Przesadzenia drzew w ramach budowy KST IV 

W związku z zakończeniem przesadzeń drzew przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic, warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi. Oto krótkie omówienie sposobu przesadzania drzew.  

Kiedy przesadzać drzewa? 

Najlepszym czasem na przesadzanie drzew jest okres ich spoczynku, czyli wczesna wiosna lub późna jesień oraz zima, gdy na zewnątrz panuje dodatnia temperatura, a gleba nie jest zamarznięta. W tych porach roku drzewa są w stanie uśpienia, ich wzrost i aktywność metaboliczna są ograniczone. 

Jakie drzewa się przesadza?  

Ze względu na większą zdolność do adaptacji przesadza się głównie młode drzewa. Zwykle mają one mniejsze korzenie i są mniej skomplikowane w transporcie, co sprawia, że proces ten jest dla nich mniej stresujący. 

Stare drzewa, ze względu na rozbudowany system korzeniowy i dłuższy okres życia, mogą okazać się mniej odporne na przesadzania i mają mniejsze szanse na przyjęcie się w nowym środowisku. 

Według szacunków granicznym wiekiem dającym rokowania na adaptację przesadzonego drzewa jest 20-25 lat. W przypadku drzew starszych ich szanse na przetrwanie spadają poniżej 30 procent.

Przesadzanie drzew krok po kroku 

  • Ocena zdrowotnego stanu drzewa, jego wieku, wielkości oraz charakterystyki korzeni. 
  • Redukcja korony – pozwoli to skupić się roślinie na ponownym ukorzenieniu się, a nie na zasilaniu pędów oraz liści w składniki odżywcze. 
  • Wytyczenie i wykopanie rowu w wybranym miejscu docelowym. 
  • Wykorzystanie przesadzarki do precyzyjnego wykopania drzewa z uwzględnieniem minimalizacji uszkodzeń korzeni. Po wykopaniu drzewa z zapasem ziemi, bryła korzeniowa zabezpieczana jest workiem jutowym. 
  • Transport drzewa i umieszczenie go w wykopanym wcześniej dole. 
  • Stabilizacja pnia palikami – zapobiegną to przewróceniu się drzewa. 
  • Regularne monitorowanie stanu drzewa. 

Jako Partner Prywatny przesadziliśmy 42 drzewa (ich lokalizacja zaznaczona jest na mapie kolorem czerwonym). Pozostałe 41* drzew zostało przesadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  

*Aktualizacja z dnia 25.04.2024: “Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że do chwili obecnej z terenu inwestycji KST etap IV przesadzonych przez tutejszą jednostkę zostało 41 sztuk drzew. Nadmieniamy, że zgodnie z ustaleniami, w terminie jesiennym 2024 lub wiosennym 2025r. planowane jest przesadzenie kolejnych 3 sztuk drzew rosnących przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, ul. Mogilskiej i ul. Meissnera.” – wyjaśnia Katarzyna Chochół.

Czytaj dalej

Zmiany hydrotechniczne w korycie Sudołu Dominikańskiego 

Budowa tunelu wiąże się z koniecznością dostosowania terenu do nowych potrzeb transportowych. W przypadku Tramwaju do Mistrzejowic, jednym z większych wyzwań jest przebudowa Sudołu Dominikańskiego. Obejmuje ona modyfikację kształtu i biegu rzeki, a także dostosowanie jej do nowego zagospodarowania.  

Projekt zakłada wyburzenie istniejącego fragmentu cieku Sudołu Dominikańskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Macieja Miechowity do połączenia z kanałem biegnącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. W śladzie starego segmentu wybudowany zostanie tunel tramwajowy, a woda zostanie poprowadzona pod zachodnią jezdnią ul. Młyńskiej, równolegle do likwidowanej trasy. Długość przebudowywanego kanału wyniesie 388,65 m, a wraz z komorami ok. 400 m. 

Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz technologii realizacji, które zapewnią trwałość i szczelność oraz umożliwią wykonanie przedsięwzięcia w warunkach miejskich zgodnie z założeniami harmonogramu. Nowy kanał składa się ze 191 żelbetowych prefabrykatów o wymiarach wewnętrznych 3,00 x 2,25 x 2 m. Ciężar każdego z nich osiąga wartość 10,8 tony, to tyle co 200 kapibar! Każdy z elementów osadzany jest w specjalnie przygotowanym wykopie, zabezpieczonym wcześniej obudową ze szczelnych ścianek Larsena w świetle nowego kanału, a następnie precyzyjnie montowany do pozostałych segmentów.   

Pod koniec zeszłego tygodnia rozpoczęliśmy osadzanie pierwszych prefabrykatów i wykonaliśmy już 24 metry nowego kanału! 

Ścianka Larsena to stalowa konstrukcja stosowana w inżynierii geotechnicznej, mająca na celu stabilizację skarp, nasypów lub wykopów. 

Czytaj dalej

Stanowisko Wykonawcy w sprawie wycinki drzew Przy ul. Lublańskiej  

W nawiązaniu do prac przeprowadzanych na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa o modyfikacji Polecenia Zmiany nr 4, zamieszczamy stanowisko Wykonawcy dotyczące ich przebiegu.

W dniu wczorajszym kontynuowaliśmy wycinkę drzew oraz krzewów po zachodniej stronie ulicy Lublańskiej na odcinku od ronda Barei do ronda Polsadu. Prace odbywały się na wysokości przedszkola.

Drzewa i krzewy o nieznacznych obwodach są tam nierównomiernie rozkrzewione i mają mocno poprzerastane i splątane korony. Część z konarów drzew przechodzi nad ogrodzeniem przedszkola i kieruje się w stronę terenu przedszkola.

Prace prowadziliśmy pod ciągłym nadzorem naszych kierowników i przy pełnej zgodzie z zasadami BHP. Teren robót był wygrodzony przed dostępem osób postronnych. Byliśmy również w stałym kontakcie z Panią Dyrektor przedszkola.

Tak jak wspomniałem jedna z gałęzi drzewa zlokalizowanego na wysokości końca ostatniego przęsła (sam narożnik terenu przedszkola) przy południowej stronie ogrodzenia była usytuowana bezpośrednio nad ogrodzeniem.

Nasi pracownicy w sposób kontrolowany dokonali opuszczenia tej gałęzi na ogrodzenie, a następnie przełożyli ją ręcznie na nad nim. W pobliżu nie było dzieci, a nasze służby czuwały nad całym procesem technologicznym wycinki.

Całe ogrodzenie przedszkola biegnące wzdłuż ulicy Lublańskiej (równolegle do niej) jest przewidziane do demontażu, więc nie ma tutaj mowy o powstaniu szkody na rzecz osób trzecich. Obecnie ogrodzenie nadal pełni swoja funkcję, jest szczelne i nie zostało uszkodzone, a o jego demontażu powiadomimy ze stosownym wyprzedzeniem dyrekcję przedszkola.

Czytaj dalej

Podsumowanie wrześniowych prac  

Trzeci miesiąc budowy tramwaju do Mistrzejowic za nami. Rozpoczęliśmy prace przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu” oraz przygotowywaliśmy teren pod nową organizację ruchu. Co jeszcze zrealizowaliśmy we wrześniu?  

Na początku miesiąca, 7 września, odbyła się pierwsza Rada Budowy z udziałem strony społecznej oraz dziennikarzy, na której kierownictwo budowy podsumowało dotychczasowy postęp prac i zapowiedziało nadchodzące roboty.    

W połowie września rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsadu”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę.  

Kontynuowaliśmy także przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.  

Do końca września prowadziliśmy oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Zinwentaryzowaliśmy blisko 500 mieszkań.   

Czym zajmujemy się w październiku?  

Z początkiem października rozpoczęliśmy głębienie ponad 20-metrowych wykopów w okolicy Ronda Polsadu i tworzenie pierwszych ścian szczelinowych podziemnej stacji. 

