Pomiary natężenia hałasu wzdłuż planowanej inwestycji zakończone

Przez cały lipiec w rejonie planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwały pomiary natężenia hałasu oraz pomiary ruchu. Ich wyniki posłużą do zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych.

Badania wykonywane były w dni robocze przez cały lipiec, w 10 punktach pomiarowych rozlokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej linii tramwajowej (np. na ul. Włodkowica, ul. Młyńskiej Bocznej czy os. Oświecenia). Przebiegały one pod czujnym okiem pracowników akredytowanego laboratorium. Obejmowały pomiary natężenia zarówno hałasu, jak i ruchu (z podziałem na rodzaje pojazdów), a na ich podstawie powstały sprawozdania z badań, które obecnie są analizowane.

Dane z pomiarów pomogą określić obecny stan klimatu akustycznego w obszarze oddziaływania inwestycji, a w powiązaniu z prognozami ruchu – zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia. Jakie? Ich planowany zakres jest dość szeroki. Pod uwagę brane będą:

•         nowe ekrany akustyczne (odbijające, pochłaniające, odbijająco – rozpraszające),

•         maty antywibracyjne,

•         systemy ograniczające hałas wtórny profili przyszynowych,

•         smarownice na łukach,

•         cicha nawierzchnia asfaltowa,

•         nasadzenia zieleni w postaci zielonego torowiska, krzewów i drzew.

Szczegółowe rozwiązania projektowe, mające na celu zapewnienie okolicznym mieszkańcom komfortu akustycznego zostaną przedstawione w projekcie budowlanym oraz raporcie, który zostanie dołączony do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z przepisami planowana jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić opinię na temat zaproponowanych zabezpieczeń przed hałasem.

Czytaj dalej

Dementujemy błędne założenia petycji w sieci

Anonimowy autor zbiera w sieci podpisy pod petycją z zarzutami pod adresem projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Nacechowane negatywnymi emocjami argumenty mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistymi założeniami inwestycji.

W sieci zbierane są podpisy pod petycją zatytułowaną „Podziemny tramwaj na Prądnik Czerwony, Kraków” opublikowaną na platformie awaaz.org. Jej treść sugeruje, jakoby inwestycja projektowana była ze szkodą dla mieszkańców rejonu ulic: Dobrego Pasterza, Krzesławickiej i Bohomolca. Podnoszone przez autora argumenty są niezgodne ze stanem faktycznym, co wprowadza podpisujących w błąd i przyczynia się do rozpowszechniania fałszywych informacji na temat projektu.

Poniżej publikujemy polemikę z argumentami autora, a mieszkańców chcących uzyskać rzetelne informacje na temat rozwiązań projektowych zachęcamy do kontaktu z punktem informacyjnym projektu za pośrednictwem: infolinii pod numerem tel. 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00); skrzynki e-mail:info@tramwajdomistrzejowic.pl czy profilu na FB Tramwaj do Mistrzejowic

 • „Planowana linia tramwajowa Meissnera-Mistrzejowice ma przebiegać tuż pod samymi oknami bloków mieszkalnych przy ulicy Krzesławickiej…” – Odległość linii tramwajowej od obu budynków mieszkalnych przy ul. Krzesławickiej wynosi ponad 15 m.
 • „…istniejący ruch samochodowy ma być wpompowany do wąskich, osiedlowych uliczek Aliny i Krzesławickiej…” – Obie ulice tracą bezpośrednie połączenie z ul. Dobrego Pasterza, co tym bardziej nada im charakter lokalny. Dojazd do budynków mieszkalnych przy ul. Krzesławickiej będzie się odbywał za pośrednictwem ul. Jana Brzechwy.
 • „…ruch z nowych inwestycji przeprowadzony uliczką Klimka Bachledy, po czym wprowadzony w niedostosowaną, osiedlową ul. Brzechwy i stamtąd – już dzisiaj bardzo często zakorkowaną – ulicę Kwartową, a potem na Dobrego Pasterza” – Wymienione ulice nie są objęte inwestycją, w związku z planowanymi pracami nie jest planowana ingerencja w organizację ruchu na tych ciągach. Inwestycja polega na budowie pełnej infrastruktury tramwajowej i dostosowaniu do niej układu drogowego. Problemy związane z funkcjonowaniem pozostałej sieci dróg należy rozwiązać poprzez realizację odrębnych zadań inwestycyjnych.
 • „…plan realizacji (…) dramatycznie obniży jakość życia mieszkańców okolicy inwestycji, wpłynie bardzo negatywnie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a ruch samochodowy uczyni bardzo uciążliwym zarówno dla mieszkańców okolic jak i samych kierowców.” – Wręcz przeciwnie, założenia inwestycji zakładają poprawę jakości życia mieszkańców, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich wymienionych użytkowników ruchu. Planuje się m.in. budowę wydzielonych ścieżek rowerowych na całej trasie tramwaju, wykorzystanie bezpiecznej, cichej nawierzchni na ścieżkach rowerowych i jezdniach, zaprojektowanie lepszej geometrii drogowej oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze uwzględniają dostosowanie całego przebudowywanego układu do obecnych przepisów oraz standardów pieszo-rowerowych, w tym niechronionych uczestników ruchu.
Czytaj dalej

