Rusza budowa Tramwaju do Mistrzejowic

Już w najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczynamy pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej. 

W najbliższych tygodniach nasze działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Niemniej jednak, naszym najwyższym celem jest ominięcie drzew oraz krzewów, które zlokalizowane są na terenach, na których analizujemy możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa zadeklarował w czwartek, 29 czerwca, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do czasu publikacji odpowiedzi będziemy kontynuować prace, unikając terenów, które mogą być poddane korektom.

Na początku skupimy się na pracach po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu, zmierzając w kierunku ronda Młyńskiego. Następnie będziemy pracować w rejonie ulicy Lublańskiej po stronie wschodniej w kierunku ronda Barei, a później od ronda Barei do Mistrzejowic. Na końcu prace będą prowadzone od ronda Młyńskiego do alei Jana Pawła II oraz w okolicy ulicy Lublańskiej po stronie zachodniej z uwagi na rozpatrywanie postulatów mieszkańców.

Już od poniedziałku na trasie inwestycji pojawią się znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych oraz wycince drzew. W związku z I etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz czasowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby minimalizować utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców podczas realizacji tych prac.

I etap tymczasowej organizacji ruchu

Czytaj dalej

Rusza budowa Tramwaju do Mistrzejowic

Już w najbliższy poniedziałek, 3 lipca, rozpoczynamy pierwsze prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową linii tramwajowej. 

W najbliższych tygodniach nasze działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Niemniej jednak, naszym najwyższym celem jest ominięcie drzew oraz krzewów, które zlokalizowane są na terenach, na których analizujemy możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa zadeklarował w czwartek, 29 czerwca, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do czasu publikacji odpowiedzi będziemy kontynuować prace, unikając terenów, które mogą być poddane korektom.

Na początku skupimy się na pracach po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu, zmierzając w kierunku ronda Młyńskiego. Następnie będziemy pracować w rejonie ulicy Lublańskiej po stronie wschodniej w kierunku ronda Barei, a później od ronda Barei do Mistrzejowic. Na końcu prace będą prowadzone od ronda Młyńskiego do alei Jana Pawła II oraz w okolicy ulicy Lublańskiej po stronie zachodniej z uwagi na rozpatrywanie postulatów mieszkańców.

Już od poniedziałku na trasie inwestycji pojawią się znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych oraz wycince drzew. W związku z I etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz czasowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby minimalizować utrudnienia i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców podczas realizacji tych prac.

Generalne zasady organizacji ruchu w czasie budowy Tramwaju do Mistrzejowic

 • w planach jest minimum 10 zasadniczych etapów tymczasowej organizacji ruchu, ale każdy z nich będzie podzielony na podetapy, zakładające stosunkowo niewielkie modyfikacje,
 • niemal przez cały okres budowy utrudnienia w ruchu będą występowały w rejonie odcinka tunelowego, a więc przy rondzie Polsadu, na ulicach Młyńskiej i Lublańskiej; na pozostałych odcinkach ograniczenia będą występowały tymczasowo na różnych etapach budowy,
 • osobnymi projektami organizacji ruchu mogą być obejmowane skrzyżowania, aby zapewnić ich maksymalną przepustowość przy wykonywaniu bieżących prac,
 • przez cały okres przewidziany na wykonanie robót utrzymany będzie ruch linii autobusowych kursujących wzdłuż budowy oraz ruch kołowy na estakadzie nad rondem Polsadu (al. Bora-Komorowskiego),
 • poszczególne projekty tymczasowej organizacji ruchu będą każdorazowo konsultowane i uzgadniane z rozmaitymi instytucjami, m.in. policją, Miejskim Inżynierem Ruchu, zarządcą drogi czy organizatorem transportu publicznego,
 • tymczasowe zmiany w kursowaniu komunikacji tramwajowej przez ul. Mogilską i al. Jana Pawła II oraz docierającej do pętli w Mistrzejowicach planowane są na 2025 rok.