Od 21 października będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego będą występować zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.  Więcej informacji znajduje się [tutaj]  

Nadal wstrzymane są prace w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona). Wycinka roślinności na tych obszarach będzie możliwa po uzyskaniu formalnych zatwierdzeń zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego od Podmiotu Publicznego.   

Zapraszamy na krótki film dokumentujący trzeci miesiąc prac:  

Czytaj dalej

Odpowiedź na postulaty mieszkańców

Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował ustosunkowanie się do postulatów, które w trakcie spotkań informacyjnych zgłaszali mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy zmiany, które uwzględniliśmy po przeprowadzonych analizach.

Postulat 1 – rezygnacja z dodatkowych pasów ruchu na ul. Młyńskiej, Pilotów (od strony Sadzawki)

Zaakceptowano możliwość skrócenia dodatkowego pasa ruchu w rejonie ul. Sadzawki, wskazując jednocześnie, że długość podziału pasów ruchu na pasy do ruchu w lewo/na wprost oraz prawo/na wprost zostanie dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu.

Postulat 2 – ul. Meissnera 4-6 – przesunięcie ścieżki rowerowej na stronę od jezdni

Zaakceptowano przedstawione rozwiązanie w zakresie przebiegu chodnika bezpośrednio przy krawędzi ul. Meissnera 4-6.

Postulat 3 – ul. Meissnera 4-6 – odtworzenie szpaleru drzew od strony parkingu

W związku z wprowadzeniem zmiany z pkt. 2 zostało  wygospodarowane miejsce do wprowadzenia dodatkowych nasadzeń zieleni.

Postulat 4 – ul. Lublańska – przeprojektowanie odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w taki sposób, aby zachować jak największą liczbę drzew, uwzględniając np. „pływające” ścieżki rowerowe zaproponowane przez wykonawcę podczas konsultacji społecznych w terenie

Postulat wyniesienia ścieżki rowerowej i chodnika względem jezdni zachodniej ul. Lublańskiej wymaga szczegółowej analizy powiązania wysokościowego terenów przyległych, celem uniknięcia skarpowania terenu i podcięcia bryły korzeniowej drzew. Rozwiązanie zostało polecone do wprowadzenia i będzie ostatecznie uzgodnione po przedstawieniu rozwiązań projektowych na etapie uzgodnienia projektu wykonawczego.

Postulat 5 – utrzymanie prawoskrętu z ul. Krzesławickiej w ul. Dobrego Pasterza

Postulat został zaakceptowany. Wymaga on opracowania stosownej dokumentacji i przeprowadzenia właściwych procedur.

Postulat 6 – utworzenie prawoskrętu z ul. Dobrego Pasterza w Bora-Komorowskiego (zakończenie ulicy Dobrego Pasterza)

Postulowany zakres prac znajduje się poza przedmiotem inwestycji. Wykonawca potwierdził, że na czas budowy wykona prawo skręt z ul. Dobrego Pasterza w ul. Bora-Komorowskiego jako rozwiązanie tymczasowe w technologii nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych. Wykonanie prawoskrętu w konstrukcji docelowej wymaga przełożenia kolidującej infrastruktury podziemnej.

Postulat 7 – remont ul. Aliny i Jana Brzechwy oraz nieotwieranie łącznika pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką

Zakres remontu ul. Aliny i ul. Brzechwy jest poza przedmiotem inwestycji, natomiast nie będzie otwierany łącznik pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką.

Postulat 8 – zachowanie jak największej liczby drzew przy ul. Młyńskiej, w sąsiedztwie bloków numer 7, 11, 14 pomiędzy ul. Młyńską Boczną a ul. Pilotów

W celu ochrony większej liczby drzew zmieniono przebieg ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Wietnamu.

Postulat 9 – przeprojektowanie ścieżki rowerowej w celu zachowania drzew na wysokości Fiołkowej, Janickiego, Ugorek

Zostanie zmieniony przebieg ścieżki rowerowej i chodnika przy skarpie w rejonie ul. Pszona, co wymaga przeprojektowania m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nowego uzgodnienia ZUDP w tym zakresie, a także opracowania nowego projektu ścian oporowych.