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXIII sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami.

 1. W jaki sposób tramwaj będzie przekraczał ul. Dobrego Pasterza? 

Odpowiedź: Na wysokości Parku Wodnego przetnie jezdnię i znajdzie się po jej północnej stronie, po czym wjedzie w ul. Krzesławicką.

 1. Czy linia tramwajowa będzie zintegrowana z planowanym premetrem? 

Odpowiedź: Tramwaj do Mistrzejowic i premetro będą miały wspólny odcinek pomiędzy przystankami „Rondo Polsadu” i „Park Wodny”, a planowany tunel będzie przystosowany do obsługi wagonów premetra. Oba warianty przebudowy ronda Młyńskiego (naziemny i z tramwajem na poziomie -1) przewidują rozwiązania pozwalające włączyć premetro w ul. Pilotów. Projekt nie obejmuje na tym etapie rozwiązań dotyczących poprowadzenia linii premetra wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i jej włączenia do linii KST IV.

 1. W jaki sposób tramwaj będzie przecinał ul. Bohomolca? Skoro z linii może korzystać nawet 40 tramwajów na godzinę, zachodzi obawa o układu drogowego w tym rejonie. Odpowiedź: Tramwaj przejedzie na wschodnią stronę ul. Bohomolca pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kniażnina i z ul. Marchołta. Na skrzyżowaniu Bohomolca – Kniaźnina pojawi się dodatkowa sygnalizacja świetlna, a rozwiązania docelowe na skrzyżowaniu z ul. Marchołta są właśnie przedmiotem analizy biura miejskiego inżyniera ruchu. 90-sekundowa częstotliwość odjazdów tramwaju to częstotliwość maksymalna, co oznacza, że infrastruktura będzie przystosowana do kursowania tramwajów w tak krótkich odstępach czasu, jednak rozkłady jazdy będą dostosowywane do prognozowanej frekwencji w konkretnych godzinach przez Zarząd Transportu Publicznego. Celem projektu jest znalezienie rozwiązań, które będą optymalne dla wszystkich użytkowników ruchu: pasażerów, pieszych, rowerzystów i kierowców.
 1. Czy jest możliwość przeanalizowania wariantu poprowadzenia tramwaju wzdłuż ul. Dobrego Pasterza w tunelu? 

Odpowiedź: Finalizowana koncepcja budowy linii powstaje na podstawie projektu opracowanego i skonsultowanego m.in. z Radą Dzielnicy XV w 2017 roku, który nie przewiduje w tym miejscu odcinka tunelowego. Przedłużenie tunelu miałoby znaczący wpływ na czas i koszt przedsięwzięcia, jednak na wniosek Rady Dzielnicy XV Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpatrzy celowość analizy takiego wariantu.

 1. Czy na projektowanym łuku między ul. Bohomolca a ul. Jancarza będą zastosowane smarownice torowe w celu ograniczenia hałasu? 

W przedmiotowym miejscu zostaną zainstalowane smarownice torowe.

 1. Czy po południowej stronie ul. Kniaźnina zostanie nasadzony szpaler zieleni, chroniący przed hałasem, o co wnioskowała Rada Dzielnicy XV? 

Odpowiedź: Wąski szpaler drzew ma niewielki wpływ na ochronę przed hałasem, ale ma ogromne znaczenie z estetycznego punktu widzenia. Rodzaj i zakres nasadzeń we wskazanym miejscu, jak i na terenie całej inwestycji, określi projekt zagospodarowania zielenią, który będzie konsultowany z Zarządem Zieleni Miejskiej. Jego propozycja zostanie zaprezentowana jesienią.