***

Nowa, ok.  4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema –Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu.  Projekt przewiduje m.in.  budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej.  Partnerem Prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a Generalnym Wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z   ramienia Podmiotu   Publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Kontakt:

mail: media@tramwajdomistrzejowic.pl

tel.: +48 691 954 351

Czytaj dalej

Odpowiedzi na pytania mieszkańców po spotkaniach

W trakcie spotkań informacyjnych staraliśmy się udzielić jak najwięcej informacji na temat projektu. Ze względu na ograniczony czas, nie odpowiedzieliśmy na wszystkie zgłaszane pytania i sugestie. Zgodnie z deklaracją prezentujemy zestawienie pytań i odpowiedzi.

Dziękujemy raz jeszcze za Państwa zaangażowanie i uczestnictwo!

Przypominamy również o dzisiejszym spotkaniu w terenie.

W piątek, 23 czerwca 2023 r., przedstawiciele ZDMK oraz Generalnego Wykonawcy spotkają się z mieszkańcami w terenie. Wybrano cztery lokalizacje wzdłuż projektowanej trasy linii tramwajowej, w których przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz partnera prywatnego będą do dyspozycji przez około godzinę.

Plan spotkań i lokalizacje spotkań:

 • Godzina 16:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy K. Chałupnika i J. Meissnera.
 • Około godziny 17:00 – rondo Barei – teren zielony po południowo-wschodniej stronie ronda (w rejonie budynku straży miejskiej).
 • Około godziny 18:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i Krzesławickiej.
 • Około godziny 19:00 – parking przy kościele w Mistrzejowicach.
Czytaj dalej

Spotkanie z mieszkańcami w terenie

W najbliższy piątek, 23 czerwca 2023 r. zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami na terenie budowy Tramwaju do Mistrzejowic. To kolejna okazja do rozmowy i poznania projektu nowo powstającej infrastruktury.

Zakończyliśmy cykl sześciu spotkań online, które stanowiły okazję do zapoznania się z planowaną organizacją placu budowy oraz zmianami w organizacji ruchu.

Podczas moderowanych transmisji można było zadawać pytania dotyczące poszczególnych rozwiązań projektowych. Odpowiedzi udzielali reprezentanci wykonawcy oraz jednostek miejskich. Ich rolą było również przyjęcie uwag, które będą mogły zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. W najbliższych dniach opublikujemy również odpowiedzi na Państwa pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć w trakcie sesji.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy w najbliższy piątek, 23 czerwca 2023 r., na spotkania w terenie. Wybrano cztery lokalizacje wzdłuż projektowanej trasy linii tramwajowej, w których przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz partnera prywatnego będą do dyspozycji przez około godzinę.

Poniżej prezentujemy plan spotkań:

 • Godzina 16:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy K. Chałupnika i J. Meissnera.
 • Około godziny 17:00 – rondo Barei – teren zielony po południowo-wschodniej stronie ronda (w rejonie budynku straży miejskiej).
 • Około godziny 18:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i Krzesławickiej.
 • Około godziny 19:00 – parking przy kościele w Mistrzejowicach.

Czytaj dalej

Dokumentacja projektowa dla mieszkańców

Na prośbę Mieszkańców, którzy uczestniczą w trwających spotkaniach informacyjnych, publikujemy uproszczone nazwy dokumentacji projektowej.

Dokumentacja we wpisie z 9 czerwca zawierała oryginalne nazwy plików, których używamy w komunikacji z jednostkami miejskimi i projektantami. Naszą intencją było odwzorowanie kształtu dokumentacji projektowej, by uniknąć ewentualnych pomyłek. 

W związku z tym, że sposób prezentacji plików nie spełniał Państwa oczekiwania publikujemy pliki ponownie. Zmieniliśmy ich nazwy, aby ułatwić Państwu poruszanie się po dokumentacji.

Poniżej znajdą Państwo: Plan Zagospodarowania Terenu, Gospodarkę Istniejącą Zielenią, Projekt zieleni oraz Prognozę ruchu:

Tom 1.II Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom 16.1 Gospodarka Zielenią

Tom 16.2. Projekt nasadzeń

Prognozy ruchu

Czytaj dalej

Drugi numer “Informatora” już u mieszkańców

O pierwszym etapie tymczasowej organizacji ruchu, technologii budowy tunelu oraz roli Miejskiego Inżyniera Ruchu przeczytacie w najnowszym numerze naszej gazetki “Informator”.

