Zamknięte pasy i zwężenia na rondzie Polsadu 

Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu w związku z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu.  

W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic w okolicy ronda Polsadu będą prowadzone roboty związane z planowaną przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów tych robót jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jest to największy kolektor zbierający i odprowadzający wodę deszczową z obszaru ulicy Lublańskiej, jego średnica wynosi aż 1400 mm (to przeciętny wzrost 9-10-latka!).  

Kolektor zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie. Dodatkowo rozpoczniemy prace nad przebudową kanalizacji sanitarnej (o średnicy 600 mm) odbierającej ścieki z kompleksu biurowo-usługowego oraz zabudowy mieszkaniowej na północ od Estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego oraz kanalizacji teletechniczna Orange i Netia.  

W związku z tymi pracami mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu. 

Jakie zmiany nas czekają?  

 • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w ul. Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. Bora Komorowskiego).
 • Na ul. Lublańskiej (jadąc od 29-go Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji zbiorowej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku Bora Komorowskiego. 
 • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu, na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu, na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) oraz na ul. Młyńskiej pomiędzy przystankami wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji zbiorowej.

Zmiany będą obowiązywać aż do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.  

Poglądowa mapa wyznaczenia buspasów:

Źródło: Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl) 

Czytaj dalej

Drugi miesiąc prac za nami

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało nam się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął nam pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicy Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Dokończyliśmy także rozbiórkę istniejącego wału ziemnego na ulicy Krzesławickiej oraz rozpoczęliśmy budowę murów oporowych.

Wyburzyliśmy również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, zdemontowaliśmy napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.  

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Czym będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach?

We wrześniu przystąpimy do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze.

Dodatkowo przewidujemy usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, na przykład w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy o podanie w wiadomości dokładnego adresu oraz numer telefonu).

Czytaj dalej

Utrudnienia na ul. Dobrego Pasterza

W najbliższy poniedziałek, 4 września, mieszkańców Krakowa czekają chwilowe trudności związane z przejazdem przez ulicę Dobrego Pasterza. Prowadzone będą prace przygotowawcze związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic.

4 września od godziny 9:00 zostanie wprowadzone tymczasowe zwężenie jezdni na ulicy Dobrego Pasterza (na wysokości Hotelu Swing).

Utrudnienia będą obowiązywały jedynie przez kilka godzin. Ruch pieszy sterowany będzie przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników wykonawcy.  Po zakończeniu prac ciągi komunikacyjne zostaną przywrócone do pełnych szerokości.

Przepraszamy za niedogodności

Czytaj dalej

Ograniczenia w ruchu na ulicy Meissnera

Od najbliższej środy, 16 sierpnia, mieszkańców części ulicy Meissnera czekają czasowe utrudnienia związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic. Tymczasowo zostanie wprowadzony zakaz parkowania.

Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w dniu 16.08.2023, od godziny 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu, która potrwa do 4 dni roboczych.

Wprowadzana organizacja ruchu będzie polegała na zakazie parkowania:

 • Wzdłuż ul. Meissnera (strona zachodnia, na odcinku między ul. Pilotów a ul. Chałupnika) oraz
 • Na parkingu przy Meissnera 4, 6,  wzdłuż zieleńca, gdzie znajdują się drzewa.

Od strony bloków parkowanie będzie możliwe.

Mieszkańcy podczas prowadzonych robót będą mieli możliwość zaparkowania swoich samochodów przy stadionie Klubu Sportowego Wieczysta Kraków. Osoby chcące skorzystać z tego rozwiązania proszone są o przesłanie swojego adresu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu. Informacje te zostaną wykorzystane tylko w celu weryfikacji osób parkujących na wyznaczonym terenie. Prosimy je wysyłać na adres: info@tramwajdomistrzejowic.pl

Chodniki znajdujące się na terenie prowadzonych prac zostaną tymczasowo ogrodzone lub będą monitorowane przez pracowników budowy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej

Startuje budowa linii do Mistrzejowic. Co wiemy o ograniczeniach?