 1. Gdzie pojawią się ekrany akustyczne? 

Odpowiedź: Trwa analiza akustyczna, na bazie której zaprojektowane zostaną odpowiednie środki ochrony przed hałasem. Decyzja środowiskowa wydana dla inwestycji w pewnych miejscach obliguje projektanta do lokalizacji ekranów akustycznych, w pozostałych miejscach nakazuje rewizję zakresu i rodzaju ochrony przed uciążliwością dźwiękową na podstawie wyników analizy.

 1. Ile potrwa budowa? 

Odpowiedź: Kontrakt przewidziany jest na 40 miesięcy, z czego budowa na ok. 25 miesięcy. Jej rozpoczęcie planowane jest w I kwartale 2021 roku.

 1. Czy są planowane spotkania z mieszkańcami? 

Odpowiedź: Partner Prywatny przewidział szereg kanałów kontaktu z mieszkańcami: infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (nr tel. 722 22 00 88), e-mail (info@tramwajdomistrzejowic.pl), profil na FB. Planuje także działania informacyjne, m.in. kolportaż gazetek informacyjnych wśród mieszkańców czy spotkania konsultacyjne. O szczegółach poinformujemy na przełomie sierpnia/września.

 1. Skąd kwota inwestycji równa 1,1 mld zł? 

Odpowiedź: Ok. 500 mln zł stanowią same nakłady inwestycyjne, czyli tyle kosztuje budowa tramwaju. Pozostała kwota to koszty utrzymania linii przez 20 lat i jej dostosowanie do wymogów Miasta po upływie tego okresu, za co będzie odpowiedzialny Partner Prywatny, a także koszty finansowania przedsięwzięcia, w tym koszty kredytu.

 1. Plany budowy tramwaju blokowały dotąd możliwość realizacji niektórych inwestycji dzielnicowych, m.in. budowy oświetlenia przy ul. Jancarza czy parkingu na terenie zielonym przy ul. Bohomolca. Kiedy będzie można je zrealizować? 

Odpowiedź: Przed opracowaniem koncepcji projektowej nie było wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała zajętość terenu przez inwestycję, stąd – z uwagi na ryzyko kolizji – nie wydawano pozwoleń na podobne zamierzenia. Dziś, gdy koncepcja jest na etapie finalizacji możliwy jest powrót do planowania realizacji takich zadań.

Czytaj dalej

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXI sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami.

1. Na ul. Meissnera niedawno była wymieniana instalacja ciepłownicza – czy tramwaj będzie poprowadzony nad nią?

Odpowiedź: Wskazana magistrala przeznaczona jest do przebudowy. Trwają rozmowy otwarte z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, podczas których zasygnalizowano zapotrzebowanie co do zwiększenia średnicy tej magistrali. Ostateczny zakres przebudowy zostanie dopiero określony.

2. Gdzie można znaleźć pakiet projektów z wszystkimi fragmentami projektowanej linii?

Odpowiedź: Pakiet został przekazany na audyt rowerowy Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (mobilnykrakow.pl). Jako że inwestycja jest na wstępnym etapie projektu architektoniczno – budowlanego, do udostępnianych materiałów będą jeszcze wprowadzane zmiany.

3. Na ul. Młyńskiej i Meissnera w zeszłym roku przeprowadzona została reorganizacja ruchu – na skrajnych pasach prawych odbywa się parkowanie. Czy w nowym projekcie też muszą one mieć aż 3,5 m szerokości?

Odpowiedź: Możliwość zawężenia zewnętrznych pasów do szerokości miejsc postojowych była analizowana, ale zarówno studium, jak i plan zagospodarowania przestrzennego, który jest dostosowany do planowanych natężeń ruchu i rozwoju obszarów okolicznych osiedli, zakłada w tym miejscu dwa pasy ruchu. Sytuację po zmniejszeniu liczby pasów jest monitorowana, przy obecnym natężeniu ruchu rozwiązanie to jest wydolne, ale ewentualne zawężenie pasów oznacza całkowite uniemożliwienie wykorzystania ich dla ruchu w przyszłości, gdy okolica się rozbuduje. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest utrzymanie obecnego zakresu – a więc dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m i wyłączenie zewnętrznego pasa poprzez zawężenia optyczne i funkcję parkowania. Docelowa organizacja ruchu zostanie opracowana na późniejszym etapie inwestycji.

4. Pojawiają się głosy, że budowana będzie betonowa autostrada na ul. Młyńskiej. Jak uspokoić mieszkańców?

Odpowiedź: Rozpiętość jezdni, co do zasady, będzie utrzymana między istniejącymi dziś krawężnikami. Jedynie w rejonach peronów przystankowych jezdnia minimalnie odsuwa się na zewnątrz. Dodatkowe pasy ruchu nie będą dokładane. Ze względu na oczekiwania społeczne planowane jest jednak poszerzenie chodników oraz dobudowa ścieżek rowerowych, stąd zakres zajętości terenu po zewnętrznej stronie jezdni poszerzy się nieznacznie.