Postulat 10 – ponowna analiza stanu młodych drzew z możliwością przesadzenia jak największej liczby

Prace prowadzone są na bieżąco przez specjalistów Zarządu Zieleni Miejskiej.

Postulat 11 – budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej

Postanowiono, że ekrany na odcinku ul. Lublańskiej od ronda Barei zostaną wykonane zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w 2017 r. dla tej inwestycji.

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/273524,26,komunikat,tramwaj_do_mistrzejowic__znamy_wyniki_analiz_postulatow_mieszkancow.html

Czytaj dalej

Stały nadzór ornitologiczny i przyrodniczy podczas prowadzenia robót

Trwające obecnie prace objęte są stałym nadzorem ornitologicznym i przyrodniczym. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką, sprawdza się czy drzewa nie są zamieszkałe przez zwierzęta.

Kontrolę przeprowadzają eksperci przyrodnicy, a wszelkie prace prowadzone są pod ciągłym nadzorem kierownictwa budowy. Drzewa są usuwane jedynie w przypadku stwierdzenia braku obecności na nim zwierząt.

Prace przygotowawcze wraz z niezbędną wycinką prowadzone są zgodne z Decyzją Środowiskową, która nakłada na wykonawcę obowiązek nadzoru ornitologicznego podczas wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Dodatkowo, zgodnie z Decyzją derogacyjną, obecny jest wymagany nadzór przyrodniczy, w którego skład wchodzi ornitolog. 

Kontrolę przeprowadzają eksperci przyrodnicy i wszelkie prace prowadzone są pod ciągłym nadzorem kierownictwa budowy.

Teren budowy jest odpowiednio zabezpieczony, a ogrodzenia są ustawiane w niezbędnym zakresie.

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 31 maja, zastępca prezydenta Andrzej Kulig przedstawił plany dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym radni mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji kontraktu z firmy Gülermak oraz projektantom. Dzięki temu mieliśmy okazję omówić różne aspekty inwestycji, takie jak harmonogram prac, wpływ budowy na lokalne społeczności i środowisko. Podczas sesji odbyła się także dyskusja z udziałem radnych i uczestników, po której wiceprezydent Andrzej Kulig zobowiązał się do zorganizowania spotkań z mieszkańcami. 

Miasto zaprasza na spotkania 

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowy, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji.  

Odbędzie się 5 spotkań z udziałem przedstawicieli partnera prywatnego, przedstawicieli jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej: 

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online, aby sprawnie omówić szczegóły terenu i umożliwić dostęp do prezentacji graficznych, planów oraz innych dokumentów dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ta forma komunikacji pozwoli również na udział osób z różnych lokalizacji i umożliwi aktywny udział mieszkańców w dyskusji. 

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Rozpoczął się I etap tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem publicznym a Partnerem prywatnym, plac budowy został oficjalnie przekazany 1 czerwca generalnemu wykonawcy – firmie Gülermak. 

Od piątku 2 czerwca obowiązuje I etap tymczasowej organizacji ruchu. O lokalnych zamknięciach chodników oraz odcinkowym zamknięciu pasów ruchu można przeczytać [tutaj]. 

Czytaj dalej

Majowa konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa

26 maja w krakowskim magistracie zorganizowano ostatnią przed rozpoczęciem prac konferencję prasową. Przedstawiciele władz miasta oraz wykonawcy – firmy Gülermak podsumowali dotychczasową pracę nad inwestycją oraz plan zagospodarowania zieleni wokół nowej linii.

− Kraków, jak wszystkie duże metropolie, zmaga się z negatywnymi następstwami zmian klimatycznych. Niezwykle istotne jest, by przeciwdziałać objawom tych zmian, takim jak podtopienia czy zalania. Wiele części naszego miasta staje się wyspami ciepła, dlatego prowadzimy szereg różnych działań, które te problemy ograniczają. Jednym z ważniejszych zadań w tym zakresie jest utrzymywanie, a nawet rozbudowa terenów zielonych, co pozostaje w kolizji z inwestycjami, które z natury rzeczy łączą się z przygotowaniem terenu pod różnego rodzaju obiekty: kubaturowe czy liniowe. Naszym zamiarem jest, by inwestycja z jednej strony zrealizowała swoje cele – skomunikowała ważne obszary miasta, które do tej pory były pozbawione tego rodzaju komunikacji szynowej, a jednocześnie byśmy to zrobili w sposób przyjazny środowisku – mówił wiceprezydent Andrzej Kulig.