Wykonawca nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic wkrótce rozpocznie zasadnicze roboty budowlane. Została wydana decyzja ZRID, która umożliwiła rozpoczęcie prac. Jakich zmian w ruchu mogą się spodziewać mieszkańcy okolic inwestycji? Pytamy o to kierownika budowy.

Rozpoczyna się budowa nowej linii tramwajowej od ul. Mogilskiej przez ul. Meissnera, Młyńską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, Jancarza aż do pętli w Mistrzejowicach. Spróbujmy prześledzić tę trasę pod kątem tego, jakie utrudnienia czekają mieszkańców.

Wojciech Janosz, kierownik budowy, firma Gülermak: Nowa linia będzie się rozpoczynać od skrzyżowania z ul. Mogilską, które będzie przebudowywane na samym końcu realizacji kontraktu. Wpięcie nowego torowiska do istniejącego i zmiany w tym rejonie planowane są zatem dopiero w 2025 roku.

Dalej mamy ul. Meissnera i budowę torowiska pomiędzy jezdniami.

Tak, torowisko będzie budowane w pasie dzielącym jezdnie, ale wiąże się to z koniecznością wcześniejszej przebudowy podziemnych instalacji. Aby uwolnić miejsce pod nowe torowisko, kluczowe jest przeniesienie magistrali ciepłowniczej o długości ponad kilometra. Oprócz niej przebudowujemy też magistrale wodociągowe, sieć teletechniczną, energetyczną, gazową– wszystkie sieci, jakie można spotkać w mieście. Instalacje znajdą się głównie pod chodnikami i drogami dla rowerów, trzeba je wszystkie ułożyć i uporządkować. Będzie to duża część zadania i tak naprawdę przez pierwszy rok realizacji prace będą prowadzone wzdłuż całej ul. Meissnera. Co ważne, uwzględniamy wytyczne MPEC związane z sezonem grzewczym.

Z jakimi utrudnieniami muszą się tu liczyć mieszkańcy?

Na ul. Meissnera od ul. Mogilskiej do skrzyżowania z ulicami Chałupnika i Pszona ruch będzie prowadzony po dwóch istniejących jezdniach po jednym pasie w każdym kierunku- w zależności od tego, gdzie w danym momencie będą prowadzone prace po wewnętrznych lub zewnętrznych pasach ruchu. Pojawią się ograniczenia w parkowaniu. Będą też wprowadzane ograniczenia dla ruchu pieszego i rowerowego, ale będziemy się starali je minimalizować.

Dochodzimy do ronda Młyńskiego, gdzie skala zmian będzie znacznie większa niż na Meissnera. Czy to się przełoży też na ruch w czasie inwestycji?

Odcinek pomiędzy rondami Młyńskim i Barei to zdecydowanie najtrudniejszy fragment inwestycji, ponieważ powstaje tutaj tunel tramwajowy. Żeby go wykonać, musimy przesunąć 400-metrowy podziemny odcinek Sudołu Dominikańskiego, który dziś poprowadzony jest w pasie oddzielającym jezdnie ul. Młyńskiej pomiędzy rondem Młyńskim a ul. Miechowity. W ramach naszych prac ciek przełożony zostanie pod zachodnią jezdnię, w tym celu trzeba przebudować wszystkie istniejące sieci podziemne, w tym magistralę wodociągową, której nie możemy wyłączyć. Konieczne jest wykonanie specjalnych tymczasowych bypassów.

W zależności od warunków terenowych i atmosferycznych przełożenie Sudołu powinniśmy wykonać do ok. 15. miesiąca inwestycji. Trzy pierwsze miesiące poświęcimy na przekładki sieci, a potem planowana jest budowa nowego Sudołu. To oznacza głębokie wykopy. Zachodnia jezdnia ul. Młyńskiej od ul. Pilotów do skrzyżowania z ul. Miechowity oraz zachodnia jezdnia ul. Meissnera do skrzyżowania z ul. Chałupnika będzie zamknięta. Ruch będzie się odbywał po jezdni wschodniej. Po przystąpieniu do budowy na tym odcinku tunelu nastąpi kolejny etap organizacji ruchu, o którym poinformujemy wyprzedzająco.