5. Czy jest możliwość zachowania drzew na ul. Meissnera i Młyńskiej?

Odpowiedź: Trwa weryfikacja granic zajętości inwestycji. Jej założeniem jest, że tramwaj przebiega w pasie zieleni, co implikuje kolizję z rosnącymi tam drzewami. Jeśli inwentaryzacja zieleni potwierdzi możliwość ich przesadzenia, drzewa nie będą wycięte, a jedynie przeniesione. Jeśli jednak analiza dendrologiczna wykaże, że konkretne drzewo jest w złym stanie, będzie musiało zostać usunięte. W planach są za to nasadzenia kompensacyjne. To samo tyczy się zieleni po zewnętrznej stronie jezdni, ta, gdzie mogą być przebudowywane np. sieci podziemne, mogą wystąpić kolizje. Partnerzy prywatny i publiczny są otwarci na rozmowy, jak i współpracę z Zarządem Zieleni Miejskiej.

6. Czy można przełożyć rury ciepłownicze bezpośrednio pod ścieżkę rowerową i tym samym umożliwić nasadzenia drzew w pasie zieleni po jej zewnętrznej stronie? Dziś pod zieleńcami wszędzie są instalacje, co uniemożliwia sadzenie drzew.

Odpowiedź: Wytyczne są jasne: jako że powierzchnia terenów zielonych jest niewielka, projektant dąży do lokowania sieci możliwie poza ich obszarem, by umożliwić przyszłe nasadzenia w jak największym zakresie. 

7. Czy projektant będzie unikał meandorwania ścieżek rowerowych przez ciągi piesze, by uniknąć potencjalnych kolizji?

Odpowiedź: Celem projektu jest minimalizacja ryzyka kolizji i budowa ścieżek rowerowych o bezpiecznej geometrii uzgadnianej na audycie rowerowym i przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wszystkie przejścia przez ścieżki będą oznakowane. Projektowana szerokość ciągu rowerowego to 2,5 m, chodnika – 2 m, a w newralgicznych miejscach, np. przy skrzyżowaniach, nawet 4 m.

8. Czy ruch tramwajowy w relacji ul. Mogilska – al. Jana Pawła II będzie wstrzymywany z uwagi na prace na skrzyżowaniu z ul. Meissnera? Jeśli tak, to na jak długo?

Odpowiedź: W przygotowaniu jest szczegółowy harmonogram realizacji robót. Z uwagi na zakres przebudowy skrzyżowania, wyłączeń nie da się uniknąć. Będą one zaplanowane w miesiącach wakacyjnych, by w jak najmniejszym stopniu utrudnić mieszkańcom komunikację. 

9. Czy projekt uwzględnia wprowadzenie czwartej relacji linii tramwajowej w ul. Lema?

Odpowiedź: Umowa zakładała wykonanie analizy możliwości wypuszczenia czwartej relacji już teraz, ale zaktualizowane analizy ruchu wykazały znaczne ograniczenia przepustowości tego skrzyżowania. Tymczasem nadrzędnym celem inwestycji KST IV jest jak najszybsze uruchomienie linii tramwajowej. W związku z tym zapadła decyzja, by relacją w ul. Lema na razie się nie zajmować, a na etapie procedowania tej inwestycji przeanalizować zasadność budowy skrzyżowania na dwóch poziomach. 

10. Czy jest szansa na zmianę lokalizacji i rodzaju ekranów akustycznych po północnej stronie al. Jana Pawłą II? Obecnie są one nieprzezierne, zasłaniają widoczność rowerzystom i powodują duże ryzyko kolizji z samochodami. Ogólnie mieszkańcy dzielnicy oczekują zastosowania ekranów w najmniejszym możliwym zakresie – wolą drzewa.

Odpowiedź: Projektant przeprowadza szczegółową analizę akustyczną, na podstawie której dobrane zostaną odpowiednie środki ochrony przed hałasem, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszędzie tam, gdzie nowa geometria jezdni będzie wymuszała rozbiórkę ekranów, zostaną one odtworzone. W pozostałych przypadkach – pozostaną na swoim miejscu. Obecnie stosuje się zazwyczaj ekrany odbijające.

Co do zakresu ochrony, to będzie ona pochodną analiz, a nie preferencji ludności. Jeśli badania wskazują na konieczność zastosowania środka zapewniającego komfort akustyczny wewnątrz budynków, zostanie on zaprojektowany.