Już 15 tysięcy egzemplarzy najnowszego wydania “Informatora” trafiło do domów mieszkańców sąsiadujących z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, przechodniów i kierowców. Pod koniec maja przekazaliśmy również gazetki radnym Miasta Krakowa oraz różnym instytucjom publicznym, aby podzielić się ważnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącej budowy.


W magazynie znajdziecie aktualności dotyczące projektu, list prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego skierowany do mieszkańców, oraz wywiady z Magdaleną Nowak-Obrzut, dyrektorem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, oraz Pawłem Motyką, zastępcą dyrektora kontraktu w firmie Gülermak.

Elektroniczną wersję drugiego numeru „Informatora” można pobrać poniżej:

Czytaj dalej

Drugi numer “Informatora” już u mieszkańców

O pierwszym etapie tymczasowej organizacji ruchu, technologii budowy tunelu oraz roli Miejskiego Inżyniera Ruchu przeczytacie w najnowszym numerze naszej gazetki “Informator”.

Już 15 tysięcy egzemplarzy najnowszego wydania “Informatora” trafiło do domów mieszkańców sąsiadujących z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic, przechodniów i kierowców. Pod koniec maja przekazaliśmy również gazetki radnym Miasta Krakowa oraz różnym instytucjom publicznym, aby podzielić się ważnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącej budowy.


W magazynie znajdziecie aktualności dotyczące projektu, list prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego skierowany do mieszkańców, oraz wywiady z Magdaleną Nowak-Obrzut, dyrektorem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, oraz Pawłem Motyką, zastępcą dyrektora kontraktu w firmie Gülermak.

Elektroniczną wersję drugiego numeru „Informatora” można pobrać poniżej:

Czytaj dalej

Materiały na spotkania informacyjne z mieszkańcami

W związku z nadchodzącymi dodatkowymi spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją zatwierdzoną w decyzji o ZRID.


Już w najbliższy poniedziałek rozpoczynamy serię dodatkowych pięciu spotkań z mieszkańcami. Poniżej przedstawiamy daty, godziny i linki do poszczególnych spotkań:

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Podczas spotkań przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Poniżej zamieszczamy dokumentację:

Tom 1.II Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom 16.1 Gospodarka Zielenią

Tom 16.2. Projekt nasadzeń

Prognozy ruchu

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią szczegóły dotyczące rozwiązań projektowych wraz z mieszkańcami. Uczestnicy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które mają szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa, która odbyła się 31 maja, zastępca prezydenta Andrzej Kulig przedstawił plany dotyczące budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. W specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym radni mieli możliwość zadawania pytań dyrekcji kontraktu z firmy Gülermak oraz projektantom. Dzięki temu mieliśmy okazję omówić różne aspekty inwestycji, takie jak harmonogram prac, wpływ budowy na lokalne społeczności i środowisko. Podczas sesji odbyła się także dyskusja z udziałem radnych i uczestników, po której wiceprezydent Andrzej Kulig zobowiązał się do zorganizowania spotkań z mieszkańcami. 

Miasto zaprasza na spotkania 

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowy, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji.  

Odbędzie się 5 spotkań z udziałem przedstawicieli partnera prywatnego, przedstawicieli jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej: 

Aktualizacja 14.06 : Ze względu na problemy techniczne w trakcie wtorkowej transmisji, spotkanie dla rejonu ul. Meissnera, zostanie powtórzone:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online, aby sprawnie omówić szczegóły terenu i umożliwić dostęp do prezentacji graficznych, planów oraz innych dokumentów dotyczących planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ta forma komunikacji pozwoli również na udział osób z różnych lokalizacji i umożliwi aktywny udział mieszkańców w dyskusji. 

Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Rozpoczął się I etap tymczasowej organizacji ruchu 

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Podmiotem publicznym a Partnerem prywatnym, plac budowy został oficjalnie przekazany 1 czerwca generalnemu wykonawcy – firmie Gülermak. 

Od piątku 2 czerwca obowiązuje I etap tymczasowej organizacji ruchu. O lokalnych zamknięciach chodników oraz odcinkowym zamknięciu pasów ruchu można przeczytać [tutaj]. 

Czytaj dalej