A co z przecięciem Ronda Polsadu i al. Bora-Komorowskiego? Będzie powtórka z korków, jakie mieliśmy na Opolskiej z powodu budowy innej linii tramwajowej?

Budowa podziemnego przystanku pod rondem Polsadu to newralgiczna część kontraktu. Jest to obiekt o dużej kubaturze, z dwoma poziomami podziemnymi, skalą porównywalny do stacji metra. Prace w tym rejonie będą trwały przez cały okres budowy, czyli przez ok. 31 miesięcy.

Ograniczenia są nieuniknione. W pierwszych miesiącach będą wykonywane przekładki sieci na zasadzie pokonywania jezdni etapami w poprzek jezdni Al. Bora Komorowskiego. W praktyce będzie to wymagało wyłączenia dwóch pasów i skumulowaniu ruchu na jednym – zamiennie lewym, prawym, środkowym, Kiedy już będziemy się zajmować ścianami szczelinowymi podziemnego obiektu, konieczne będzie wyłączenie jezdni wschodniej ul. Młyńskiej od ul. Miechowity do Ronda Polsadu wzdłuż przyszłej stacji po jednej stronie i poprowadzenie ruchu dwukierunkowo po drugiej. To z pewnością będzie duże wyzwanie, ale w przeciwieństwie do sytuacji na ul. Opolskiej, tutaj przez cały czas możliwy będzie ruch na wprost górą, przez estakadę. Naszymi pracami ingerujemy w ważne arterie miejskie prowadzące ruch z południa na północ i ze wschodu na zachód, dla których nie ma idealnych alternatyw, dlatego utrudnień nie da się uniknąć. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco informować.

Pokonaliśmy skrzyżowanie i zmierzamy na północ. Co będzie się działo w rejonie ul. Lublańskiej?

W pierwszym półroczu kontraktu będziemy w tym miejscu przebudowywać sieci podziemne ulokowane poza jezdnią. Kiedy prace będą już zaawansowane, wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej nie będzie dostępna dla ruchu. Będzie on prowadzony dwukierunkowo po jezdni zachodniej. Ten etap to już jednak kwestia kolejnego roku. Po wykonaniu odcinka tunelu ruch wróci na jezdnię wschodnią, a prace będą wykonywane na jezdni zachodniej.

Przed ul. Dobrego Pasterza tramwaj wyjeżdża na powierzchnię.

Tak, na tym odcinku linia tramwajowa jest prowadzona po południowej stronie ul. Dobrego Pasterza, a więc nie ma większej ingerencji w jezdnię. W pierwszym okresie realizacji przygotowujemy miejsce pod budowę nowego torowiska. Będą się pojawiać utrudnienia, ale będą to np. czasowe wyłączenia ruchu, ręczne kierowanie ruchem, zamknięcia odcinków chodników. Na co dzień będziemy się starali poruszać w śladzie przyszłego torowiska.

Dalej na wschód mamy przejście torowiska na drugą stronę ulicy, ale prace w tym miejscu będą wykonywane na dalszych etapach realizacji, tj. najwcześniej w drugiej połowie 2024r.

Dojechaliśmy do wąskiej ul. Krzesławickiej.

Nie ma tu miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów, dlatego na tym krótkim fragmencie projektu, po ul. Krzesławickiej, rowerzyści będą się poruszać jezdnią. Zaprojektowano wydzielony chodnik i miejsca do zawracania na końcu ulicy.

Prace na ul. Krzesławickiej rozpoczną się już w tym roku od przygotowania terenu pod przyszłe torowisko. Będziemy w kontakcie z jej mieszkańcami, dostęp do posesji będzie zapewniony.