11. Dlaczego nie można zaprojektować tramwaju przez rondo Młyńskie nad ziemią na estakadach?

Odpowiedź: Odległość dzieląca rondo Młyńskie i rondo Posadu, pod którym projektowany jest tunel jest zbyt mała, by wyprowadzić linię z poziomu -2 do poziomu +1. Takie rozwiązanie nie pozwoliłoby zachować granicznych, dopuszczalnych przepisami wartości pochylenia torowiska. 

12. Czy wariant z przebiegiem linii przez rondo Młyńskie na poziomie -1 zmniejsza zakres zajęcia terenu względem wariantu naziemnego?

Odpowiedź: Z uwagi na konieczność zatrzymania tramwaju na wyspie centralnej ronda, w wariancie naziemnym musiało ono zostać poszerzone. W sytuacji przeniesienia torowiska na poziom -1, tarcza ronda może zostać znacząco zmniejszona. 

13. Jakie jest prawdopodobieństwo, że realizowany będzie wariant z tramwajem na poziomie -1 na rondzie Młyńskim?

Odpowiedź: W umowie z partnerem prywatnym uwzględniono bardzo sztywne zapisy co do realizacji kontraktu, w tym zasady wprowadzania zmian w projekcie. Zmiana polegająca na poprowadzeniu linii tramwajowej na poziomie -1 ma wpływ na zakres prowadzonych prac i obecnie analizowane jest tzw. polecenie zmiany. Po oszacowaniu kosztów tych prac oraz dodatkowego czasu potrzebnego na ich realizację, miasto podejmie decyzję co do wyboru wariantu. Na dodatkowe koszty zgodę musi wyrazić Rada Miasta. Z technologicznego punktu widzenia przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji.

14. Czy na wlocie ronda Młyńskiego z ul. Pilotów potrzebna jest tak duża liczba pasów ruchu?

Odpowiedź: Liczba pasów ruchu wynika stricte z układu ronda turbinowego. Na całym rondzie projektowane są 2 zasadnicze pasy ruchu, a pozostałe służą do rozprowadzania ruchu. Nie stanowi to poszerzenia ronda, a jedynie ułatwienie komunikacji w jego obrębie, np. dla zawracających w tym miejscu autobusów. Trwa weryfikacja analiz ruchu, które odpowiedzą na pytanie czy istnieje możliwość zmniejszenia liczby pasów lub reorganizacji ruchu. Warto zaznaczyć, że inwestycja jest obliczana na najbliższych 20-30 lat – nie można dopuścić do sytuacji, w której rondo czeka nagle rozbudowa.

15. Jak będzie wyglądać obsługa przedszkola nr 162?

Odpowiedź: Nie będzie możliwości wjazdu od strony ul. Lublańskiej. Ze względu na bardzo dużą różnicę wysokości i wynikające z niej niebezpieczeństwo, istniejący wjazd zostanie zlikwidowany. Obsługa przedszkola będzie zapewniona za pośrednictwem dróg osiedlowych.

16. Czy autobusy będą jeździły po torowisku?

Odpowiedź: Nie. Rezygnacja z takiego rozwiązania pozwoli w możliwie największym zakresie zastosować technologię zielonego torowiska. Zamiast tradycyjnej trawy, na torowisku pojawią się maty rozchodnikowe posiadające walory estetyczne oraz niewymagające koszenia.

17. Czy skrzyżowanie w miejscu ronda Barei musi być tak rozbudowane?

Odpowiedź: Analizy ruchu prognozują w tym punkcie duże obciążenia. Miasto jest w trakcie opracowywania dokumentacji dla budowy ul. Iwaszki, która będzie stanowiła połączenie z al. 29-go Listopada. Implikuje to wypuszczenie znacznego ruchu w stronę ul. Strzelców. Po docelowej rozbudowie układu komunikacyjnego w tym rejonie, wymagane jest poszerzenie ul. Strzelców. 

18. Czy pracownicy i goście kompleksu Quattro Business będą mogli wyjeżdżać na ul. Dobrego Pasterza przez osiedla mieszkaniowe?

Odpowiedź: Żadne nowe włączenia w ul. Dobrego Pasterza nie są planowane. 

19. Czy utrzymane zostanie bezpośrednie połączenie ul. Krzesławickiej z ul. Dobrego Pasterza? Czy można zachować choćby prawoskręt?