Już w czerwcu po przekazaniu wykonawcy działek pod plac budowy rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze.

Zapis transmisji:

Czytaj dalej
Wizualizacja tramwaju

Tramwaj do Mistrzejowic po uzgodnieniach środowiskowych

Nowe nasadzenia, zielone torowisko i przystanki, rewitalizacja pętli – wiemy jak będzie wyglądało zagospodarowanie zieleni wokół linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy zyskają nowoczesny i zrównoważony środek transportu, stanowiący alternatywę dla samochodów.

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). To ostatni krok przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, umożliwiającego rozpoczęcie robót. – Postanowienie wydane właśnie przez RDOŚ w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko potwierdza, że jest ona zgodna z wydaną decyzją środowiskową i może być realizowana bez przeszkód. Ocenie poddano m.in. kwestie dotyczące zieleni, mające ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności – precyzuje Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak.

Indywidualne podejście wykonawcy do każdego okazu i osobiste zaangażowanie kierownictwa budowy pozwoliło zachować blisko 200 drzew przeznaczonych do usunięcia w pierwotnym projekcie (w tym kilkadziesiąt rosnących wzdłuż ul. Meissnera). Pozytywne zmiany zapoczątkowało polecenie zmiany wydane przez podmiot publiczny w maju ubiegłego roku, mające na celu m.in. ograniczenie natężenia hałasu i tym samym liczby ekranów akustycznych. Ostatecznie w projekcie gospodarki drzewostanem złożonym do RDOŚ wskazano, że w kolizji z planowaną infrastrukturą występuje 1059 drzew. Badania stanu fitosanitarnego wykazały, że ok. 60% z nich posiada defekty, takie jak uszkodzenia mechaniczne kory, susz, próchnicę, listwy mrozowe, ślady żerowania szkodników czy znaczne odchylenia od pionu. Do przesadzenia wytypowano 71 młodych, zdrowych okazów. 26 z nich już rośnie w nowych lokalizacjach, pozostałych 45 zostanie przeniesionych na docelowe stanowiska po rozpoczęciu budowy. Na terenie inwestycji pojawi się aż 10 308 m kw. krzewów, rabat i traw, czyli o ponad 2000 m kw. więcej niż łączna powierzchnia wszystkich krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Nowe nasadzenia drzew przy linii tramwajowej do Mistrzejowic

– Zgodnie ze zobowiązaniem za każde kolidujące drzewo nasadzimy nowe. Ich lokalizacja została precyzyjnie zaplanowana w taki sposób, aby pozwalała roślinom przetrwać w wymagających, miejskich warunkach, a w przyszłości zapewniała cień przechodniom, rowerzystom i użytkownikom komunikacji miejskiej. Wszystkie nowe nasadzenia zaprojektowano wzdłuż inwestycji, nie ma więc mowy o sadzeniu drzew na terenach niezamieszkałych na obrzeżach miasta, co często zarzuca się wykonawcom – zaznacza Krzysztof Dziobek.

Dobrane gatunki drzew m.in. dąb pospolity, czy lipa drobnolistna są odporne na zanieczyszczenia, suszę, przemarzanie i zasolenie, dzięki czemu zapuszczą korzenie w sąsiedztwie linii tramwajowej na długie lata. Drzewa zaprojektowane na peronach przystankowych zostaną nasadzone z zastosowaniem systemu antykompresyjnego, który pozwala korzeniom swobodnie rozrastać się pod chodnikiem. Podobną technologię partner prywatny wykorzystał przy realizacji linii M2 warszawskiego metra.

