zgłosić się do inwentaryzacji, nawet jeśli jest dużo pęknięć na ścianach. Inwentaryzacja polega na udokumentowaniu aktualnego stanu budynku. Pęknięcia na ścianach lub inne zniszczenia zostaną opisane i sfotografowane.

 • Dlaczego inwentaryzacja nie została przeprowadzona przed projektowaniem?

Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna i odzwierciedlać rzeczywisty stan nieruchomości, dlatego wykonywana jest bezpośrednio przed rozpoczęciem głębokich wykopów / prac budowlanych.  

 • Czy budowa KST 4 jest bezpieczna dla budynków i mieszkań?

Tak, projekt KST4 otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia i został odpowiednio zaprojektowany. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz przepisami prawymi.

 • Do kiedy można się zgłosić?

Inwentaryzacje są przeprowadzane od połowy lipca do końca września 2023 roku. Na przełomie września i października planowane jest rozpoczęcie pierwszych głębokich wykopów w okolicy Ronda Polsadu.

 • Jakie badania geotechniczne były wykonywane wcześniej?

Pierwsze wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez Miasto Kraków jeszcze na etapie przygotowania dokumentacji do przetargu na wyłonienie Wykonawcy. Kolejne wykonał zespół Wykonawcy i Projektanta na etapie Projektu Budowlanego. Następne badania wykonano już na etapie projektu wykonawczego.

Ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania została już przygotowana na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

Czytaj dalej