Odpowiedź: Konieczność ograniczenia ruchu samochodowego wyprowadzanego wprost na skrzyżowanie z linią tramwajową wymusiła rezygnację z takiego połączenia. W jego miejscu pojawi się plac do zawracania. Te rozwiązania ograniczą tranzyt przez ul. Krzesławicką. Przy okazji inwestycji tramwajowej Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie porządkował kwestię przejazdu ul. Aliny, która – wg stanu prawnego – powinna być ogólnodostępna oraz wjazdu w ul. Brzechwy. Po tych ciągach będzie się można swobodnie poruszać samochodem i warunki dla mieszkańców się poprawią. Miasto jest jednak gotowe do rozmów na temat docelowej organizacji ruchu w tym rejonie.

20. Mieszkańcy są przeciwni udostępnianiu łącznika przez ul. Brzechwy samochodom. Czy można z tego zrezygnować?

Odpowiedź: Uzgodnienia z Miejskim Inżynierem Ruchu odpowiedzą na pytanie czy po wprowadzeniu ruchu samochodowego na ten ciąg możliwe będzie objęcie go strefą ruchu.

21. Jakie rozwiązania zostaną wykorzystane, by ul. Krzesławicka nie stała się dzikim parkingiem park&ride?

Odpowiedź: Uniemożliwienie dojazdu do ul. Krzesławickiej od strony ul. Dobrego Pasterza skutecznie zniechęci kierowców do wjeżdżania na ten obszar. 

22. Czy tramwaj mógłby jechać na poziomie -1 na ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca?

Odpowiedź: Studium premetra zakłada poprowadzenie nowej linii dalej w dół ul. Dobrego Pasterza, gdzie planowany jest przebieg naziemny. Premetro nie będzie dalej biegło ul. Krzesławicką, co jest jednym z argumentów za rezygnacją z podziemnego przebiegu linii w tym miejscu. Poza tym poprowadzenie tramwaju na tak znaczącym odcinku pod ziemią miałoby ogromny wpływ na koszty inwestycji, co stawiałoby pod znakiem zapytania jej realizację. Zwłaszcza przy tak dużych różnicach poziomu terenu, z jakimi mierzymy się na tym obszarze.

23. Po wybudowaniu osiedla Domosfera II pojawią się kolejni użytkownicy ul. Krzesławickiej. Co wtedy?

Odpowiedź: Miasto jest w trakcie ustaleń z inwestorem co do organizacji obsługi komunikacyjnej nowego osiedla. Wszystkie jednostki, które do tej pory opiniowały jakiekolwiek rozwiązania, negatywnie odniosły się do dopuszczenia ruchu z tej inwestycji do ul. Krzesławickiej. Projektowany jest zjazd w ul. Bohomolca i na tym kierunku są projektowane wyjazdy z garaży. 

24. Czy można przenieść przystanek przy ul. Bohomolca z wysokości skrzyżowania z ul. Kniaźnina na wysokość skrzyżowania z ul. Marchołta i wówczas rezygnacji z przystanku przy ul. Kurzei?

Odpowiedź: Propozycja ta została uznana przez miejskie jednostki za wartą rozważenia. Wykonana została analiza dojścia do przystanków przy założeniu akceptowalnego w Krakowie dystansu 400 m, jak i analiza wpływu na organizację transportu. Wnioski z nich posłużyły do podjęcia decyzji o rezygnacji ze zmian lokalizacji przystanków w tym obszarze. Z technicznego punktu widzenia byłyby one możliwe, ale są nieakceptowalne z perspektywy obsługi komunikacyjnej tamtejszych osiedli czy szkoły.

25. Czy duża liczba przejść dla pieszych na ul. Bohomolca nie zaburzy płynności ruchu?

Odpowiedź: Nadrzędną wytyczną dla wykonawcy jest zapewnienie priorytetu tramwajowi. Będzie on miał podporządkowaną sygnalizację, reszta użytkowników ruchu będzie w cieniu tramwaju. Liczba przejść dla pieszych wynika z poziomu zurbanizowania tego obszaru. Analiza ruchu pozwoli ustalić, w których miejscach potrzebna będzie sygnalizacja świetlna.

26. Czy kolektor pod rondem Młyńskim koliduje z wariantem podziemnym przebiegu tramwaju?

Odpowiedź: Kolektor pod rondem Młyńskim wpływa na niweletę torowiska tramwajowego w przypadku wyboru wariantu z obniżeniem torowiska i przejściem pod rondem Młyńskim na poziomie (-1).

Projektuje się (w wariancie PZ1) obniżenie niwelety i przejście pod kolektorem.