Pozostał jeszcze ostatni odcinek, a więc ciąg ulic Bohomolca i Jancarza.

Na ul. Bohomolca większe utrudnienia planujemy dopiero w przyszłym roku, w okresie wakacyjnym, kiedy ruch samochodowy będzie mniejszy. Wcześniej zajmujemy się sieciami podziemnymi, utrzymując ruch dwukierunkowy. Prace będą prowadzone głównie poza obrębem obecnej jezdni. Gruntownie przebudowany zostanie odcinek w rejonie ul. Kniaźnina aż do zaprojektowanego przejazdu tramwajowego. Idąc dalej na północ ingerencja w układ drogowy będzie stosunkowo niewielka, związana np. z wykonaniem dodatkowego pasa do skrętu w ul. Reduta i Załuskich.

A kiedy utrudnienia odczują pasażerowie korzystający z obecnej pętli Mistrzejowice?

Roboty na samej pętli planujemy w drugim półroczu przyszłego roku. Założenie jest takie, że utrudnienia nie mogą się nałożyć z tymi na ulicy Mogilskiej. Pętla będzie gotowa wcześniej, zyska zupełnie nowy standard, zmieni się jej obecny układ i zasadzimy tam też wiele nowych drzew.

Na jak długo trzeba będzie wyłączyć torowisko od ronda Piastowskiego do Mistrzejowic?

Zakładamy, że będzie to okres ok. pięciu miesięcy. Ruch autobusowy będzie się odbywał bez przeszkód, więc komunikacja zostanie zachowana. Torowisko musimy zamknąć, ponieważ trzeba rozebrać całą pętlę i gruntownie ją przebudować wraz z siecią trakcyjną. Prace będą dotyczyć również fragmentu starego torowiska i sieci trakcyjnej w kierunku wschodnim wraz ze zmianą wysokościową.

Co wiemy na tym etapie o komunikacji zbiorowej?

Autobusy będą kursować wzdłuż istniejących linii przez cały czas, możliwe są jedynie zmiany w lokalizacji przystanków i ewentualne korekty tras. W zakresie komunikacji tramwajowej w pierwszym roku kontraktu pętla tramwajowa Mistrzejowice będzie funkcjonować bez zmian, ograniczenia pojawią się w drugiej połowie 2024 roku, wyłączenie komunikacji tramwajowej wzdłuż ul. Mogilskiej to kwestia ostatniego półrocza kontraktu (w 2025 roku).

źródło: lovekrakow.pl

Czytaj dalej

Rusza budowa Tramwaju do Mistrzejowic

Już w najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczynamy pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej. 

W najbliższych tygodniach nasze działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Niemniej jednak, naszym najwyższym celem jest ominięcie drzew oraz krzewów, które zlokalizowane są na terenach, na których analizujemy możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa zadeklarował w czwartek, 29 czerwca, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do czasu publikacji odpowiedzi będziemy kontynuować prace, unikając terenów, które mogą być poddane korektom.

Na początku skupimy się na pracach po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu, zmierzając w kierunku ronda Młyńskiego. Następnie będziemy pracować w rejonie ulicy Lublańskiej po stronie wschodniej w kierunku ronda Barei, a później od ronda Barei do Mistrzejowic. Na końcu prace będą prowadzone od ronda Młyńskiego do alei Jana Pawła II oraz w okolicy ulicy Lublańskiej po stronie zachodniej z uwagi na rozpatrywanie postulatów mieszkańców.

Już od poniedziałku na trasie inwestycji pojawią się znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych oraz wycince drzew. W związku z I etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz czasowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby minimalizować utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców podczas realizacji tych prac.

I etap tymczasowej organizacji ruchu

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 31 maja, zastępca prezydenta Andrzej Kulig przedstawił plany dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym radni mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji kontraktu z firmy Gülermak oraz projektantom. Dzięki temu mieliśmy okazję omówić różne aspekty inwestycji, takie jak harmonogram prac, wpływ budowy na lokalne społeczności i środowisko. Podczas sesji odbyła się także dyskusja z udziałem radnych i uczestników, po której wiceprezydent Andrzej Kulig zobowiązał się do zorganizowania spotkań z mieszkańcami. 