Zielona rewitalizacja pętli, torowiska i przystanków

Dodatkowo, projekt przewiduje wykonanie zielonego torowiska z wykorzystaniem mat rozchodnikowych na odcinku 4,2 km pojedynczego toru. Nie wymagają one podlewania ani koszenia, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne. Na trasie powstanie też 19 przystanków z zielonymi dachami o łącznej powierzchni 1900 m kw, dającej możliwość retencjonowania aż 4750 l wody rocznie. Dzięki gęstemu zadrzewieniu cała pętla Mistrzejowice ulegnie zielonej przemianie. Pomiędzy alejkami pojawi się kilkadziesiąt nowych drzew, odpowiednio dobrane krzewy i trawy. Rondo Młyńskie zostanie udekorowane kompozycją klonów, róż i traw ozdobnych. Na rondzie Barei pojawi się łąka kwietna, a do robinii akacjowej zostanie dodanych osiem sadzonek. W sąsiedztwie ronda powstanie także ogród deszczowy.

Aktualne arkusze projektowe przedstawiające przyszłe zagospodarowanie terenu wzdłuż linii tramwajowej do Mistrzejowic dostępne są na stronie www.tramwajdomistrzejowic.pl.

Infografika
Czytaj dalej
Tramwaj jadący po zielonych torach. Zdjęcie podglądowe

Tramwaj do Mistrzejowic pojedzie po zielonych torach

W ostatnich latach coraz więcej miast zaczyna dostrzegać potencjał torów jako idealnych miejsc do lokowania dodatkowych przestrzeni zieleni. Ten trend szczególnie popularny jest w miastach, które szukają nowych sposobów na poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Kraków jest liderem w zazielenianiu sieci tramwajowych w Polsce, a Tramwaj do Mistrzejowic to kolejny projekt, który wykorzystuje idee zielonych torowisk.

W dzisiejszych czasach wiele miast zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza oraz ograniczonej ilości przestrzeni zielonych. Jednym z rozwiązań tego problemu są tzw. zielone tory – pasy zieleni, które biegną wzdłuż ulic, torów tramwajowych lub dróg szybkiego ruchu. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie powierzchni zielonej w mieście, redukcję hałasu oraz ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza.

Zielone tory cieszą się coraz większą popularnością w miastach na całym świecie. Kraków od lat inwestuje w zielone inicjatywy i wyprzedza inne miasta w Polsce pod względem zielonej infrastruktury tramwajowej. Obecnie w naszym mieście istnieje ponad 28 km zielonych tras. W Krakowie zielone tory zostały wprowadzone m.in. na ciągach komunikacyjnych takich jak al. 3 Maja, Kamienna – Prądnicka – Dr. Twardego – Krowodrza Górka, Rondo Grzegórzeckie – Mały Płaszów i Grota Roweckiego – Czerwone Maki. Planowana budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic przewiduje dodanie 4,2 km toru pojedynczego zielonych torów.

Dlaczego warto budować zielone tory?

Zielone tory w centrum miasta pomagają w znaczący sposób zmniejszyć ilość zanieczyszczeń powietrza. Rośliny pochłaniają szkodliwe substancje z powietrza, takie jak tlenki azotu i dwutlenek węgla, jak i produkują tlen. Więcej zieleni wspiera różnorodność biologiczną i przyciąga różne gatunki ptaków i owadów.

Zalety tego rozwiązanie nie kończą się jednak tylko na walorach ekologicznych – zielone tory wpływają również na poprawę jakości życia mieszkańców. Pełnią funkcję izolacyjną, zmniejszając hałas oraz drgania emitowane przez tramwaje do otoczenia. Zielone tory absorbują dźwięki z otoczenia, co sprawia, że mieszkańcy mają mniejsze problemy z hałasem.

Wykorzystywanie zielonych torów jest kluczowe dla poprawy jakości życia mieszkańców, stąd coraz więcej miast na całym świecie inwestuje w tego typu projekty. Często wprowadzanie takich terenów możliwe jest również dzięki rewitalizacji terenów poprzemysłowych czy infrastruktury kolejowej. Pozwala to na stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni zielonych w centrum miasta.

Czytaj dalej