W wariancie podstawowym kolektor pozostanie pod linią tramwajową – projektuje się wyłącznie jego zabezpieczenie.

Czytaj dalej

Koncepcja budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic na ukończeniu

Trwają ostatnie prace nad koncepcją układu torowego, drogowego i tunelu z przystankiem podziemnym w ramach nowej ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na jej bazie powstanie docelowy projekt budowlany, który zostanie zrealizowany w terenie.

Budowa linii do Mistrzejowic to pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). – Za projekt, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie infrastruktury przez okres 20 lat odpowiada wybrany partner prywatny. Dla miasta, formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego daje zarówno korzyści finansowe jak i jakościowe – zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. 

Kraków postanowił wykorzystać rządowe wsparcie dla projektów w modelu PPP. Zgłosił swój pomysł, który został zauważony i wybrany. – Realizacja tego przedsięwzięcia w modelu PPP pozwoli w krótkim terminie zrealizować ważną transportową inwestycję. Zapewnimy rozwijającemu się obszarowi Mistrzejowic wygodne ekologiczne połączenie tramwajowe, które skróci czas dojazdu do centrum o ok. 10 minut. – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Koncepcja na ukończeniu

Finalizowana jest koncepcja, która precyzuje przebieg trasy między skrzyżowaniem ul. Lema i Meissnera, a istniejącą pętlą w Mistrzejowicach oraz rozwiązania integrujące ją z istniejącą infrastrukturą. W zakresie układu torowego przewiduje wykorzystanie przeznaczonej pod budowę tramwaju rezerwy terenu (m.in. między jezdniami ul. Meissnera), a – w jednym z wariantów – przejście pod rondami Młyńskim i Polsadu w poziomie -1. Zakłada punktowe zmiany w zakresie układu drogowego, przebudowę chodników i sieci ścieżek rowerowych. Koncepcja będzie podlegać audytowi rowerowemu.

Kluczowym elementem projektowanej linii jest tunel, który zapewni bezkolizyjny, a więc szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwaju na newralgicznym odcinku. Jeden z wariantów zakłada, że tramwaj będzie rozpoczynał zjazd na poziom -1 przed rondem Młyńskim, gdzie torowisko poprowadzone będzie w zabezpieczonym wykopie. Przed rondem Polsadu przejdzie w tunel. Drugi z rozpatrywanych wariantów przewiduje zjazd do komory tunelu tuż za rondem Młyńskim. 

– Aktualnie pracujemy nad zapewnieniem pasażerom dogodnej komunikacji w ramach podziemnego przystanku planowanego w rejonie ronda Polsadu. Swoim zakresem obejmuje on budowę peronów przystankowych na poziomie -2 oraz ciągów komunikacyjnych na poziomie

-1, z wyjściami na wszystkie strony ronda przystosowanymi do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz umożliwiających transport rowerów – mówi Paweł Motyka, zastępca dyrektora projektu z ramienia firmy Gülermak. 

Kluczowa zieleń

Budowa linii do Mistrzejowic uwzględnia pojawienie się zielonego torowiska. Zielone torowisko to nie tylko walory estetyczne, ale także możliwość filtracji zanieczyszczeń i redukcji hałasu. Po wykonaniu projektu zagospodarowania zieleni, będzie się można zapoznać m.in. z planami wobec drzew rosnących na terenie objętym inwestycją. Obecnie trwają ostatnie aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz opracowywana jest dokumentacja projektowa. 

Komunikacja z mieszkańcami

Aby usprawnić komunikację z mieszkańcami partner prywatny uruchomił infolinię projektową – tel. 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) oraz stronę internetową – www.tramwajdomistrzejowic.pl, będącą podstawowym źródłem informacji o inwestycji. Dodatkowo otwarty został profil na fb „Tramwaj do Mistrzejowic” oraz kanał dla profesjonalistów na LinkedIn. Partner przewiduje również przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz szeroką współpracę z dzielnicami Mistrzejowice i Prądnik Czerwony.

***

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera w 2024 roku. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej przy ul. Jancarza oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Kontakt:

E: media@tramwajdomistrzejowic.pl

M: (+48) 601 770 504

Do pobrania:

Czytaj dalej

Reprezentacja Tramwaju do Mistrzejowic na Forum Liderów PPP

Partnerów projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie można usłyszeć w roli panelistów tegorocznej edycji Forum Liderów PPP. Konferencja pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej poświęcona jest m.in. finansowaniu, bankowalności i efektywności modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Udział w zaplanowanym na 17 czerwca Forum Liderów PPP potwierdzili przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz firmy Gülermak, reprezentujący partnerów publicznego i prywatnego projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. To pierwsze w Polsce tak duże przedsięwzięcie transportowe realizowane w formule PPP, które będzie wzorem dla innych samorządów poszukujących alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. O krakowskim projekcie będzie można posłuchać podczas panelu dyskusyjnego „PPP w transporcie publicznym oraz projekty klastrowe” zaplanowanym na godz. 13.10. 