Miasto zaprasza na spotkania 

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowy, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji.  

Odbędzie się 5 spotkań z udziałem przedstawicieli partnera prywatnego, przedstawicieli jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej: 

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online, aby sprawnie omówić szczegóły terenu i umożliwić dostęp do prezentacji graficznych, planów oraz innych dokumentów dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ta forma komunikacji pozwoli również na udział osób z różnych lokalizacji i umożliwi aktywny udział mieszkańców w dyskusji. 

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Rozpoczął się I etap tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem publicznym a Partnerem prywatnym, plac budowy został oficjalnie przekazany 1 czerwca generalnemu wykonawcy – firmie Gülermak. 

Od piątku 2 czerwca obowiązuje I etap tymczasowej organizacji ruchu. O lokalnych zamknięciach chodników oraz odcinkowym zamknięciu pasów ruchu można przeczytać [tutaj]. 

Czytaj dalej
Znak drogowy, skrzyżowanie ul.Lublańskiej-Młyńskiej-Bora-komorowskiego

Organizacja ruchu w czasie prac przygotowawczych

Po przekazaniu działek pod budowę nowego połączenia do Mistrzejowic ruszą prace porządkowe, przygotowujące teren do rozpoczęcia zasadniczych robót. W pierwszym etapie mieszkańców czekają krótkotrwałe i lokalne zawężenia pasów ruchu, chodników lub dróg dla rowerów wzdłuż całej inwestycji oraz ograniczenia na rondzie Polsadu.

Nie da się rozpocząć robót bez odpowiedniego przygotowania placu budowy – usunięcia kolidujących z nią obiektów, organizacji zaplecza budowy czy zabezpieczenia terenu. Z punktu widzenia użytkowników ruchu na etapie prac porządkowych istotne będą działania prowadzone po zewnętrznej stronie pasa drogowego i w pasie dzielącym jezdnie. Wykonawca będzie prowadził wycinkę drzew i rozbiórkę obiektów, a także niezbędne przepięcia sieci. Będą one postępowały sukcesywnie począwszy od skrzyżowania ulic Mogilskiej, Lema, Meissnera i al. Jana Pawła II w kierunku pętli w Mistrzejowciach, co wiąże się z lokalnymi zawężeniami pasa drogowego czy odcinkowymi wyłączeniami ciągów pieszych i rowerowych z użytkowania. Miejsce wykonywania prac będzie odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Komunikacja autobusowa będzie funkcjonowała bez zmian. W razie potrzeby istniejące przystanki będą czasowo wyłączane z użytku, a w ich pobliżu wyznaczone zostaną przystanki zastępcze.

Dodatkowo już w początkowym okresie budowy prowadzona będzie przebudowa kanalizacji deszczowej, której celem jest zmiana sposobu odwodnienia estakady nad rondem Polsadu. Organizację ruchu, która będzie podzielona na kilka podetapów przedstawiono na schematach poniżej.

I etap tymczasowej organizacji ruchu obowiązuje od piątku, 2 czerwca aż do odwołania.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy Tramwaju do Mistrzejowic

 • w planach jest minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje
 • niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy
 • osobnymi projektami organizacji ruchu mogą być obejmowane skrzyżowania, aby zapewnić ich maksymalną przepustowość przy wykonywaniu bieżących prac
 • przez cały okres przewidziany na wykonanie robót utrzymany będzie ruch linii autobusowych kursujących wzdłuż budowy oraz ruch kołowy na estakadzie nad rondem Polsadu (al. Bora-Komorowskiego)
 • poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego
 • tymczasowe zmiany w kursowaniu komunikacji tramwajowej przez ul. Mogilską i al. Jana Pawła II oraz docierającej do pętli w Mistrzejowicach planowane są na 2025 rok
Czytaj dalej