– Kraków zdecydował się na formułę PPP w przypadku budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykorzystanie wolnego na rynku, kapitału prywatnego pozwoli zrealizować tak ważne z punktu widzenia mieszkańców połączenie w ciągu zaledwie kilku najbliższych lat. Jednym z kluczowych elementów naszej umowy jest zapewnienie miastu bezawaryjnego środka transportu, już po jej uruchomieniu – w okresie 20 lat eksploatacji – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Panelistą z ramienia firmy Gülermak będzie Łukasz Wypych, menedżer ds. inwestycji. – Budowa linii do Mistrzejowic jest pionierskim projektem, na który zwrócone są oczy zarówno samorządów, jak i przedsiębiorstw specjalizujących się w inwestycjach infrastrukturalnych. Liczymy, że przecierając szlaki upowszechnimy model PPP w transporcie publicznym, a sukces Krakowa zachęci inne miasta do wykorzystania jego atutów w realizacji własnych celów inwestycyjnych – przekonuje przedstawiciel partnera prywatnego. 

Forum Liderów PPP to najważniejsza cykliczna konferencja komercyjna poświęcona współpracy między profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego, podejmującymi inwestycje partnerskie w formule PPP. W ubiegłorocznej edycji imprezy udział wzięło 400 słuchaczy online. W tym roku jako główne tematy dyskusji przyjęto: finansowanie, bankowalność, analizy efektywności i zapisy gwarantujące elastyczność umowy PPP, ze względu na jej długoterminowy charakter. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

***

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera w 2024 roku. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej przy ul. Jancarza oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner). Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Kontakt:

E: media@tramwajdomistrzejowic.pl

M: (+48) 601 770 504

Do pobrania:

Czytaj dalej

Ruszają warsztaty dla dzieci „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”

Kto projektuje linię tramwajową? Jak powstaje tunel? Czego nie wolno robić na placu budowy? Odpowiedzi na te i inne pytania najmłodszych dotyczące budowy linii tramwajowej dostarczą warsztaty „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”.

Bezpłatne zajęcia organizowane są w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie dzielnic Mistrzejowice, Prądnik Czerwony i Czyżyny. Pierwsze z nich odbędą się 27. maja, zgodnie z zasadami zachowania reżimu sanitarnego.

Warsztaty organizowane są w ramach działań informacyjno – promocyjnych projektu budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST IV). Poprzez zabawę i atrakcyjny przekaz pobudzają wyobraźnię oraz zwiększają świadomość społeczną dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w rejonie planowanej inwestycji.

W tym roku szkolnym warsztaty odbędą się w placówkach, które jako pierwsze zgłosiły chęć udziału w odpowiedzi na zaproszenie organizatora. W planach jest kontynuacja programu w okresie wakacyjnym oraz w roku szkolnym 2021/22. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym 

malimistrzowie@gulermak.pl.


Do pobrania:

Czytaj dalej

Ruszają warsztaty dla dzieci „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”

Kto projektuje linię tramwajową? Jak powstaje tunel? Czego nie wolno robić na placu budowy? Odpowiedzi na te i inne pytania najmłodszych dotyczące budowy linii tramwajowej dostarczą warsztaty „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”.

Bezpłatne zajęcia organizowane są w przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie dzielnic Mistrzejowice, Prądnik Czerwony i Czyżyny. Pierwsze z nich odbędą się 27. maja, zgodnie z zasadami zachowania reżimu sanitarnego.

Warsztaty organizowane są w ramach działań informacyjno – promocyjnych projektu budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST IV). Poprzez zabawę i atrakcyjny przekaz pobudzają wyobraźnię oraz zwiększają świadomość społeczną dzieci uczęszczających do placówek edukacyjnych w rejonie planowanej inwestycji.

W tym roku szkolnym warsztaty odbędą się w placówkach, które jako pierwsze zgłosiły chęć udziału w odpowiedzi na zaproszenie organizatora. W planach jest kontynuacja programu w okresie wakacyjnym oraz w roku szkolnym 2021/22. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym malimistrzowie@gulermak.pl.

Czytaj dalej